Humanisti, muista nämä neljä asiaa työnhaussa

Specialaiset humanistit työllistyvät tutkimusten mukaan monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin ja eri työnantajasektoreille. Valtaosa humanisteista kokee työllistyvänsä koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja he viihtyvät työssään hyvin. Mutta mitä tuo koulutusta vastaava työ sitten oikein on?

”Omaa työtä” ei kannata hahmottaa kapeakatseisesti, sillä juuri humanistisia aineita opiskeleva saa monenlaisia työelämätaitoja, joita voi hyödyntää erilaisissa työtehtävissä. Asiantuntijatyön lisäksi voit hyvin pohtia myös yrittäjyyttä, ammatinharjoittajana toimimista tai freelanceriksi ryhtymistä. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan humanistista ymmärrystä, sillä ihmisten välinen vuorovaikutus ei tule poistumaan teknologioiden kehittyessä entistäkin älykkäämmiksi.

Siirtyessäsi tuoreena humanistina työelämään, olennainen taito on tunnistaa oma osaaminen. Osaamisen tunnistamista ja sanoittamista voit alkaa harjoittelemaan jo opintojesi aikana! Myös Speciasta saat apua osaamisen tunnistamisessa ja omien vahvuuksien löytämisessä.

Humanisti, muista nämä neljä asiaa työnhaussa

Pohdi omia kiinnostuksen kohteitasi

Humanistitutkinnon generalisuus ja laajuus ovat ennen kaikkea vahvuus kaiken aikaa muuttuvassa työelämässä. Yleiset, akateemiset taidot ja laaja osaaminen mahdollistavat tutkinnon painottamisen eri suuntiin, omien kiinnostuksen kohteiden ja sivuainevalintojen pohjalta.

Tunnista ydinosaamisesi

Humanistien ydinosaamista sanotaan olevan muun muassa analyyttisyys, laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja kriittinen ajattelu. Työelämän kannalta relevantteja taitoja ovat myös viestintä- ja esiintymistaidot sekä hyvät sosiaaliset taidot. Taitoja, joita erityisesti humanisteissa arvostetaan ovat opintojen kautta saavutettu laaja ymmärrys sekä ilmiöiden globaaliudesta että erilaisista kulttuureista.

Inhimillinen näkökulma

Humanistit erottuvat työelämässä sillä, että he kykenevät tarkastelemaan asioita inhimillisesti. Vuorovaikutustaidot erilaisten ihmisten kanssa on taito, jota kannattaa kehittää läpi uran. Kehittyi työelämä sitten mihin suuntaan tahansa, ihmisten välinen vuorovaikutus ei tule poistumaan. Humanistista ymmärrystä tarvitaan tulevaisuudessakin.

Laajat työllistymisvaihtoehdot

Humanistit työllistyvät monipuolisesti eri aloille ja tehtäviin. Specialaiset humanistit työskentelevät esimerkiksi hallinnon, suunnittelutyön sekä kehittämistehtävien parissa työelämän eri sektoreilla. Oman urapolun löytyminen kannattaa aloittaa siitä, että lähtee rohkeasti omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta etsimään mielenkiintoisia tehtävä.


Humanisti, olet valinnut polun, joka on täynnä monipuolisia mahdollisuuksia ja arvokasta osaamista. Sinulla on kaikki avaimet monimutkaisen maailman ymmärtämiseen ja muokkaamiseen. Jatka siis rohkeasti eteenpäin, ja muista, että myös Specia auttaa sinua löytämään itsesi näköisen urapolun.

Lisää tietoa muun muassa humanistien työllistymisestä sekä vinkkejä työnhakuun saat juuri julkaistusta, humanisteille suunnatusta työelämäoppaasta!

Humanistit työelämässä