Valvomme moniosaajien etua urapolun kaikissa vaiheissa. Meille tärkeää on moniosaajien arvostuksen lisääminen, tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistäminen, työelämän joustojen lisääminen, reilu palkkaus sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien turvaaminen. Jäsenemme työskentelevät monipuolisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä eri sektoreilla. Tuomme siis moniosaajien näkökulmasta tärkeitä asioita esiin työehtosopimusten neuvottelutavoitteiksi kaikilla sektoreilla sekä tartumme aktiivisesti specialaisten toimi- ja koulutusalojen ajankohtaisiin ilmiöihin ja haasteisiin. 

Tämän lisäksi saat alla olevat edunvalvonnan palvelut henkilökohtaisesti käyttöösi. Ole yhteydessä toimisto@specia.fi, jos jokin askarruttaa tai haluat lisätietoja!

Lakipalvelut

Akavan Erityisalojen juristit ja neuvottelupäälliköt auttavat jäseniämme henkilökohtaisesti työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Voit olla heihin yhteydessä esimerkiksi palkkaukseen, työ- tai virkasuhteen ehtoihin ja työlainsäädäntöön tai työllistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteystiedot löydät täältä.

Palkkaneuvonta

Specia auttaa sinua määrittelemään palkkatoiveesi. Saat henkilökohtaista palkkaneuvontaa osoitteesta toimisto@specia.fi. Jos kaipaat TES-/VES-tulkinta-apua, Akavan Erityisalojen lakimiehet ja neuvottelupäälliköt neuvovat sinua mielellään. Akavan Erityisalojen sivuilta löydät heidän yhteystietonsa. 

Lue lisää palkkaneuvonnasta ja muista työnhakupalveluistamme!

Vähimmäispalkkasuositukset

Julkaisemme palkkasuositukset, jotka antavat suuntaa palkkatoiveelle. Suositus kuvaa hyvin sitä, mistä kuukausiansiosta palkantarkistuksen voi aloittaa. Vähimmäispalkkasuosituksia voit siis käyttää apuna palkkapyynnön perusteluina töitä hakiessa sekä palkkaneuvotteluissa palkankorotuspyynnön tukena.

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet, vähimmäispalkkasuositus 1.5.2022–30.4.2024

Luento- ja kirjoituspalkkio

Asiantuntijan luento- ja kirjoituspalkkio on helppo määritellä Akavan suosituksen avulla.

Tutustu Akavan palkkiosuositukseen

Tilastotietoa palkkapuntarista ja palkkaportfoliosta

Jäsenten käytössä on myös Akavan Erityisalojen palkkapuntari, joka kertoo tilastolliset keskiarvopalkat ammattinimikkeen, tutkintokoulutuksen, työnantajan ja/tai työssäkäyntialueen perusteella. Palkkapuntari hyödyntää tietoja palkansaajien yleisestä ansiotason kehityksestä. Vertaisten ansiotaso ja sen kehitys auttavat omassa palkantarkistuksessa.

Palkkapuntari

 

Lisäksi voit tarkastella specialaisten yleisimpien ammattinimikkeiden mediaanipalkkoja palkkaportfoliostamme.

Palkkaportfolio

 

Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta

Akavan Erityisalat tarjoaa Specian jäsenille perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa ja konsultointia seuraavissa asioissa: avioehtosopimukset, avioero, omaisuuden ositus, perunkirjoitus, testamentit sekä perinnönjako. Jäsenetu pitää sisällään myös perhe- ja perintöoikeudellisten asiakirjojen kuten esimerkiksi avioehtosopimusten ja testamenttien laatimisen.

Ota yhteys: 

Tuire Torvela/lakipalvelut

tuire.torvela@akavanerityisalat.fi

0201 235 356

Työttömyyskassa

Specian jäsenenä saat työttömyysturvan Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kautta. Jos joudut työttömäksi, saat työttömyystilanteessa kassasta ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Kassan jäsenmaksu sisältyy Specian jäsenmaksuun, kun olet liittymisen yhteydessä liittynyt myös työttömyyskassan jäseneksi.

Yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten kassa on AYT – Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa. Muistathan itse hoitaa liittymisen AYT-kassaan!

Miten neuvottelukierros vaikuttaa työhöni?

Työehtosopimusten laatiminen on yksi konkreettisimmista isoista ammattiyhdistysliikkeen vaikuttamiskeinoista, millä tehdään työelämästä kaikille toimijoille mahdollisimman reilua ja mukavaa.

Lue lisää sopimusneuvotteluista Akavan Erityisalojen sivuilta ja seuraa myös YTN:n ja JUKOn ajankohtaista viestintää!