Näin teet vaikuttavan CV:n!

CV eli ansioluettelo on työnhakijan yksi tärkeimmistä dokumenteista ja ensimmäinen (joskus myös ainut) mahdollisuus esitellä itsensä ja luoda onnistunut ensivaikutelma. CV on käyntikorttisi – panosta siis siihen!

Rautalankasäännöt CV:n laatimiseen:

  1. Räätälöi. CV. AINA. haettavan tehtävän ja työnantajan mukaan sekä sisällöltään että ulkoasultaan. Lähetä sama CV vain yhteen paikkaan.
  2. Kerro saavutuksistasi ja opeista, älä velvollisuuksistasi. Työnantaja ymmärtää suunnilleen työtehtäväsi työnimikkeen pohjalta, mutta ei mitä juuri sinä olet saanut aikaan tai mitä osaamista sinulle on kertynyt, mihin pystyt ja millä vaativuustasolla olet toiminut. Kerro lisäksi mitä hyötyä sinun saavutuksistasi on ollut muille ja työnantajallesi.
  3. Lähetä CV aina pdf-muodossa, jos muuta ei ole ohjeistettu. Word-tiedoston avaaminen on hidasta, ei välttämättä onnistu ja asettelut kärsivät.
  4. Ole rohkea ja rehellinen! Kerro rohkeasti osaamisestasi, vahvuuksistasi ja saavutuksistasi . Osaamista voi kertyä monesta paikkaa, ei vain palkkatyöstä ja työkokemusta.
  5. Napakkuus ja asiapitoisuus. CV on ensimmäinen työnäytteesi työnantajalle, joten osoita että osaat erottaa kokemuksestasi olennaiset taidot juuri tähän paikkaan. Tekstityyli on hyvä olla asiantuntevaa ja asiallista, mutta oma äänensävy saa ja tuleekin kuulua!

CV:n pituus ja ulkoasu

CV:n ehdoton maksimipituus on 1-2 sivua, mutta kokonaisuuden tulee olla eheä ja siisti. Jos et saa kahta sivua täyteen, tiivistä yhdelle sivulle, jotta se ei näytä keskeneräiseltä.

Tärkein informaatio osaamisesta ja vahvuuksista on hyvä keskittää ensimmäiselle sivulle ja toinen sivu täydentää profiilia. Myös visuaalisempi ulkoasu voi olla toimiva ratkaisu. Ideaa voit hakea organisaation ilmeestä tai profiilista; mieti sopiiko kyseiseen paikkaan klassisempi vai leikittelevämpi tyyli. Visuaalisesti kiinnostavia CV-pohjia löytyy myös valmiina verkosta, esimerkiksi Canva tai Desygner -palveluista. Rakenna CV niin, että eteneminen on luontevaa, palstaleveys miellyttävä ja olennaiset tiedot löytyvät silmäilemällä.

Aloitus

Alkuun on hyvä asettaa oma nimi otsikoksi, jotta nimesi jää työnantajan muistiin. Myyt itseäsi ja osaamistasi – älä siis piilottele keskeistä tietoa!

Myös raikas ja asiallinen kuva on hyvä, jotta persoonasi saa kasvot. Oman nimen lisäksi henkilötiedoiksi riittävät sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilötietoihin on hyvä liittää myös linkki LinkedIn -profiiliisi, joka täydentää osaamishistoriaasi. Huomaa, että voit muokata LinkedIn-profiilisi URL-osoitetta huolitellumman näköiseksi.

Näiden lisäksi alkuun olisi tärkeää lisätä profiiliteksti. Profiili on noin 1-4 lausetta pitkä hissipuhe, joka tiivistää keskeisimmän osaamisesi (tai mihin pyrit) ja kertoo mahdollisesti jotakin muuta kiinnostavaa sinusta ja näin tuo elävyyttä CV-persoonaasi. Myös napakka, osaamisesi tiivistävä ”slogan” voi olla oiva keino luoda itsestäsi brändiä. Profiili-kappaleen lisöäksi tai sen sijaan voit käyttää osiota, kuten ”minusta sanottua” tai ”näissä loistan”, jotka raamittavat vielä profiiliasi.

Koulutus ja (työ)kokemus

Rakenna koulutus- ja kokemushistoriasi tuoreimmasta lähtien aikajärjestykseen. Nosta CV:hen vain haettavan paikan kannalta olennaiset koulutukset ja kokemukset. Nimeä koulutuksesi tutkintonimikkeesi tai tutkintolinjasi mukaan, älä oppilaitoksen. Jos olet pian valmistumassa, voit mainita opintopistekertymäsi tai arvioidun valmistumisajankohtasi. Tämä kertoo työnantajalle, voisitko potentiaalisesti jatkaa työsuhteessa myös pidempään. Muista kertoa myös vaihto-opiskelustasi, jos olet sellaisen suorittanut. Opiskellessasi jo korkeakoulussa, voit tiputtaa lukion koulutustiedoista pois.

Sanoita myös koulutustasi! Avaa haettavan paikan kannalta olennaisia sivuaineitasi ja mahdollisia projektitöitäsi: oletko osallistunut erityisen pitkään ryhmäprojektiin tai suorittanut tehtävän jollekin ulkopuoliselle toimeksiantajalle? Kerro mitä konkreettista olet opinnoistasi oppinut ja miten se hyödyttäisi hakemassasi paikassa.

Osaamista ja työkokemusta kertyy myös muusta kuin palkkatyöstä. Jos oman alan työkokemusta ei ole kertynyt paljoa, kannattaakin kaikki osaaminen koota yhteen kohtaan – otsikoksi voi tällöin nimetä esimerkiksi ”keskeinen osaaminen”. Aseta otsikoksi tehtävänimikkeeksi ja seuraavaksi organisaatio. Työskentelyajankohta tulee ilmoittaa kuukausitasolla. Avaa sanallisesti saavutuksiasi ja oppimiasi asioita, älä luettele vain työtehtäviä. Hyvänä neuvona osaamisen ja kokemuksen konkretisoinnissa on lukujen käyttäminen; on eri asia sanoa järjestäneensä tapahtumia kuin kertoa järjestäneensä kolme 100 henkilön tapahtumaa.

Vaihtoehtoisesti voit koota silppuista tai muuta työkokemusta osion loppuun parilla lauseella: ”Lisäksi toimin tällä ja tällä aikavälillä tällaisissa tehtävissä näissä ja näissä organisaatioissa. Näistä töistä opin erityisesti tätä taitoa ja saavutin tällaisen asian. Kiitosta sain erityisesti asiasta x”. Myös opintojen ohella tehdyn ja edelleen jatkuvan työn voit nostaa hakemukseen, mutta jos muuta keskeisempää kokemusta löytyy kohtuulliselta ajanjaksolta, mieti järjestystä. Rekrytoinnissa CV:tä kohtaan kulutettu aika on hyvin pieni, joten priorisoi ja korosta osaamistasi. Tällaisen sivutyön voi mainita kokemusosion lopussa silpputyön kaltaisesti sanallisesti.
Jos sinulla on kertynyt jo oman alasi työkokemusta, kannattaa luottamustehtävät ja vapaaehtoisuus koota omaksi kokonaisuudekseen. Tällaista muuta aktiivisuutta voi olla toimiminen esimerkiksi ainejärjestön lehdessä, oman blogin kirjoittaminen tai muu vapaaehtoistyö, joka kertoo sinusta ihmisenä. Voit kerätä nämä listaksi tai kirjoittaa lyhyesti auki – muista tässäkin konkretia!

Muu osaaminen

Kokemuksen jälkeen on hyvä kertoa muusta osaamisesta, kuten kielitaidosta ja IT-osaamisesta. Kielitaidossa ja Excelin käytössä ”hyvä” tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Voit erotella kielitaidossa suullisen ja kirjallisen sekä käyttää esimerkiksi Europass -asteikkoa selventämään kielitaitosi tasoa. Lisäksi voit kertoa sanallisesti, jos olet opiskellut tai työskennellyt eri kielillä. IT-osaaminen on nykyään myös yhä keskeisempää monissa töissä; tyypillisimpiä ohjelmistoja ovat MS Office, kuvanmuokkaus- ja taitto-ohjelmat, viestintäalustat ja esitysgrafiikat. Erityisesti hyvät Excel-taidot ovat usein arvostettuja, joten niitä kannattaa tuoda reilusti esille. Muista konkretia: ”olen käyttänyt MS Office ohjelmia tällaisessa ja tällaisessa käytössä, sekä somen viestintäkanavia organisaatioviestinnässä toimiessani järjestön xx-vastaavana”. Jos olet aktiivinen toimija some-kanavissa ja rakennat esimerkiksi asiantuntijabrändiäsi twitterissä, tuo myös tämä esille. Tällöin voit liittää twitter-tilisi myös heti alkuun henkilötietojen yhteyteen.

Loppuun olisi hyvä liittää suosittelija ja mahdollisesti jopa sitaatti. Voit liittää suosittelijan yhteystietojen yhteyteen pienen sitaatin tai koota kokonaisen liitesivun CV:n loppuun, jos sinulle on kertynyt useampiakin suositteluja. Työnantajalla on harvoin aikaa lähteä ottamaan yhteyttä suosittelijoihin, jolloin suosittelijat menevät jopa hukkaan. Muista aina kysyä lupa suosittelijoilta!

Kokonaisuudessaan CV:n tärkein tehtävä on tarjota tieto keskeisimmästä osaamisestasi työnantajalle, jotta pääset rekrytoinnin seuraavaan vaiheeseen eli haastatteluun. Yhden CV:n tarkasteluun käytetty aika on hyvin lyhyt, joten rekrytoija ei lue CV:tä kovin pitkälle, jos se ei tunnu hänestä houkuttelevalta. Tämän vuoksi tyylikäs ja houkutteleva ulkoasu sekä ehjä kokonaisuus ovat lähes yhtä tärkeitä kuin itse sisältö. Erittäin tärkeää on myös osaamisen sanoittaminen – se kertoo mitä osaamista juuri sinulta löytyy erona kaikkiin muihin työnhakijoihin. Luetuta CV vielä ulkopuolisella oikeinkirjoituksen ja kielen selkeyden vuoksi, sillä omille virheilleen tulee sokeaksi. Hyvän ja kiinnostavan CV:n rakennus on työlästä, joten varaa sille runsaasti aikaa. Lopuksi voit pyytää vielä liittosi asiantuntijan antamaan kommentteja CV:stäsi ja näin altistaa sen vielä yksille ulkopuolisille silmille.

Onnea työnhakuun!


Artikkelia on päivitetty 17.1.2023. Ensimmäinen julkaisu 17.1.2019.