Moniosaajana maailmalla: Marjo Riitta Tervosen verkostot ulottuvat kolmelle mantereelle

Specian jäsen Marjo Riitta Tervonen on ollut aina monessa mukana. Kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 2000 valmistuneella Tervosella on lisäksi ammatillisen opettajan pätevyys sekä johtamisen ja palvelumuotoilun erikoisammattitutkinnot. Lisäksi opiskeluaikana osakunta- ja ylioppilaskuntatoimintaan osallistuminen oli mieluisaa.

– Kuulun sukupolveen, jolle samassa työpaikassa pysyminen koko työuran ajan ei ole enää itsestäänselvyys. Molemmat vanhempani työskentelivät käytännössä pitkät työuransa yhden ja saman työnantajan palveluksessa. Minä taasen olen vaihtanut työpaikkaa senkin edestä!

Uransa alkuvaiheessa Tervonen teki avoimin mielin monenlaisia työtehtäviä ja vaihtoi usein työpaikkaa kiinnostavien mahdollisuuksien perässä. Nyt 26 vuotta kestäneen uran aikana eri työnantajia on kertynyt jo kymmenkunta. Tällä hetkellä Tervonen työskentelee toista kertaa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Hyvät kokemukset töissä jättävät jäljen myös sydämeen

Tervonen kokee työelämän antaneen hänelle paljon. Erilaisten työtehtävien lista onkin vaikuttava – hän on ollut muun muassa kansanedustajan avustajana, tehnyt tasa-arvotyötä yliopistolla sekä työskennellyt YK:lla ja kansainvälisessä järjestössä. Tervonen on työskennellyt useissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa: Helsingissä, Sarajevossa, Kajaanissa, Hanoissa, Dar es Salaamissa ja Oulussa. Näiden työpaikkojen kautta Tervonen on nähnyt maailmaa ja luonut verkostoja kolmelle eri mantereelle.

Vaikka Tervonen onkin vaihtanut työpaikkaa useaan otteeseen, hän on viihtynyt niistä jokaisessa, koska ystävystyy helposti työkavereiden kanssa. Tervoselle tärkeää on ollut sellaiset kollegiaaliset suhteet, joissa on voinut jakaa jotain henkilökohtaisestakin elämästä. Erityisesti kansainväliset tehtävät Tansaniassa ja Vietnamissa ovat jättäneet pidemmäksi aikaa muistoja Tervosen sydämeen. Kansainvälisistä tehtävistä hän on saanut pitkäaikaisten muistojen lisäksi merkityksellisiä ihmissuhteita elämäänsä sekä valtavan määrän ystäviä.

Myös työpaikka voi olla perfect match

Määräaikaisten työsuhteiden kautta Tervoselle uusiin haasteisiin siirtyminen on tuntunut aina luonnolliselta. Helposti innostuva Tervonen tunnistaa, että omaa motivaatiota on saattanut laskea työpaikan huono ilmapiiri ja johtaminen, tai tunne siitä, että työssä olevia epäkohtia ei saa muutettua. Tervonen kannustaakin aina ihmisiä hakemaan rohkeasti uutta työtä, jos tuntuu, että on leipääntynyt edelliseen.

– Kerran siirryin vakinaisesta työsuhteesta määräaikaiseen, koska kyllästyin jatkuviin YT-neuvotteluihin ja muutoksiin ja olin tyytymätön kyseisen organisaation johtamiseen. Nykyiseen työhöni siirryin hieman ennen määräaikaisen työsuhteeni loputtua, koska vastaavanlaisia tehtäviä Pohjois-Suomessa on harvoin tarjolla, ja koin sen olevan perfect match osaamiselleni.

Tervonen kokee moniosaajalle erittäin tyypillisesti haasteena sen, että on lähes aina innostunut ja motivoitunut työssään. Työn imun toisena puolena on siis omien rajojen ja jaksamisen tunnistamisen opettelu.

– Olen viime vuosina opetellut sitä, että ihan kaikkeen ei kannata lähteä mukaan. On tärkeää miettiä tarkemmin omia voimavaroja. En kuitenkaan voi sille mitään, että pääni on täynnä ideoita ja halua kehittää!

Työnantajat ovat nähneet moniosaajuuden rikkautena

Tervonen uskoo, että juuri moniosaajuus on vahvuus, joka on auttanut häntä löytämään helposti uusia työpaikkoja ja hakeutumaan monipuolisia ja haastaviakin työtehtäviä kohti.

Hänen laajoja verkostojaan, monipuolista osaamista ja kokemusta yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilta on arvostettu työpaikoissa, joissa hän on työskennellyt.

– Vaikka minulla on ollut vaativiakin esihenkilöitä, niin olen siinä mielessä onnellinen, että minuun on luotettu aina sataprosenttisesti. Vapaus ja luottamus esihenkilöiden puolelta on mahdollistanut tietynlaisen luovuuden ja koen, että olen saanut myös paljon aikaiseksi.

Työuraa Tervosella on vielä jäljellä ainakin 15 vuotta ja toiveena olisi päästä vielä kerran töihin ulkomaille. Tervonen haaveilee erityisesti kriisinhallintatehtävistä, esimerkiksi Ukrainassa, kunhan sen jälleenrakentamisen aika on.

– Isoveljeni kysyi, että onko nykyinen työni eläkevirka. Totesin siihen välittömästi, että tuskin. Mutta nykyinen osallisuus- ja yhdyspintapäällikön tehtävä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tarjoaa paljon sitä, mitä työltä janoan: riittävästi uuden kehittämistä, riittävästi haastavia tilanteita ja riittävästi toimeentuloa.

Moniosaajuus on myös rohkeutta

Moniosaajuuden identiteetti on antanut Tervoselle myös rohkeutta, mikä on näkynyt niin omissa valinnoissa uran suunnan etsimisessä kuin itse työssä: Tervonen uskaltaa ottaa kantaa asioihin, kun tarvetta on.

Rohkeutta on myös se, että uskaltaa olla aidosti juuri sellainen moniosaaja kuin on. Tervonen uskookin, että eritoten moniosaajille tulevaisuuden työelämässä riittää töitä!


Teksti: Pauliina Sneck