Tuore humanisti Sara Lenkkeri lähtee luottavaisin mielin kohti työelämää

Olen keväällä 2023 valmistunut filosofian maisteri, ja pääaineenani olen opiskellut yleistä historiaa Turun yliopistossa. Kipinä menneisyyttä kohtaan syttyi minulla jo alakouluikäisenä: katsoin esimerkiksi muinaisesta Egyptistä kertoneita dokumentteja ja pohdin jo viidennellä luokalla sitä, voisinko aikuisena opiskella historiaa. Ihmisyys ja yhteiskunnan muuttuminen aikojen saatossa kiehtovat minua teemoina edelleen.

Humanistiset alat antavat todella hyvän pohjan lähteä kehittämään omaa osaamista hyvin moneen suuntaan, omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Itse opiskelin sivuaineita yhteiskuntatieteellisen puolelta, ja olin mukana ainejärjestötoiminnassa. Lisäksi ajoin opiskelijoiden etuja tiedekunnan puolella, ja päädyin lopulta myös harjoitteluun ammattijärjestö Specialle. Opinnot opettivat minulle monenlaisia taitoja, jotka kuitenkin hahmotin kunnolla vasta järjestötoiminnan ja harjoittelun myötä. Erityisesti arvostan sitä, kuinka paljon esimerkiksi syy-seuraussuhteiden hahmottamisen kykyä, kriittistä ajattelua sekä medialukutaitoa historian opinnot ovat opettaneet minulle. 

Mielestäni maailma tarvitsee moniosaajia, jotka pystyvät tarkastelemaan ympäröivää yhteiskuntaa sekä kriittisesti että empaattisesti. Niitä, jotka kykenevät tunnistamaan maailman kompleksisuuden ja sen, että usein kyse on pelkkien totuuksien sijasta tulkinnasta. Historia, kulttuuri, taiteet ja kielet ovat jatkuvasti ympärillämme muovaamassa maailmaa ja tapojamme ajatella. Humanististen tieteiden tutkimusta sekä alojen opiskelusta syntyvää monipuolista osaamista tullaan tarvitsemaan jatkossakin.

Tällä hetkellä tulevaisuuden suunnitelmani ovat auki ja etsin omaa paikkaani työelämässä. Omat tuntemukseni tästä ovat kuitenkin luottavaiset. En koe tarpeelliseksi selitellä tai pyydellä anteeksi omaa taustaani, vaan haluan olla ylpeästi humanisti. Humanistina joutuu aika paljon haahuilemaan ja etsimään sitä, mikä on oma juttu. Onneksi oppiminen ei lopu koskaan, vaan omaa osaamistaan saa kartuttaa valmistumisen jälkeenkin.

Haluan kannustaa erityisesti humanistisella alalla opiskelevia luottamaan omaan osaamiseen sekä etsimään omia polkuja. Kokeilemaan rohkeasti itseä kiinnostavia sivuaineita tai testaamaan järjestötoiminnassa siipiään. Hakemaan itseä kiinnostaviin harjoittelupaikkoihin tai lähtemään vaihtoon. Tekemään sitä, minkä itse kokee parhaiten edistävän omaa osaamista. Omaa alaa ei myöskään kannata hahmottaa liian suppeasti. Humanisteja tarvitaan monenlaisiin tehtäviin, eikä aina kannata tyytyä siihen vaihtoehtoon, joka tuntuu kaikista helpoimmalta tai itsestään selvimmältä. 

Sara Lenkkeri
Kirjoittaja on keväällä 2023 valmistunut ylpeä humanisti ja tulevaisuuden moniosaaja

Artikkeli on osa Olen humanisti -kampanjaa, joka tuo esiin humanistien osaamista ja merkitystä työelämälle. Kampanja esittelee tunnettuja ja tuntemattomia humanisteja, tuottaa ymmärrystä humanististen alojen monipuolisuudesta ja korostaa humanististen tutkintojen omaavien erityisosaamista työelämässä. Tutustu kampanjaan täällä!