Neljä kättä koskettaa toisiaan

Specian luottamustehtävissä saat vaikuttaa omana itsenäsi

Oletko pohtinut, miten työelämän kehitystä voisi kääntää parempaan suuntaan? Haluaisitko tavata uusia ihmisiä, joiden kanssa voit vaikuttaa oman ammattialasi tulevaisuudennäkymiin? Kiinnostaako oman ammattijärjestösi toiminnan kehittäminen?

Hae aktiiviksi Speciaan! Etsimme innokkaita uusia jäseniä Specian hallitukseen ja Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja toimikuntiin. Lisäksi etsimme tänä syksynä yhdistyksellemme uutta puheenjohtajaa! Haku luottamustehtäviin on auki 27.9.2022 asti

Mitä Specian eri luottamustehtävissä tehdään? 

Toiminnanjohtajamme Saara Paavola kirjoitti eri luottamustehtävistä, jotta voit jo etukäteen tutustua siihen, mitä aktiivina toimiminen yhdistyksessämme tarkoittaa.


Puheenjohtaja on järjestön äänitorvi

Niin Speciassa kuin kaikissa muissakin yhdistyksissä puheenjohtaja johtaa sananmukaisesti puhetta hallituksen kokouksissa. Tämä on kuitenkin hyvin pieni osa puheenjohtajan tehtävää. Specian puheenjohtajan tärkein tehtävä onkin fasilitoida hallituksen strategisten linjausten tekemistä ja niiden toteutumisen seuraamista. Työtä tehdään yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, mutta hallitus puheenjohtajan johdolla on aina viimeksi vastuussa strategian toteutumisesta. Puheenjohtaja on myös äänitorvemme ulospäin, eli hänen äänellään kommentoimme yhteiskunnallisia avauksia sekä esimerkiksi järjestöpoliittisia asioita. Puheenjohtajamme istuu myös Akavan Erityisalojen hallituksessa.

Hallituksen lisäksi Specian toimintaa ohjaa työvaliokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunta on hallitusta ketterämpi valmisteluelin, joka käsittelee hallituksen sille alistamia tehtäviä, kuten henkilöstöasioita ja akuutteja arkipäiväisiä asioita liittyen esimerkiksi strategian toteuttamiseen.

Tehtävä on vastuullinen ja vaatii ajankäytön suhteen sitoutumista. Kokouksia on kuukausitasolla noin kolme, pois lukien kesäkuukaudet. Tämä pitää sisällään Specian hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset sekä mahdolliset Akavan Erityisalojen hallituksen kokoukset. Pienempiä ja välillä isompiakin asioita pallotellaan toiminnanjohtajan kanssa viikoittain. Puheenjohtaja toimii myös toiminnanjohtajan esihenkilönä ja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa he edustavat työnantajaa koko henkilöstölle.

Puheenjohtajuus on ennen kaikkea yhteispeliä toiminnanjohtajan sekä varapuheenjohtajan kanssa ja välillä päätöksiä on kyettävä tekemään nopeassakin aikataulussa. Toiminnanjohtajan näkökulmasta puheenjohtajan ykköstaitoja ovat yhteistyötaidot, asioiden ymmärtäminen eri näkökulmista sekä strategisten yhteyksien hahmottaminen. Siitä, onko puheenjohtaja aktiivinen somettaja, yhteiskunnallinen keskustelija tai strategisten prosessien valmistelija ja vetäjä, päättää kukin puheenjohtaja itse. Kaikkien ei tarvitse tehdä asioita samalla tavalla, vaan tehtävän saa rakentaa oman näköisekseen. Tärkeintä on pystyä tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.


Hallituksen jäsen on toiminnanjohtajalle kultakimpale

Specian hallitukseen haetaan joka syksy jäseniä, sillä joka vuosi puolet hallituksesta on erovuorossa. Näin taataan toiminnan jatkuvuus, kun vain osa hallituksesta vaihtuu kerralla. Hallituksessamme on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenistä yksi on opiskelijoiden edustaja ja varajäsenistä yksi opiskelijavarajäsen. Varajäsenten kausi on yhden vuoden pituinen. 

Hallituksemme kokouksia järjestetään noin kahdeksan kertaa vuodessa joko etäyhteydellä tai hybridinä. Kokousten lisäksi hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kaksipäiväiseen kehittämisseminaariin. Toinen seminaari järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa ja toinen syyskuun alussa. Seminaareissa keskitymme järjestömme strategiseen kehittämiseen sekä pohdimme ajankohtaisia edunvalvonnallisia linjauksia. Budjetoimme myös vuosittain varoja hallitustyöskentelyä tukeviin koulutuksiin. 

Välillä toiminta vaatii hallituksen jäseneltä nopeaa reagointia, sillä joskus päätettäviä asioita tulee lyhyellä aikataululla. Seminaareissa tehdään töitä kädet savessa, kun käsiteltäviä asioita on paljon ja työskentelyä joutuu tekemään pienen paineen alla. Toisaalta osallistava tekeminen on ollut hallituslaisten mielestä luottamustehtävän parasta antia.

Toiminnanjohtajan näkökulmasta hallituksen jäsenelle tärkeintä on motivaatio ja innostus yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen. Aiempaa järjestökokemusta ei vaadita. Hallituksen jäsenet ovat toiminnanjohtajalle kultaakin kalliimpia, sillä heiltä tulevat ideat ja kimmokkeet muovaat toimintaamme jäsentemme näköiseksi. 

Jos tehtävään hakeminen huolettaa esimerkiksi oman ajankäytön näkökulmasta, aina voi lähteä kokeilemaan tehtävää varajäsenen roolissa. Varajäsenemme ovat tervetulleita kaikkiin hallituksen kokouksiin sekä seminaareihin ja matkakulut korvataan. 


Neuvottelu- ja toimikunnissa edistetään työelämän uudistumista

Haemme tänä syksynä jäseniä myös Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja toimikuntiin. Neuvottelu- ja toimikunnissa pohditaan sektoreittain erilaisia työelämä kehittämiseen liittyviä teemoja ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Neuvottelu- ja toimikunnat kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa kahden, kolmen tunnin mittaisiin kokouksiin ja jonkin verran teemoja seurataan myös kokousten ulkopuolella. Kokouksia järjestetään sekä etänä että livenä. Jokaisessa neuvottelu- ja toimikunnassa on mukana useampia specialaisia, joten yksin et joudu työskentelemään. Kokoonnumme koko Specian edunvalvontaporukan kanssa kaksi kertaa vuodessa vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan koko jäsenistöämme yhdistäviä edunvalvonnallisia teemoja.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä tehtävien sisällöistä, ota rohkeasti yhteyttä toiminnanjohtajaamme Saara Paavolaan: saara.paavola@specia.fi

Toivottavasti moni teistä innostuisi lähtemään mukaan toimintaamme!