Specian gradustipendin saavat Riina Ollila ja Helmi Tulokas

Specia palkitsee vuosittain gradustipendillä moniosaajuuteen, asiantuntijatyöhön tai yleisemmin työelämään liittyviä pro gradu-tutkielmia ja YAMK opinnäytetöitä. Tänä vuonna 500 euron gradustipendin saavat Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustieteen opiskelijat Riina Ollila ja Helmi Tulokas, joiden pro gradu -tutkielma tutkii työssä opiskelun ja oppimiskulttuurin yhteyttä työhyvinvointiin.

Valintaperusteena oli ennen kaikkea työn erittäin ajankohtainen teema. Pro gradu-tutkielma käsittelee Specian jäsenille tärkeitä aiheita oppimisesta, osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista. Specian jäsenet tyypillisesti kehittävät osaamistaan niin työn ohessa kuin osana omaa työtään ja hyödyntävät monipuolisesti kurssi- ja opintokokonaisuuksia eri opintoaloilta.

Ollilan ja Tulokkaan pro gradu tuottaa mielenkiintoista tietoa jatkuvan oppimisen, työhyvinvoinnin sekä kuormituksen ja työn imun teemoista. Specialaisille moniosaajille työpaikan osaamisen kehittämiseen kannustava työkulttuuri on osoittautunut jäsenkyselyissämme tärkeäksi ja tämä gradu vahvistaa tätä kokemusta.

Aikuiskoulutustuen poistuessa opiskelu ja osaamisen kehittäminen tapahtuu jatkossa vain työssäkäynnin rinnalla. Odotukset organisaatioiden oppimiskulttuurille saattavat kasvaa ja tähän peilaten Ollilan ja Tulokkaan tutkimus toi mielenkiintoisia tuloksia erilaisten oppimismenetelmien vaikutuksista.

Paljon onnea molemmille hyvin tehdystä työstä!

Kaikki gradustipendillä palkitut työt löydät työelämätietoa-sivuiltamme.