Specia ry

Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry on moniosaajien oma ammattijärjestö. Teemme monialaista edunvalvontaa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Olemme osa laajaa edunvalvonta-yhteisöä

Specia ry on lähes 7000 jäsenellään Akavan Erityisalojen suurin jäsenjärjestö ja osa korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaa. Jäsentemme edunvalvontaa teemme yhteistyössä Akavan Erityisalojen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN:n kanssa. Työttömyysturvan jäsenillemme tarjoaa Erityisalojen työttömyyskassa Erko.

Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenillemme laki- ja työsuhdeneuvontaa, urapalveluita sekä monipuolisia jäsenetuja.

Yhteistyömme ja verkostomme ovat vahvat – jäsenemme ovat aktiivisesti mukana edunvalvontayhteisön neuvottelu- ja toimikunnissa, joiden tehtävänä on koordinoida eri sektoreiden edunvalvontaa.

Strategia

Tavoitteenamme on lisätä moniosaajien arvostusta ja hyvinvointia työelämässä. Moniosaajuus tarkoittaa monialaista asiantuntijuutta, halua oppia uutta ja luoda vuoropuhelua. Moniosaajan uteliaisuus, innovatiivisuus ja halu kehittyä ovat kilpailuetu tulevaisuuden työmarkkinoilla. Haluamme, että Specian jäsenet hyödyntävän kykyjään ja potentiaaliaan rohkeasti rakentaen oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta.

Specia on moniosaajien yhteisöllinen tukikohta ja joukkovoima. Arvojamme ovat yhteisöllisyys, henkilökohtaisuus, yhdenvertaisuus ja eettisyys – nämä arvot näkyvät kaikessa mitä teemme ja miten kohtaamme toisemme.

Visiomme tulevaisuuden työelämästä

Me haluamme, että työelämä on inhimillistä, yhdenvertaista ja eettisesti kestävää. Teemme edunvalvontatyötä, jotta jokainen moniosaaja voisi hyvin kaikissa uran- ja elämänvaiheissa. Meille on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua, innostua ja kehittää omaa osaamistaan sekä toimia turvallisessa ympäristössä omien voimavarojen puitteissa.

Visioimme rohkeasti tulevaisuuden työelämää ja näemme siellä moniosaajilla äärettömän tärkeän roolin erityisesti vuorovaikutuksen, oppimisen ja kriittisen ajattelun asiantuntijoina. Teknologia kehittyy, mutta ihmisen toiminnan ymmärtäjiä ja turvaajia tarvitaan aina.

Päätöksenteko ja vaikuttaminen

Tutustu Specian hallitukseen ja siihen, miten voit vaikuttaa jäsenenä ammattijärjestön toimintaan

Lue lisää

Säännöt

Specia Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n säännöt

Lue lisää

Vastuullisuus

Osallistumme ilmastovastuullisen ja eettisesti kestävän työelämän edistämiseen

Lue lisää