Moniosaaja Karita Armiselle oppimisen ilo on elämää ja työtä ohjaava arvo    

Karita Arminen valmistui Lapin yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi 2019. Valmistumisen jälkeen hän jatkoi opiskelua suorittamalla sekä opettajan pedagogiset opinnot että Lapin ammattikorkeakoulun järjestämän työkykykoordinaattorikoulutuksen. Maisterivaiheen opintoharjoittelu poiki myös töitä kasvatustieteiden tiedekunnasta, kunnes Arminen siirtyi lappilaisten nuorten koulutus- ja urapolkuja edistäviin hanketehtäviin. 

Tällä hetkellä Arminen työskentelee Osaamo-hankkeessa, jonka tavoite on edistää työllisyyden kohtaantoa eli sitä, että avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaisivat toisensa. Hankkeessa Arminen työskentelee uraohjaajana, ja monipuolisiin työtehtäviin kuuluu asiakkaiden uraohjauksen ohella erilaisten koulutus- ja rekrytointitapahtumien järjestäminen ja muu kehittämistyö. 

– Uraohjaajana autan monenlaisia asiakkaita työttömistä työnhakijoista alanvaihtajiin sekä työhön, että koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Olen viihtynyt hyvin nykyisessä työpaikassani Lapin koulutuskeskus REDUlla. REDU on mahdollistanut henkilökohtaisen kehittymisen tarjoamalla mahdollisuuksia erilaisten hankkeiden eri tasoisissa tehtävissä. 

Hanketyö tarjoaa mahdollisuuden uuden kokeilemiselle

Arminen on huomannut, että monipuoliset työtehtävät pitävät mielen virkeänä. Kun pääsee ideoimaan, kehittämään, toteuttamaan, suunnittelemaan ja kokeilemaan erilaisia asioita, pysyy motivaatio työhön huipussaan. 

– Vaikka hanketyö on määräaikaisuuksien osalta epävarmaa, nautin siitä, että se tarjoaa mahdollisuuden juuri kehittämiselle ja kokeilemiselle.            

Armisen mielestä hanketyön hyvä puoli on myös se, että työn muutoksen sykli tapahtuu luonnollisesti. Kyllästymistä ei siis ehdi tapahtua, ennen kuin hankkeen loppu alkaa jo häämöttää ja on aika keksiä jotakin uutta.            

– Nykyinen työni Osaamo-hankkeessa on ollut ehdottomasti parhain kokemus työurallani tähän asti. Olen päässyt työskentelemään laajassa verkostossa, jossa tehdään töitä selkeästi yhteisen asian, eli asiakkaan eteen. 

Kun monen erilaisen toimijan osaaminen tuodaan yhteen, syntyy hienoja asioita. Arminen on saanut kuulla palautetta myös muista kaupungeista siitä, kuinka Rovaniemen työllisyyspalveluissa tehdään jotakin uutta ja innovatiivista. Arminen pitää siitä, että voi työskennellä monialaisissa työyhteisöissä, joissa kollegoita on eri koulutus- ja työtaustoista. Näin jokaisen moninainen osaaminen tulee hyötykäyttöön ja työskentely voi olla jatkuvaa oppimista ja ammentamista muilta. 

– Lisäksi minulle on tärkeää, että työyhteisö on keskusteleva ja avoin, jotta työn tekeminen yhdessä on miellyttävää ja tukee omaa jaksamista.

Moniosaajuus voi vaikuttaa positiivisesti ammatti-identiteettiin

Moniosaajan identiteetti on Armiselle näkynyt erityisesti siinä, että hän on päässyt työuransa aikana hyödyntämään monenlaista osaamista. 

– Kasvatustieteilijänä olen päässyt näyttämään, että osaamiseni on moninaista ja ei pelkisty vain kasvatustieteen kentälle.                 

Hän kokee moniosaajuuden taidon välttämättömänä kasvatuksen ja koulutuksen kentällä, joka kehittyy jatkuvasti. Tällä saralla hän näkee itsensä työskentelevän myös tulevaisuudessa. Arminen nauttiikin siitä, että voi kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja ajatella ”laatikon ulkopuolelta”.

– Specian strategiassa moniosaajuuden määritelmässä mainitaan halu oppia ja kehittyä. Tämä resonoi itsessäni, sillä koen oppimisen ilon ja sen tavoittelun olevan työtä ja elämääni laajemmin ohjaava tärkeä arvo.

Moniosaajuus on antanut Armiselle paljon erilaisia mahdollisuuksia, kun hän on päässyt hyödyntämään verkosto- ja yhteistyöosaamistaan. Erityisesti Rovaniemen kokoisessa kaupungissa näistä taidoista on ollut suuri hyöty, kun uudessakin työssä verkostot ovat olleet jo ennestään osittain tuttuja. 

– Moniosaajuus on myös vaikuttanut kokonaisuudessaan positiivisesti ammatti-identiteettiini.

Arminen on päässyt tekemään työuransa aikana jo paljon mielenkiintoisia ja erilaisia tehtäviä. Urahaaveita tärkeämpänä Arminen toivoo voivansa herätä aamuisin hyvillä mielin uuteen päivään. Hän uskoo, että urapolku kulkee jatkossakin tavalla, jota on hankala ennustaa – eikä se haittaa! 


Seuraavan moniosaajatarinan pääset lukemaan Specian jäsenkirjeestä ja verkkosivuilta toukokuussa! 

teksti: Pauliina Sneck