Työllisyyspalveluiden asiantuntijat uuvuksissa eri puolilla Suomea: ”Järjestelmän ehdoilla ei lisätä työllisyyttä”

Työllisyyspalvelut ovat yhteiskuntamme kannalta kriittinen hallinnonala, ja viesti siellä työskenteleviltä on huolestuttava: asiantuntijat ovat poikkeuksellisen kuormittuneita ja monet ovat jo siirtyneet uuvuttavan taakan alta muihin töihin. Työtä tehdään jatkuvan muutoksen keskellä niin TE-toimistoissa kuin kuntakokeiluissa ympäri Suomea. Kaoottiseen tilanteeseen tarvitaan kestäviä ratkaisuja niin työntekijöiden kuin työnhakijoiden edun vuoksi.   

Ammattijärjestö Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry esittää ratkaisuna riittävien resurssien kohdentamista työllisyyspalveluihin. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimivuutta tulisi arvioida välittömästi ja viat korjattava. Tässä tulee hyödyntää työllisyyspalveluissa työskentelevien asiantuntemusta.

Epävarmuus tulevasta kuormittaa työntekijöitä eri puolilla Suomea 

Tapasimme viime syksynä työllisyyspalveluissa työskenteleviä Specian jäseniä eri puolilta Suomea. Viesti oli yhtä huolestunut joka puolella. Työ itsessään koetaan hyvin merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Kuormitusta ovat tuoneet viime vuosien uudistukset, fokuksen siirtyminen asiakkaista järjestelmiin ja pelko tulevasta.

Työllisyyspalveluiden mahdollinen siirtyminen kuntiin tuo väkisin muutoksia työsuhteen ehtoihin, kun työntekijät siirtyvät valtion virkaehtosopimuksen piiristä kunnan työehtosopimukselle. Monet pelkäävät palkkansa laskevan ja työsuhteen ehtojen huonontuvan. Pahimmillaan kuormitus sekä työn nykytilanteesta että sen tulevaisuudesta näkyy jo nyt lisääntyvinä sairauspoissaoloina ja työntekijöiden vaihtuvuutena. 

Pohjoismainen palvelumalli toi mukanaan tiiviin yksilöllisen tuen sijasta mekaanista kyttäämistä 

Vuonna 2022 voimaan astunut pohjoismainen työvoimapalvelumalli on saanut osakseen kritiikkiä niin työntekijöiltä kuin työnhakijoilta. Palvelumallin tarkoituksena on tarjota työllisyyspalveluiden asiakkaille yksilöllistä palvelua ja tiivistä tukea työnhakuun. Todellisuudessa työ on asiakkaan auttamisen sijaan järjestelmän hallinnointia sekä työnhakuvelvoitteen mekaanista kyttäämistä. 

Myös perehdytys uuden mallin käyttöönottoon on koettu riittämättömäksi ja se ei ole toteutunut yhtenäisesti valtakunnallisella tasolla. Asiantuntijat tarvitsevat harkintavaltaa asiakkaan yksilöllisen palvelun takaamiseksi ja tämä ei uudessa mallissa toteudu, sillä ohjeita tulkitaan niiden monimutkaisuuden vuoksi eri tavoin. Näin raportoivat ammattijärjestö Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n työllisyyspalveluissa työskentelevät jäsenet. 

Työllisyyspalveluiden tulevaisuus oltava seuraavan hallituksen ohjelmassa 

Riittävästi resursoidut ja toimivat työvoimapalvelut ovat tae työttömän uudelleen työllistymiselle. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemisessa tarvitaan henkilökohtaista kohtaamista ja aikaa. Tällä hetkellä tätä työtä tekee ylikuormittunut asiantuntija, jonka odotetaan ensisijaisesti pitävän järjestelmien tiedot ajan tasalla. 

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on tullut jäädäkseen ja sen viat tulee korjata. Tämä työ jää seuraavan hallituksen vastuulle, sillä Työ- ja elinkeinoministeriölle annetusta palautteesta huolimatta ongelmiin ei ole löytynyt ratkaisuja.

Työntekijöiden näkökulmasta työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntiin näyttäytyy kestämättömältä suunnitelmalta. Vaalien jälkeen tuoreen hallituksen käsissä on se, miten työvoimahallinto tulevaisuudessa toimii ja kuinka tehokkaasti työttömiä pystytään työllistämään uudelleen. 

Saara Paavola, toiminnanjohtaja
Specia Asiantuntijat ja esihenkilöt ry 

saara.paavola@specia.fi