Vastuullisuus

Haluamme ammattijärjestönä toimia esimerkillisesti ja osallistua ilmastovastuullisen ja eettisesti kestävän työelämän edistämiseen.

Kuvassa vanha puun runko vihreällä taustalla

Mitä ajattelemme vastuullisuudesta?

Vastuullisuus Speciassa on arjen konkreettisia tekoja sekä strategiassa kestäviä päätöksiä.

Reilun kaupan sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SASK:in jäseninä olemme mukana turvaamassa reiluja työehtoja ja turvallisia työympäristöjä myös kehittyvissä maissa. Palveluntarjoajien valinnassa kiinnitämme huomiota yrityksen vastuullisuuteen.

Green Office -järjestelmä

Specia ry on hyväksytty mukaan WWF:n Green Office -järjestelmään. Olemme sitoutuneet noudattamaan Green Office -kriteereitä, ja toimistollemme on laadittu Green Office -sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Lisäksi olemme mukana Akavan Erityisalojen ilmastotyöryhmässä.

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoite on luonnonvarojen säästäminen sekä kestävien kulutustapojen edistäminen. WWF kannustaa Green Office -järjestelmässä mukana olevia organisaatioita olemaan esimerkillisiä ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristömyönteisten toimintamallien toteuttamisessa työpaikoillaan.

10 Green Office -kriteeriä, joita noudatamme:

  1. Vahvistamme ympäristötietoisuutta ja viestimme järjestössämme Green Office -käytännöistä.
  2. Edistämme toimitilojemme energiatehokkuutta.
  3. Suosimme uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.
  4. Vähennämme sähkönkulutusta.
  5. Otamme ympäristöasiat huomioon hankinnoissamme.
  6. Suosimme kestotuotteita.
  7. Kierrätämme ja lajittelemme tehokkaasti.
  8. Suosimme tarjoiluissa kasvipohjaisia tuotteita ja kestävää kalaa.
  9. Otamme huomioon kestävän liikkumisen periaatteet.
  10. Sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.

Ota Green Office -toimintaperiaatteet käyttöön työpaikallasi

Ympäristökuormituksen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat meidän kaikkien vastuulla. Green Office -toimintaperiaatteet voikin ottaa käyttöön myös omalla työpaikalla. Kun tarpeeksi moni sitoutuu muuttamaan toimintatapojaan, pieniltäkin tuntuvilla arkisilla valinnoilla on lopulta iso merkitys.

Tutustu WWF:n Green Officeen ja pohdi, mitä voit tehdä omalta osaltasi tai yhdessä työyhteisössäsi!

Näin vastuullisuus näkyy arjessamme

Tuemme vaikuttavaa kehitysyhteistyötä

Käytämme vuosittain 0,7 % yhdistyksen vuosibudjetista kehitysyhteistyöhön. Tämä panostus on viime vuosina osoitettu SASKin hanketoimintaan. Keskitymme hankkeisiin joissa edistetään naisten asemaa, tuetaan yhteisöjen omaa toimintaa sekä turvataan järjestäytymisen vapautta.

Tarjoamme tilaisuuksissamme vain kasvis- ja kalaruokaa

Haluamme omalla toiminnallamme minimoida ilmaston kuormituksen tilaisuuksiemme tarjoiluissa. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota ekologisiin pakkaus- ja tarjoilumateriaaleihin. Käytämme tilaisuuksissamme myös mahdollisuuksien mukaan aina Reilun kaupan tuotteita.

Minimoimme turhan materiaalin käytön

Emme tulostele turhaan papereita ja kokousten materiaalit ovat sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa aina ensisijaisesti digitaalisessa muodossa. Tilaamme jakomateriaaleina ainoastaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita ja näitäkin harkitusti.

Panostamme hyviin etäkohtaamisiin

Järjestämme toimintaa pääosin etäyhteyksin välttääksemme turhaa ympäristökuormaa sekä palvellaksemme valtakunnallisuuden periaatetta paremmin. Specian hallituksen kokoukset pidetään pääosin hybridikokouksina ja yhdistyksen vuosikokouksiin on aina mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.