”Työelämän tulee huomioida myös omista vanhemmista huolehtiminen” – ja muita edunvalvonnan tavoitteita

Haaveillaan hetki paremmasta työelämästä.  

Omia vanhempia pitäisi voida hoitaa osittaisella hoitovapaalla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Vuosilomia pitäisi kertyä tasapuolisesti työsuhteen pituudesta riippumatta. Jatkuva oppiminen pitäisi turvata osaamistilillä. Tässä muutamia edunvalvontatyömme tavoitteita, joista hallituksemme päätti viime kokouksessaan.

Me Speciassa edustamme monialaista jäsenkuntaa, jonka koulutustaustat ja työnantajasektorit vaihtelevat. Yhteistä meille on työskentely asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä sekä esimerkiksi halu oppia uutta ja edistää tasa-arvon toteutumista. Moni tasapainottelee työn, perhe-elämän ja muun vapaa-ajan yhteensovittamisen kanssa. Vanhemmat saattavat olla ikääntyneitä ja monia voi pohdituttaa, miten heidän asioitaan ehtii hoitamaan arjen lomassa.

Nämä tausta-ajatukset mielessä valmistelimme talven ja kevään aikana tavoitteita edunvalvontatyöllemme. Hallituksemme linjasi kolmeksi tärkeimmäksi työelämän kehittämisen tavoitteeksi palkkatasa-arvon edistämisen, tasapuolisen kohtelun saavuttaminen erilaisissa työsuhteen muodoissa sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien turvaamisen osaamistilin avulla.

Edunvalvonnan kolme kantavaa teemaa: palkkatasa-arvo, tasapuolinen kohtelu kaikissa työsuhteissa ja jatkuva oppiminen

Palkka-avoimuuden lisääminen ja perhevapaauudistuksen toteuttaminen siten, että tasapuolisempi kiintiöinti vanhempien kesken toteutuisi, ovat mielestämme kaksi tärkeintä keinoa palkkatasa-arvon edistämiseksi. Myös omien vanhempien hoitaminen olisi sisällytettävä perhevapaiden uudistamistyöhön.

Tasapuolinen kohtelu sekä määräaikaisissa että toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa on ollut tavoitteenamme jo pidemmän aikaa. Isona ongelmana pidämme määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamista. Esimerkiksi työsopimuslakia pitäisi mielestämme selventää tämän osalta. Myös vuosilomien kertyminen pitäisi olla tasapuolisempaa ja esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa oikeus kehityskeskusteluihin olisi taattava.

Kattojärjestömme Akavan Erityisalat ja joukko muita akavalaisia liittoja ovat kehittäneet jatkuvan oppimisen turvaamiseksi osaamistilin. Mielestämme osaamistili, joka perustuu kolmikantaiseen rahoitusmalliin, olisi erinomainen keino turvata tulevaisuuden osaamistarpeita.

Sektorikohtaisesti kohdennetumpaa edunvalvontaa

Asetimme myös sektorikohtaiselle edunvalvonnallemme tavoitteet, joiden myötä pääsemme syventymään kohdennetusti eri jäsenryhmien tarpeisiin. Kokoamme laajemman paketin edunvalvontamme tavoitteista vielä sivuillemme, mutta seuraavaksi muutamia nostoja.

  • Yksityisellä sektorilla haluamme kiinnittää huomiota hyvään johtamiseen ja harmaiden ylitöiden kitkemiseen.
  • Valtiosektorilla monitilatoimistot ovat lisääntyneet viime vuosina nopeaa tahtia ja haluammekin, että asiantuntijatyön edellytyksiä niissä parannetaan. Oikeus häiriöttömään työtilaan ja ajantasaisiin työvälineisiin on taattava kaikille asiantuntijoille.
  • Kuntasektorilla työnantajan pitäisi ymmärtää paremmin henkilöstön osaamispääoman merkitys ja keskittyä esimerkiksi kilpailutuksissa palkkojen polkemisen sijasta laatuun.
  • Korkeakoulusektorilla sektorin rahoitus on turvattava tulevalla hallituskaudella. Tutkintojen tulevaisuuden näkökulmasta tutkintokoulutuksen ja muun koulutuksen suhde tulisi määritellä jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Myös sektorin palkkauksen kehittäminen on edelleen tärkeä tavoitteemme.
  • Yrittäjien ja ammatinharjoittajien kohdalla ykköstavoitteemme on yhdistelmävakuutuksen toteuttaminen siten, että se purkaisi yrittämisen ja palkkatyön yhdistämisen esteitä sekä parantaisi yrittäjän sosiaaliturvaa. Myös toiminimiyrittäjät pitäisi saattaa verovähennysten osalta samaan asemaan, kuin muutkin yritysmuodot.

Linjasimme tavoitteita myös opiskelijoiden edunvalvonnallemme. Niistä pääset lukemaan lisää kesän jälkeen!