Vastuullisuus

Haluamme ammattijärjestönä toimia esimerkillisesti ja osallistua ilmastovastuullisen ja eettisesti kestävän työelämän edistämiseen.

Mitä ajattelemme vastuullisuudesta?

Vastuullisuus Speciassa on arjen konkreettisia tekoja sekä strategiassa kestäviä päätöksiä.

Reilun kaupan sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SASK:in jäseninä olemme mukana turvaamassa reiluja työehtoja ja turvallisia työympäristöjä myös kehittyvissä maissa.

Palveluntarjoajien valinnassa kiinnitämme huomiota yrityksenvastuullisuuteen sekä haemme vuonna 2022 Green Office-sertifikaattia.

Olemme mukana pelastamassa Itämerta ja sen perintöä yhdessä John Nurmisen säätiön kanssa. Lahjoitamme syksyn 2022 aikana jokaisesta uudesta jäsenestä 5 euroa säätiölle Itämeren suojeluun. 

Tuemme John Nurmisen Säätiötä, joka toteuttaa tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistaa, että meren tarinat välittyvät myös tuleville jälkipolville.

Näin vastuullisuus näkyy arjessamme

Tuemme vaikuttavaa kehitysyhteistyötä

Käytämme vuosittain 0,7 % yhdistyksen vuosibudjetista kehitysyhteistyöhön. Tämä panostus on viime vuosina osoitettu SASKin hanketoimintaan. Keskitymme hankkeisiin joissa edistetään naisten asemaa, tuetaan yhteisöjen omaa toimintaa sekä turvataan järjestäytymisen vapautta.

Tarjoamme tilaisuuksissamme vain kasvis- ja kalaruokaa

Haluamme omalla toiminnallamme minimoida ilmaston kuormituksen tilaisuuksiemme tarjoiluissa. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota ekologisiin pakkaus- ja tarjoilumateriaaleihin. Käytämme tilaisuuksissamme myös mahdollisuuksien mukaan aina Reilun kaupan tuotteita.

Minimoimme turhan materiaalin käytön

Emme tulostele turhaan papereita ja kokousten materiaalit ovat sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa aina ensisijaisesti digitaalisessa muodossa. Tilaamme jakomateriaaleina ainoastaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita ja näitäkin harkitusti.

Panostamme hyviin etäkohtaamisiin

Järjestämme toimintaa pääosin etäyhteyksin välttääksemme turhaa ympäristökuormaa sekä palvellaksemme valtakunnallisuuden periaatetta paremmin. Specian hallituksen kokoukset pidetään pääosin hybridikokouksina ja yhdistyksen vuosikokouksiin on aina mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.