Neljä kättä koskettaa toisiaan

Luottamusmiehet ja luottamusvaltuutetut jäsenten tukena työpaikoilla 

Monet meistä specialaisista ovat ottaneet vastuuta työkavereiden asioiden ajamisesta ja lähteneet luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun hommiin. Nämä tehtävät ovatkin tärkeitä työpaikkojen hyvän ilmapiirin ylläpitämisen, yhteisten toimintaperiaatteiden kehittämisen ja työntekijöiden oikeuksien turvaamisen kannalta. 

Luottamusmiehet työskentelevät työpaikoilla, joilla noudatetaan työehtosopimusta. Luottamusvaltuutetut taas työskentelevät työpaikoilla, joilla ei työehtosopimusta ole tai sitä ei noudateta. Organisaatiossa voi olla koosta riippuen varaluottamusmiehiä, luottamusmiehiä ja pääluottamusmiehiä Kummankin tehtävän hoitamiseen henkilöille on varattava kohtuullisesti työaikaa työnantajan puolesta. 

Työpaikalla luottamusmiehet ja -valtuutetut ovat tiiviisti mukana työyhteisön kehittämisessä ja työpaikan hyvinvoinnin vahvistamisessaLuottamusmies myös takaa sen, että työpaikalla kukaan ei jää yksin ongelmien kanssa, vaan aina löytyy henkilö, jolta pyytää apua. Näissä tehtävissä tärkeänä roolina on toimia linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Välillä työssä tarvitaan myös rohkeutta avata suu ja käydä tiukkojakin neuvotteluita työnantajan kanssa. Hyvä ennakkovalmistautuminen auttaa kuitenkin näissä tilanteissa!

Meille ammattijärjestöille luottamusmiehet ja -valtuutetut ovat kullan arvoisiaHeiltä saamme tietoa työpaikan kuulumisista: mikä toimii ja mikä vaatii kehittämistä. Tämän tiedon avulla voimme olla mukana auttamassa jäseniämme ja myös viedä hyviä käytänteitä eteenpäin sekä ennakoida tilanteita.  

Uusia näkökulmia työpaikan kehittämiseen

Luottamusmiehen tai -valtuutetun työtä pohtiessa saattaa tulla mieleen epäilyjä, kuten: ”Leimaudunko hankalaksi ihmiseksi?” tai ”Sulkeeko työ minulta joitakin ovia?”. Jos työ kiinnostaa, kannustan unohtamaan ennakko-oletukset ja lähtemään hommiin! Tehtävässä toimineet ovat todenneet tilanteen olevan pikemminkin päinvastoin. Työ on tuonut mahdollisuuksia esimerkiksi työpaikan strategisempaan kehittämiseen ja lisäksi tunne siitä, että on voinut olla avuksi, palkitsee.  

Työ on usein kuitenkin pitkän aikavälin vaikuttamista, eikä muutoksia välttämättä tapahdu nopeasti. Vaikka roolina on valvoa nimenomaan työntekijöiden etuja, ymmärrys myös työnantajan tilanteesta auttaa työssä. Tärkeintä on hoitaa työ hyvin ja kuunnella avoimesti kaikkia osapuolia.  

Tukiverkostot auttavat tehtävässä

Luottamusmiehen tai -valtuutetun työssä ei asioita tarvitse kuitenkaan pähkäillä yksin. Luottamusmiehen työssä tukea saat liitoilta, kuten kattojärjestöltämme Akavan Erityisaloilta neuvottelupäälliköltä ja lakipalveluista sekä neuvottelujärjestöiltä (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä yksityissektorin neuvottelujärjestö YTN). Luottamusvaltuutettujen tukena puolestaan toimivat liitot, eli Akavan Erityisalojen neuvottelupäällikkö ja lakipalvelut. Me Speciassa autamme sinua myös tässä tärkeässä työssä.  

Erilaiset koulutukset tuovat yhteen tehtävässä työskenteleviä ympäri Suomea ja pääset verkostoitumaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä kollegojen kanssa. JUKOn luottamusmiehet kokosivat yhteen kymmenen vinkkiä, miten menestyä luottamusmiehen työssä. Lue tästä vinkit neuvotteluihin ja muita hyviä neuvoja! 

Kiinnostuitko? Tehtävistä voit kysyä lisää tietoa oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai luottamusvaltuutetulta. Jos et tiedä kuka on työpaikkasi luottamusmies, voit tarkistaa sen meiltä. Jos työpaikallasi ei ole luottamusvaltuutettua, voit olla yhteydessä Akavan Erityisalojen Amalia Ojaseen. Lisätietoja tehtävien sisällöistä ja oikeuksista voit lukea Akavan Erityisalojen sivuilta. 

Kuntasektorin luottamusmiesvaalit käynnissä!

Tämän kevään aikana käydään kuntasektorin luottamusmiesvaalit. Me Speciassa ja Akavan Erityisaloissa kannustamme kunnissa työskenteleviä jäseniämme lähtemään ehdolle! Järjestämme Tampereella, Oulussa ja Helsingissä afterwork-tilaisuudet, joissa pääluottamusmiehet kertovat työstään. Ota kollega mukaan ja tule keskustelemaan ajankohtaisista työtäsi koskevista asioista.  

Lue lisätietoa: 

Akavan Erityisalojen sivuilta

Tampereen kunta-aftereista

Oulun kunta-aftereista 

Helsingin kunta-aftereista