Neljä kättä koskettaa toisiaan

Työyhteisön oppiminen vaatii suotuisat olosuhteet

Viime keväänä etenkin asiantuntijatyö muutti muotoaan, kun koronavirus aloitti maailmanvalloituksensa. Etätyöhön siirtyminen otti pakotettuna valtavan harppauksen, ja moni avokonttori on vaihtunut keittiönpöytäänKevään aiheuttamasta pahimmasta shokista on jo toivuttu, mutta tilanne ei vaikuta siltä, että menneeseen oltaisiin palaamassa lähiaikoina. 

Esimerkiksi LUT-kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist on arvioinut kuluneen vuoden muuttaneen käsitystä työstä lopullisesti. Viimeistään nyt on siis hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan etänä syntyneitä työn käytänteitä ja sitä, onko oppimiselle ja työssä kehittymiselle luotu edellytyksiä myös etätyössä. 

Oli kyse sitten etäkoulutuksesta tai kokouksestaoppimiselle voidaan luoda hyvät edellytykset kiinnittämällä huomio ainakin seuraaviin asioihin: 

Luo tilaa oppimiselle 

Oppiminen ei tapahdu paineistetussa ja stressaavassa tilanteessa. Kevyt aikataulu, tauot sekä välikevennykset antavat tilaa oivalluksille ja oppimiselle. Kerro osallistujille miten edetään, miten käytännön asioissa toimitaan ja milloin on mahdollisuus taukoon. Tällöin osallistujan on helpompi sitoutua ja keskittyä. Asiasisältöjen suhteen ei kannata lähteä havittelemaan kuuta taivaalta, sillä silloin päällimmäiseksi fiilikseksi jää usein vain kiire, ja tärkein pontti hukkuu matkalle. ’Kertaus on opintojen äiti’’ pätee varsinkin etänä! 

Selvennä merkitys 

Jotta voidaan sitouttaa ja innostaa kaikkia oppimisen prosesseihin, on siihen kiinnitettävä aktiivisesti huomiota. Terävöitä tilaisuuden tarkoitus itsellesi ja osallistujilleOn helpompi sitoutua hetkeen, kun on selvää, miksi täällä ollaan ja mikä on tavoitteena. Yhteisen tavoitteen (tai sen puutteen) esiin nostaminen voi myös avata täysin uudenlaisia näkökulmia siihen, miten seuraavaksi kannattaa edetä.  

Vuorovaikutuksella luodaan uutta 

Tutkimusten mukaan oppiminen on parhaimmillaan vuorovaikutuksessa tapahtuvan uuden tiedon luomisen prosessi. Ole empaattinen, kuuntele tietoisesti ja keskity vuorovaikutukseenMuistuta myös osallistujia ottamaan vastuuta osallistumisestaan! Jo näiden asioiden ääneen sanominen voi motivoida monia osallistumaan aktiivisemmin. 

Huomioi oppimista heikentävät tekijät 

Uusien asioiden tehokas omaksuminen ei ole helppoa väsyneenä ja stressaantuneena. Mieti jo hyvissä ajoin: kuka osallistuu, mistä lähtökohdista ja miksi. Hyvä valmistautuminen takaa sen, että pääset pohtimaan juuri kyseiseen tilaisuuteen sopivan osallistamistavan. Lisäksi kannattaa miettiä, voiko jo etukäteen ilmoittaa osallistujille, minkälainen hetki, tila ja työvälineet kannattaa tilaisuutta varten varata.

Jotta voidaan mahdollistaa yhdenvertainen osallistuminen, tulee työskentelyn fasilitointiin käytettävien alustojen valintaan kiinnittää erityistä huomiota. Jos käytettävä työkalu ei ole osallistujille tuttu, fasilitoija saa lähes varmasti käyttää aikaa teknisten haasteiden selvittelyyn. Tehokkaan ja kaikille mielekkään työskentelyn takaamiseksi kannattaa työkaluun tutustumiseen ja sen toiminnallisuuksiin vähintäänkin varata oma aikansa.
Apua oppimisen sulauttamiseksi osaksi arkea tarjoaa muun muassa Specian Kohti oppivaa työyhteisöä -valmennus!