Vastuullisuus

Haluamme ammattijärjestönä toimia esimerkillisesti ja edistää arjen konkreettisilla teoilla ilmastovastuullisen ja eettisesti kestävän työelämän edistämiseen.

Näin vastuullisuus näkyy arjessamme

Reilun kaupan sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SASK:in jäseninä olemme mukana turvaamassa reiluja työehtoja ja turvallisia työympäristöjä myös kehittyvissä maissa. Palveluntarjoajien valinnassa kiinnitämme huomiota yrityksen vastuullisuuteen.

Tuemme vaikuttavaa kehitysyhteistyötä

Käytämme vuosittain 0,7 % yhdistyksen vuosibudjetista kehitysyhteistyöhön. Tämä panostus on viime vuosina osoitettu SASKin hanketoimintaan. Keskitymme hankkeisiin joissa edistetään naisten asemaa, tuetaan yhteisöjen omaa toimintaa sekä turvataan järjestäytymisen vapautta.

Tarjoamme tilaisuuksissamme vain kasvis- ja kalaruokaa

Haluamme omalla toiminnallamme minimoida ilmaston kuormituksen tilaisuuksiemme tarjoiluissa. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota ekologisiin pakkaus- ja tarjoilumateriaaleihin. Käytämme tilaisuuksissamme myös mahdollisuuksien mukaan aina Reilun kaupan tuotteita.

Minimoimme turhan materiaalin käytön

Emme tulostele turhaan papereita ja kokousten materiaalit ovat sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa aina ensisijaisesti digitaalisessa muodossa. Tilaamme jakomateriaaleina ainoastaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita ja näitäkin harkitusti.

Panostamme hyviin etäkohtaamisiin

Järjestämme toimintaa pääosin etäyhteyksin välttääksemme turhaa ympäristökuormaa sekä palvellaksemme valtakunnallisuuden periaatetta paremmin. Specian hallituksen kokoukset pidetään pääosin hybridikokouksina ja yhdistyksen vuosikokouksiin on aina mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Olemme ympäristöystävällinen työpaikka

Specia ry on hyväksytty mukaan WWF:n Green Office -järjestelmään. Olemme sitoutuneet noudattamaan Green Office -kriteereitä, ja toimistollemme on laadittu Green Office -sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoite on luonnonvarojen säästäminen sekä kestävien kulutustapojen edistäminen. WWF kannustaa Green Office -järjestelmässä mukana olevia organisaatioita olemaan esimerkillisiä ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristömyönteisten toimintamallien toteuttamisessa työpaikoillaan. Tutustu WWF:n Green Officeen ja pohdi, mitä voit tehdä omalta osaltasi tai yhdessä työyhteisössäsi!