Specian gradustipendit Henna Juntuselle ja Riikka Hentulle

Specia palkitsee vuosittain gradustipendillä moniosaajuuteen, asiantuntijatyöhön tai yleisemmin työelämään liittyviä pro gradu-tutkielmia ja YAMK opinnäytetöitä. Tänä vuonna 500 euron gradustipendin saavat kasvatustieteilijät Henna Juntunen sekä Riikka Henttu. 

Henna Juntusen Pro gradu Tulevaisuuden johtamisosaamistarpeiden tunnistaminen Delfoi-menetelmällä on aiheena todella tärkeä johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen näkökulmasta. Tutkimus herättelee organisaatioita johtamisen arviointiin suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Riikka Hentun Pro gradu Uupuneita supernaisia? – Työelämän menestyvät ja työllistettävät korkeakoulutetut nuoret naiset on aiheena erittäin ajankohtainen ja tuo esille työelämän piilossa olevien rakenteiden ja kulttuurin tuottamia työelämävaatimuksia naisten osalta.

Paljon onnea molemmille hyvin tehdystä työstä ja uuden oppimisesta!