Huomioi myös nämä teknisemmät asiat etätyöstä!

Etätyö on nyt vahvasti osa arkeamme ja tulee todennäköisesti olemaan vielä pitkään. Paluuta normaaliin toimistoarkeen ei ole vielä näkyvillä ja monet varmasti jatkavat etätöissä myös pandemia-ajan jälkeen. Olemme paljon puhuneet itse etätyöntekemiseen ja henkiseen jaksamiseen liittyvistä teemoista, mutta etätyöhön liittyy myös niin sanotusti teknisempiä asioita, kuten verotusta ja vakuutuksia. Kokosimme yhteen muutaman vinkin, jotka kannattaa ottaa huomioon etätöitä tehdessä  

Etätyö ja verotus 

Moni meistä tekee nyt kotona etätöitä ja kun omaa asuntoa käyttää työntekemiseen, voi siitä johtuvia kuluja vähentää verotuksessa. Se kuinka paljon vähennyksiä voi saada, riippuu siitä, kuinka paljon etätöitä tekeeOlennaista on, onko etätyöpäiviä yli vai alle puolet työpäivien määrästä tänä vuonna. Jos etätöitä on alle puolet koko vuoden työpäivistä, voi tulonhankkimismenoina vähentää 450 €. Jos taas etätyöpäiviä on yli puolet kokonaistyöpäivien määrästä tänä vuonna, vähennys on 900 €.  

Jokaisella palkansaajalla verotuksessa on automaattisesti huomioitu 750 € tulonhankkimisvähennys. Jos kulut jäävät tämän summan alle, ei vähennysvaatimuksia kannata tehdä.  

Jos olet ostanut etätyötä varten esimerkiksi työpöydän, työtuolin tai muita työvälineitä, voit vähentää ne tulonhankkimiskuluina. Jos esimerkiksi ostamasi työpöydän hinta on alle 1000 euroa, voit vähentää sen kokonaan ostovuoden verotuksessa. Muussa tapauksessa ostohintaa saattaa pystyä vähentämään vuotuisina poistoina. Muista kuitenkin säästää kuitit tekemistäsi hankinnoista. Myös laajakaistayhteyksien kustannuksia voi vähentää verotuksessa. Jos yhteyttä käyttää osittain työntekoon, kustannuksia voi vähentää 50 prosenttia tulonhankkimismenoina.  

Lue täältä lisää tulonhankkimiseen liittyvästä verotuksesta. 

Etätyö ja vakuutukset 

Työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijät pakollisella työtapaturmavakuutuksella. Lakisääteiset vakuutukset kattavat kuitenkin vain osan etätyössä tapahtuvista tapaturmista, sillä vakuutus suojaa etätyössä vain työtä tehdessä. Kun päivän aikana lähtee työpöydän äärestä vaikkapa ruoan laittoon, kahvin keittoon tai käymään vessassa ja haaveri sattuu silloin, vakuutus ei välttämättä anna turvaa.   

Työnantaja voi halutessaan täydentää työntekijöidensä turvaa vapaaehtoisella etätyövakuutuksella tai vapaaehtoisilla tapaturmavakuutuksilla, kuten vapaa-ajan ryhmävakuutuksella. Vapaaehtoinen etätyövakuutus korvaa myös taukojen aikana ja välittömillä, työmatkaan rinnastettavilla matkoilla sattuvia tapaturmia. Silti sekään ei korvaa aivan mitä tahansa. Korvaussummiltaan vapaaehtoinen vakuutus on lakisääteistä rajatumpi. 

Selvitä työnantajaltasi miten sinut on vakuutettu!  

Työvälineet etätyössä  

Etätyöstä on sovittava työnantajan kanssa ja työnantajan tulee järjestää etätyön tekemiseen tarvittavat työvälineet. Tietoturvaa ja tietosuojaa on työnantajan vaikea valvoa, ja työnantajan pitääkin opastaa työntekijää, siinä miten ohjeita on etätyössä noudatettava. Tietyiltä osin tietoturvallisuuden arvioiminen ja tietoturvan järjestäminen jäävät kuitenkin työntekijän vastuulle.  

Lue lisää etätyöhön liittyvistä kysymyksistä Akavan Erityisalojen sivuilta!