Tulevaisuuden ammattiyhdistysliikettä rakennetaan yhteistyöllä – Specian puheenjohtaja Pasi Hario ehdolla Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi

Akavan Erityisalojen syysliittokokouksessa marraskuussa 2022 jäsenyhdistysten edustajat valitsevat keskuudestaan uuden puheenjohtajan Akavan Erityisaloille toimikaudeksi 2023–2024. Specia Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Pasi Hario on ehdolla puheenjohtajavaaleissa.

Lue Pasin ajatuksia tulevaisuuden Akavan Erityisaloista!

Pasi Hario

Olen Pasi Hario – isä, tulevaisuusmuotoilija ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestötoimija Espoosta. Kolme kauttani Specia ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Akavan Erityisalojen hallituksen varapuheenjohtajana on ollut inspiroivaa ja merkityksellistä. Haluan hallituksen puheenjohtajana mahdollistaa hallituksen, toimihenkilöiden ja yhdistysten rakentavan ja tavoitteellisen yhteistyön.

Ehdokkuuteni taustat tiivistän kolmeen näkökulmaan:

● Yhteistyöllä voimme rakentaa toivottavaa tulevaisuutta Akavan Erityisaloille

● Puheenjohtajan tärkein rooli on olla tasa-arvoista työskentelyä edistävä mahdollistaja

● Tarvitsemme laajempaa vuoropuhelua viedäksemme ammattiyhdistysliikettä uuteen suuntaan

Akavan Erityisalojen toimintaa ohjaavat asiakasomistajat eli jäsenyhdistysten edustajat liittokokouksessa. Minusta on hienoa, että liittokokouksissa on viime vuosina käyty avointa keskustelua liittomme ja koko ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuudesta. Ennakoinnin ja palvelumuotoilun yhdistävä tulevaisuusmuotoilu on minulle luonteva kulma hahmottaa toivottavia tulevaisuuksia. Akavan Erityisaloissa toivottavaa tulevaisuutta voidaan tavoittaa vain yhteistyöllä, ja tätä yhteistyötä haluan omalta osaltani vahvistaa.

Hallituksen puheenjohtajan tärkein rooli on mahdollistaa hallitukselle tasa-arvoiset ja turvalliset puitteet tehdä hyviä päätöksiä ja edistää Akavan Erityisalojen luottamus- ja toimihenkilöiden yhteistyötä. Hyvän puheenjohtajuuden perusedellytyksiä ovat yhdistystoiminnan ja kokoustekniikan tuntemus. Keskustelevan ja ratkaisukeskeisen hallitustyöskentelyn edellytyksiä ovat hyvä valmistelu ja taitava fasilitointi.

Akavan Erityisalojen uuden strategian myötä yhteisössämme on mahdollisuus konkreettisesti toimia yhdessä samaan tulevaisuuden suuntaan. Puheenjohtajalla tulee olla aikaa keskustelulle sekä huomioida myös ne jäsenyhdistykset, joilla ei ole edustajaa liiton hallituksessa. Liitollamme on myös erinomainen tilaisuus aloittaa vuoropuhelu toisten liittojen kanssa keskusjärjestömme Akavan tavoitteista ja toimintakulttuurista. Tämä kaikki edellyttää Akavan Erityisaloilta puheenjohtajaa ja työvaliokuntaa, jolla on aikaa rakentaa uutta ammattiyhdistysliikettä! Meidän on kuitenkin aloitettava uudistus rakentamalla ensin yhteinen tarina Akavan Erityisalojen tulevaisuudesta.

Toivottavien tulevaisuuksien rakentamisen näkökulma kulkee mukanani niin päivätyössäni projektipäällikkönä ja opettajana Laurea ammattikorkeakoulussa kuin luottamustoimissani Akavan Erityisaloissa. Yhteen hiileen puhaltamisesta minulla on runsaasti kokemusta opiskelija- ja ay-liikkeistä, startup-yrityksistä ja monikulttuurisista tehtävistä. Haluan toimia mahdollistajana ja tästä syystä haen Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024.

Pasi Hario

Taustani lyhyesti

Tällä hetkellä olen:
TKI projektipäällikkö ja opettaja Laurea ammattikorkeakoulussa (2017 -)
Akavan Erityisalojen 1. varapuheenjohtaja (2017 –)
Specia asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n puheenjohtaja (2017 –)
Hallitusasiantuntija yritysmaailmassa

Koulutukseltani olen ammatillinen opettaja, MSSc/VTM Future Studies, YAMK palvelumuotoilu & FM (yleinen historia).

Projektipäällikön ja opettajan tehtävien ohella merkittävin työkokemukseni on kertynyt tutkimustehtävistä tulevaisuudentutkimukseen liittyen, kriisinhallinnan asiantuntijana useissa operaatioissa Yhdistyneiden kansakuntien ja Puolustusvoimien palveluksessa sekä asiantuntijana Suomen Eduskunnassa.

Tarkemman työ- ja koulutushistoriani löydät Linkedin-profiilistani – verkostoidun mielelläni!

Twitteristä löydät minut @PasiHario