Specialainen – lähde luottamusmieheksi!

Luottamusmies* on työpaikan avainhenkilö työhyvinvoinnin ja työolojen kehittämisessä. Me Speciassa toivomme, että jäsentemme joukosta löytyisi innostuneita henkilöitä luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tehtäviin, sillä vain siten saamme alojemme ääntä kuuluviin paikallisesti.

Specian ja Akavan Erityisalojen jäseniä tukevat julkisella sektorilla jukolaiset luottamusmiehet ja yksityisellä sektorilla YTN:n luottamusmiehet sekä luottamusvaltuutetut. Luottamusmies valitaan työpaikoilla, joilla on käytössään työehtosopimus. Jos sopimusta ei ole, työsopimuslaki takaa henkilöstön edustuksen, eli henkilöstö voi valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun.

Jäsentemme näkökulmasta on tärkeää, että työpaikalla on heidän tarpeitansa tuntevia luottamusmiehiä. Joku viisas on sanonut, että luottamusmies on yksi tärkeimmistä jäseneduista. Tämä on totta, sillä luottamusmies on jäsenen tuki ja turva työpaikan ristiriitatilanteissa. Tätä etua ei saa ilman ammattijärjestön jäsenyyttä.   

Moniosaajalla on taitoja luottamusmiehen tehtävään

Moniosaajajäsentemme osaamista ja näkemystä tulevaisuuden työelämästä tarvitaan työpaikoilla. Jäsenillemme tunnusomaista ovat hyvät vuorovaikutustaidot, ihmisten kanssa toimeen tuleminen sekä esimerkiksi uteliaisuus uuden oppimiseen. Näitä taitoja on myös hyvällä luottamusmiehellä, joka tukee ja neuvoo työkavereitaan, välittää tietoa ja auttaa ongelmien ratkaisussa. Ehkä juuri sinä olisit työkavereillesi hyvä luottamusmies?   

Luottamusmiehenä toimivien specialaisten mukaan tehtävässä pärjää pitkälle arkijärjellä ja käytännön asiat oppii tekemällä. Tehtävä on itsenäistä mutta ei yksinäistä – tukea ja neuvoa saa matalalla kynnyksellä! Tärkeintä on motivaatio yhteisten asioiden hoitamiseen.   

Mitä luottamusmies käytännössä tekee? 

Luottamusmiehen keskeinen tehtävä on huolehtia, että työpaikalla noudetaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Lisäksi hän varmistaa, että työpaikalla kohdellaan kaikkia oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Joskus eteen voi tulla myös haastavampia tilanteita, kuten henkilöstön edustaminen YT-neuvotteluissa tai esimerkiksi kiusaamistilanteiden ratkominen. Näissä tilanteissa tukea saa pääluottamusmieheltä, liittojen juristeilta sekä neuvottelupäälliköiltä.  

Liitot järjestävät tehtävään vuosittain mielenkiintoisia koulutuksia ja kursseja osaamisen ja kehittymisen tueksi. Toisia luottamusmieskollegoita pääsee tapaamaan seminaareissa ja neuvottelupäivillä.  

Yhteistyöllä parempaa työelämää  

Luottamustehtävässä tärkeää on yhteistyö työnantajien kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi hallinto- ja henkilöstöjohtajien tai muiden henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden kanssa. Hyvä yhteistyö työnantajan kanssa perustuu luottamukseen ja avoimeen keskustelevaan ilmapiiriin. Oma asenne on tärkeä niin työkavereiden kuin työnantajankin edustajien kanssa toimiessa.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden luottamusmiesvaalit käynnissä – lähde ehdolle!

Tällä hetkellä luottamusmiehen valinta on ajankohtaista kunnissa ja hyvinvointialueilla, sillä helmi-maaliskuussa käydään luottamusmiesvaalit. Jos työskentelet jollain muulla sektorilla, kysy työpaikkasi pääluottamusmieheltä tai luottamusmieheltä, milloin kaudet ovat teillä vaihtumassa.

Lue lisää luottamusmiehen tehtävästä ja luottamusmiesvaaleista kattojärjestömme Akavan Erityisalojen sivuilta. Jos luottamusmiehen tehtävä ja sen vastuut pohdituttavat, lähde rohkeasti ensin varaluottamusmieheksi! Roolissa pääsee mukaan toimintaan varsinaisten luottamusmiesten avuksi.    


*Käytämme kirjoituksessa termiä luottamusmies, sillä se on nykymuodossaan käytössä lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa. Neuvottelujärjestömme JUKO ajaa termin muuttamista sukupuolineutraaliksi ja tuemme tätä muutosta.