Nainen vihreässä takissa pitelee kompassia

Esihenkilö valmentamisen välittäjänä

Valmentaminen tarkoittaa valmiimmaksi tekemistä. Esihenkilön asemassa asioita, ihmisiä ja itseä pitää alati valmistella aamurutiineista arjen rikkoviin koettelemuksiin ja vastaavasti ilman valmentautumista on vaikea voittaa.

Olit valmistautumassa mihin tahansa, olet itse tärkein työkalu sen kohtaamisessa. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään sinusta, vaan esihenkilönä sinun toimintasi viisaus, taso ja voima muodostavat esimerkkistandardin muille, halusit sitä tai et. Esihenkilön toiminta on lähes aina alaisten tiiviin tulkintatutkan seurannassa.

Rekrytoinneissa tämä näkyy usein siten, että ihmiset jättävät esihenkilön, eivät työpaikkaa ja kaipaavat itselleen johtajaa, joka johtaa esimerkillään. Pullonkaulaksi muodostuu se, että esimerkkiä etsivä ei tule kuulluksi tai ei osaa sitä itse pyytää, eikä siten saa itsestäänkään esimerkillistä toimintaa irti. Pidemmällä ajanjaksolla tämä voi johtaa pahimmillaan siihen, että organisointi sakkaa, työnteko ei ole houkuttelevaa ja kaikki tympääntyvät.

Valmentava johtaminen voi pelastaa työyhteisön

Valmentava johtaminen voi tulla tässä avuksi. Ei ole kannattavaa odottaa esihenkilön olevan kestokapteeniamerikka, joka venyy hoitamaan koko joukkueen duunit. Ylivastuullinen tekeminen mahdollistaa myös muiden alisuoriutumisen, mikä ei myöskään ole palvelevaa. Valmentava johtaminen ei tarkoita pelkkää vastuun välttelyyn johtavaa itseohjautumista, jossa coachinghenkisesti ihminen saa tehdä mitä itse haluaa, vaan se sisältää edelleen johtamisen, asioiden ohjaamisen ja rakenteista huolehtimisen. Ihmiset kaipaavat rakenteita, mutta myös happea.

Valmentavan elementin mukaan ottaminen edellyttää sitä, että olet valmis kohtaamaan ihmisiä aidosti. Mitä paremmin tunnet itsesi ja mitä helpompi sinun on hengittää omana itsenäsi, sitä helpompi sinun on kohdata toisia, erilaisia ihmisiä. Kohtaaminen mahdollistaa kokonaiskuvan ymmärtämisen ennen asioiden laittamista käytäntöön. Kohtaamisen avulla epäkohtien ohittaminen vähenee ja toiminta tarkentuu, ja se mahdollistaa alaisen valmentamisen.

Auttamalla johdettavaasi valmistamaan itseään ja toimimaan itse esimerkillisesti, voit hallita paremmin sinuun kohdistuvia odotuksia. Tämä ei ole sellainen autuaaksi tekevä niksi, jolla säästäisit heti aikaa, vaan on todennäköistä, että sinulla menee jopa hieman enemmän aikaa ihmisten johtamiseen ainakin aluksi. Sen kustannus saattaa kuitenkin olla pienempi kuin henkilöstön vaihtuvuuden tai alisuoriutumisen hintalaput.

Valmentavasta johtamisesta tulee helpompaa, kun muistaa hengittää

Valmentava johtaminen on ennen kaikkea keskustelua, kuuntelua, avointa mieltä ja avoimia kysymyksiä. Nämä ovat perusasioita, itsestäänselvyyksiä ja valitettavan helposti ohitettavia sellaisia, mutta ilman niitä on vaikea rakentaa mitään kestävää. Minä väitän, että halvin keino pitää ne mukana, on vetää syvään henkeä keuhkojen koko liikerataa käyttäen. Yksi syvä hengenveto voi auttaa erottelemaan päivän olennaisuuksia, ja toistuvana tapana se auttaa sinua pitämään oman linjasi ehjänä ja itsesi skarppina.

Se sama hengenveto voi auttaa sinua myös tuntemaan voimavarojesi tasoa. Suorittamisen keskellä tapahtuvan pienen pysähdyksen avulla voit arvioida, mitä sinun kannattaisi tehdä enemmän, vähemmän tai eri tavalla, jotta myös päivän tai viikon päätteeksi sinulla kulkisi happi vapaasti eikä ahdistaen. Tätä voit kokeilla vaikka heti.

Ei ole vahinko, että useimmat tietämäni uskonnot, Norjan poliisi, kilpaurheilijat, itsemyötätuntokouluttajat, AAA-klinikat, Kabat-Zinn, ahdistuneisuushäiriöiden hoito-ohjelmat ja tupakoijat perustavat suuren osan toimintaansa tietoisen hengityksen ympärille. Voit käyttää hengitystä esimerkiksi mielipahakertymän liennytykseen tai siihen, että keräät rohkeuden astua pelottavaan tilanteeseen ja mennä sen läpi. Ajattelusi kaipaa happea. Veditkö muuten jo syvään henkeä, vai kahlasitko tämän artikkelin autopilotilla läpi?