Esihenkilö, miten tuet erilaisissa perhetilanteessa olevia? – vastaa kyselyyn

Monimuotoisilla perheillä on omalle perhetilanteelle tyypillisiä haasteita, jotka vaikuttavat työn ja arjen yhteensovittamiseen. Miten haasteet näkyvät työssäsi esihenkilönä? Vastaa myös esihenkilöille tarkoitettuun kyselyyn, jonka linkin löydät tekstin lopusta!

Monimuotoiset perheet – mitä ne ovat?

Monimuotoisilla perheillä tarkoitetaan perheitä, jotka poikkeavat oletetusta perhetilanteesta jollain tavalla. Kun perheistä puhutaan yleisesti, oletuksena on usein tietynlainen perhetilanne: heteroydinperhe, jossa kukaan ei ole eronnut tai kuollut, lapset ovat syntyneet yksitellen, läheissuhteet perustuvat biologiaan tai ovat vahvistettu oikeudellisesti. 

Perherakenteeltaan monimuotoisia ovat esimerkiksi uusperheet, yhden vanhemman perheet, kahden kulttuurin perheet, monikkoperheet, adoptioperheet, sijoitetun lapsen perhehoitoperheet, leski- ja lapsikuolemaperheet sekä sateenkaariperheet. Usein myös puhumme lasten ”hankkimisesta”, kun sen aika on. Monimuotoiset perheet -verkosto edustaa tahattomasti lapsettomia. Useita monimuotoisia perheitä yhdistää se, ettei lapsia ole saatu välttämättä toivotusti, vaan vanhemmaksi haluava on joutunut pohtimaan ja selvittelemään erilaisia lapsiperheellistymisen tapoja. Lapsi saattaa tulla perheeseen esimerkiksi kumppanuusvanhemmuuden, adoption ja sijoituksen kautta tai hedelmöityshoitojen ja sijaissynnytyksen avulla.

Monimuotoiset perheet työelämässä

Huomioitko esihenkilönä uusperheen bonusvanhemman, kaikki perheen sateenkaarivanhemmat tai sijoitetun lapsen vanhemman? Miten huomioitte lapsettomia ja hedelmöityshoidoissa käyviä? Tuetko myös puolisostaan eroavaa ja läheisen kuoleman kokenutta? 

Tässä on asioita, joita jokaisen työyhteisön ja esihenkilön on tärkeää pohtia. Useampi kuin joka kolmas perhe on monimuotoinen. Perheiden monimuotoisuus on kasvava ilmiö, ja siksi työelämässä on tärkeää huomioida erilaiset perhetilanteet ja vanhemmuuden muodot.

Erilaisissa perhetilanteissa olevilla on usein omalle perhemuodolle tai -tilanteelle tyypillisiä haasteita, jotka vaikuttavat myös työn ja arjen yhteensovittamiseen. Esimerkiksi yhden vanhemman perheen huoltaja saa yhden aikuisen voimin arkensa sujumaan, mikäli työarki on riittävän joustavaa. 

Jos lapsi vuoroasuu kahdessa perheessä, voi olla, että vanhemman tarpeet joustoista liittyvät lapsen asumisjärjestelyihin. Uusperheessä bonusvanhempi ei saa välttämättä toivomiaan joustoja bonuslapseen liittyen, ja myös osa sateenkaarivanhemmista voi jäädä vaille esimerkiksi oikeutta sairaan lapsen hoitoon.

Toisinaan henkilöstöön kuuluva ei halua kertoa syytä, miksi hän tarvitsee joustoja. Taustalta voi löytyä esimerkiksi sijoitettuun lapseen liittyvä salassapitovelvollisuus, sateenkaarivanhemmuus, hedelmöityshoidoissa käyminen tai vaikka ero puolisosta. 

On hyvin tärkeää, että työyhteisöt tukevat erilaisissa perhetilanteissa olevien jaksamista joustavuudella – myös heitä, jotka eivät halua kertoa syytä toivomukselleen. Perheystävällisyys ei ole voi olla vain tietyntyyppisten perhetilanteiden etuoikeus – arki tulee sujua kaikissa perheissä.

Perheystävällisyys tukee paitsi jaksamista, on myös työntekijöiden sitouttamista. Kun henkilöstö näkee, miten työtoveri tulee tuetuksi esimerkiksi läheisen kuoleman kohdalla tai puolisosta erotessaan, sitouttaa se myös muuta henkilöstöä työyhteisöön, joka tukee henkilöstöään vaikeissa kriisitilanteissa.

Ehkä sinusta tuntuu, ettei työyhteisössäsi ole juuri nyt perheiden monimuotoisuutta. Oletko asiasta aivan varma? Kun monimuotoisista perhetilanteista puhuu ja tekee niille tilaa, voi olla, että joku uskaltaa paremmin myös puhua omasta perheestään.

Vastaa kyselyyn esihenkilöille

Yhteistyössä Monimuotoiset Perheet ry:n kanssa kartoitamme kokemuksia, miten erilaiset perhetilanteet näkyvät esihenkilöiden työssä. Vastaajien kesken arvomme kaksi arvoltaan 50€ superlahjakorttia. Vastausaikaa on 20.6. asti.

vastaa kyselyyn