Nainen muodostaa käsillään kehyksen kohti taivaanrantaa

Viisi vinkkiä kehittämiskeskusteluiden toteuttamiseen!

Syksy on perinteisesti kehityskeskustelujen aikaa. Monia saattavat nuo keskustelut etukäteen jännittää ja tärkeintä onkin luoda tilanteesta turvallinen hetki sekä varata sille tarpeeksi aikaa. Tässä artikkelissa saat vinkkejä kehityskeskusteluiden, kehittämiskeskusteluiden tai onnistumiskeskusteluiden toteutukseen. Myös kehityskeskusteluun osallistujat voivat poimia tästä muistiinsa asioita, joita voi vaikka ottaa siellä itse kehityskeskustelussa esiin!

Me Speciassa käymme keskustelut usein muualla kuin omalla toimistolla, jotta tilanne on molemmille mahdollisimman tasapuolinen. Korona-ajan tuoma etäelämä ei mielestäni sovi kehityskeskusteluihin, vaan jos suinkin on mahdollista, keskustelu kannattaa käydä kasvotusten. Olen räätälöinyt meille oman keskustelurungon, jota tarvittaessa hieman päivitämme kulloiseenkin vuoteen sopivaksi. Esimerkiksi nyt koronakevään jäljiltä painotimme keskusteluissa hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä asioita.  

Pidämme kehityskeskustelut aina alkusyksystä. Keskusteluissa määriteltyihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin palaamme tammikuussa tavoitekeskusteluissa. Kehityskeskusteluissa pohdimme paljon eritasoisia tavoitteita. Kirjaamme ylös sekä henkilökohtaisia että organisaatiomme toimintaan liittyviä tavoitteita. Usein esille nousee myös tiimimme arkipäiväiseen toimintaan liittyviä parannusehdotuksia.  

Kokosin yhteen muutaman vinkin, jotka on hyvä ottaa huomioon kehityskeskusteluun valmistautuessa ja keskustelujen jälkeen.  

1. Riittävä valmistautuminen 

Lähetän kehityskeskustelurungon vähintään muutamaa päivää ennen keskustelua, jotta molemmat pystymme valmistautumaan tilanteeseen rauhassa. Omia ajatuksia on hyvä kirjata laajastikin ylös, jotta keskustelutilanteessa ei jokin tärkeä asia unohdu. Toimitan samalla myös aiemmin sopimamme tavoitteet, jotta voimme molemmat pohtia niiden toteutumista. Myös uudet tavoitteet oman osaamisen kehittämiselle on hyvä pohtia rauhassa etukäteen.  

2. Keskity kuuntelemaan 

Käyn itse kehityskeskustelut mieluiten puhelin ja läppäri poissa ulottuvilta. Kirjaan keskustelun pääpointit paperille, jotta mikään ulkopuolinen ei häiritsisi yhteistä aikaamme.  Printtaan myös keskustelurungon paperille. Olen huomannut tämän parantavan mahdollisuuksiani keskittyä pelkästään kuunteluun ja keskusteluun.  

3. Katse tulevaan

Kehityskeskustelujen tärkeintä antia ovat tavoitteet ja erityisesti työntekijän osaamisen kehittämiseen liittyvien tavoitteiden pohtiminen. Toki onnistumisen arviointi ja palautteen saaminen ovat myös tärkeitä, mutta motivaation näkökulmasta työntekijän omien tavoitteiden asettaminen nousee ykkösasiaksiSamalla pohditaan myös koko organisaation ja tiimin toimintaan liittyviä tavoitteita ja kirjataan ne ylös. Tavoitteiden täytyy olla saavutettavia ja ajankäytön näkökulmasta realistisia.   

4. Keskustelun jälkeen laitetaan toimeksi 

Kehityskeskustelun tärkein vaihe on se, ettei yhteinen juttutuokio jää vain dokumentiksi, jossa on mustaa valkoisella. Keskusteluissa nousee usein esille organisaation kehittämiseen liittyviä ideoita, jotka voidaan ottaa käyttöön hetiUsein esille nousee ideoita, jotka koskettavat koko tiimiä, joten keskustelemme ne yhdessä läpi kehityskeskustelukierroksen jälkeen. Kaikkien on voitava sitoutua tavoitteisiin ja tarvittaessa jatkokehitämme niitä porukallaTärkeintä on ylipäätään reagoida saatuun palautteeseen nopeasti, eikä jättää sitä turhaan hautumaan myöhemmäksi.  

5. Tavoitteisiin palaaminen 

Kun tavoitteet on kirjattu ylös, niihin pitää palata, jotta niiden toteuttaminen ei pääse arjessa unohtumaan. Tavoitteisiin voidaan palata arkisissa tilanteissa, mutta niiden kanssa on hyvä istua alas vähintään kerran puolessa vuodessa. Joissakin organisaatiossa on siirrytty ketteriin kehityskeskusteluihin, joissa kehittymistä saatetaan seurata jopa viikoittain. Specian kaltaisessa järjestöorganisaatiossa olemme todenneet parhaaksi seurata tavoitteiden toteutumista puolivuosittain. Pidämmekin syksyn kehityskeskustelujen lisäksi vuoden alussa aina tavoitekeskustelut, joissa käydään syksyllä asetetut tavoitteet läpi. Tarvittaessa asetamme uusia tavoitteita tai muokkamme vanhoja. Samalla pohdimme myös mikä on tukenut ja mikä toisaalta estänyt tavoitteiden toteutumista.    

Ja vielä yksi vinkki kehityseskusteluun osallistuvalle! Jos palkankorotuksen pyytäminen on käynyt mielessäsi, kehityskeskustelut ovat sille juuri oikea hetki. Valmistaudu siihen hyvin ja kirjaa itsellesi ylös perustelut, miten osaamisesi on kehittynyt ja miksi palkkaasi pitäisi korottaa. Palkkapyyntöihin saat tukea ja neuvoja meiltä! Ota yhteyttä: toimisto@specia.fi.