Edunvalvonta

Teemme monialaista edunvalvontaa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Jäsentemme edunvalvontaa teemme yhteistyössä Akavan Erityisalojen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN:n kanssa.

Ammatillinen edunvalvonta

Teemme ammatillista edunvalvontaa moniosaajajäsentemme aloilla ja edistämme reilua, yhdenvertaista ja kestävää työelämää. Ammatillisella edunvalvonnalla vaikutamme esimerkiksi jäsentemme palkkaukseen, työoloihin, koulutukseen sekä työtä ja työsuhteita koskevaan lainsäädäntöön.

  • Monialainen jäsenistömme työskentelee hallinnon, HR:n ja osaamisen kehittämisen parissa, koulutus-, opetus ja työllisyysalan asiantuntijoina sekä järjestö- ja projektiammattilaisina.
  • Selvitämme ja kuuntelemme jäsentemme ammattialoilta nousevia muutostarpeita herkällä korvalla.
  • Tunnistamme jäsentemme ammattialoilla kohtaamia haasteita ja
  • Teemme työtä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi.

Edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen liittyviä keskeisiä tavoitteitamme ovat esimerkiksi työelämän joustojen lisääminen, reilu palkkaus sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien turvaaminen.

Kysy rohkeasti lisää

Jos olet kiinnostunut Specian vaikuttamistyöstä tai edunvalvonnan linjauksista, ota yhteyttä!

Saara Paavola

Toiminnanjohtaja

050 329 7524

saara.paavola@specia.fi

Lakipalvelut

Työsuhdeneuvonta on tukenasi työelämän haastavissa tilanteissa. Voit esimerkiksi kysyä neuvoa työpaikan haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, YT-neuvotteluihin tai irtisanomistilanteeseen. Saat henkilökohtaista lakineuvontaa työsopimuksen solmimiseen, työ- tai virkasuhteen ehtoihin, palkkaukseen, työsuhteeseen tai työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Lakipalvelut sekä työsuhdeneuvonnan jäsenillemme tarjoaa kattojärjestömme Akavan Erityisalat. Käytössäsi ovat asiantuntevat juristit sekä Akavan Erityisalojen eri sektoreiden neuvottelupäälliköt.

Työehtosopimusten neuvottelu

Specian jäsenet kuuluvat useiden eri työehtosopimusten piiriin, ja edustamme myös jäseniä, joiden työssä ei sovelleta työehtosopimusta. Työehtoja koskevaa vaikuttamistyötä teemme tiiviissä yhteistyössä kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kanssa. Työehtosopimuksista yksityisellä sektorilla puolestamme neuvottelee Yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN sekä julkisella sektorilla julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestä JUKO.

Työehtosopimukset

Yksityinen sektori

Jos työskentelet yksityisellä sektorilla, tarkista työnantajaltasi kuulutko jonkin YTN-alan sopimuksen piiriin

YTN-alojen työehtosopimukset

Valtio

Valtion hallinnon alojen asiantuntija-, johto- ja esihenkilötehtävät

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunta-ala

Kunta-alan asiantuntija-, johto- ja esihenkilötehtävät

Kunta-alan työehtosopimukset

Yliopistot

Tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon sekä johdon tehtävät yliopistoissa

Yliopistojen yleinen virka- ja työehtosopimus

AVAINTES

hallinto- ja toimistotehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknisillä aloilla tai opetuksessa työskentelevät

AVAINTA

Yksityisen opetusala

Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sivistystyönantajien kanssa

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Kirkko

Evankelisluterilaisen kirkon asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävät

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus