Kuntiin ja hyvinvointialueille sopu palkankorotuksista – näin palkkasi nousee

Tiistaina 7.3.2023 kuntien ja hyvinvointialueitten työehtosopimusten neuvotteluosapuolet Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt pääsivät sopimukseen vientialojen työehtosopimusten heijastusvaikutuksesta palkankorotuksiin. Specian kuntasektorilla ja hyvinvointialueilla työskenteleviä jäseniä neuvotteluissa edustaa neuvottelujärjestömme JUKO.

Neuvottelujen tuloksena vientialojen heijastusvaikutus siirtyi täysimääräisenä kuntien ja hyvinvointialueitten palkankorotuksiin. Tämä tulos takaa kuntiin ja hyvinvointialueille palkkauksen tason nostamisen palkkaohjelman avulla. Sitä kevään 2022 lakoilla juuri haettiin!

Nyt saavutetun sopimuksen perusteella palkankorotukset heijastusvaikutuksen kanssa ovat:

1.6.2023

  • Kaikille yleiskorotus 2,20 %
  • Paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä 0,70 %

30.6.2023

  • Kaikille kertapalkkio 467 euroa

Tämän lisäksi 1.6.2023 palkkoihin vaikuttaa palkkaohjelman paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä 1,2 %.

1.6.2024

  • Kaikille yleiskorotus 2,27 %
  • Paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä 0,73 %

Viime vuonna tehtyihin sopimuksiin tuli siis lisää palkankorotusta 1.6.2023 1 % ja 1.6.2024 1,1 %. Kun kertaerä lasketaan mukaan yhteensä lisäkorotus on 3,2 %.

Hyvinvointialueet: Yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES hyväksytty – voimaan takautuvasti 1. maaliskuuta

Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimus tulee voimaan takautuvasti 1. maaliskuuta.

Viime kesänä kunta-alalle solmitussa virka- ja työehtosopimuksessa osapuolet sopivat, että ne neuvottelevat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten teknisestä siirrosta Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) määräyksiksi.

Neuvottelut on saatu päätökseen ja kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen tiistaina 7. maaliskuuta.

Sopimus määrää hyvinvointialueiden yleiset palvelussuhteen ehdot. Lisäksi se turvaa, ettei palvelussuhteen ehdoissa tapahdu heikennyksiä siirryttäessä soveltamaan HYVTESiä. Liikkeen luovutuksella siirtyneiden aikaisempi kuntapalvelus huomioidaan muun muassa laskettaessa kokemuslisää.

HYVTESiin tulee KVTESin mukaiset palkankorotukset mukaan lukien verrokkitarkastelu.Samassa yhteydessä on sovittu myös palkkausjärjestelmän kehittämisestä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta on varattu vuosille 2023–2027 paikallisia eriä yhteensä 5 prosenttia ja keskitetty erä 1. helmikuuta 2024.

Hyvinvointialueiden yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote ry (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Hyvinvointialueitten SOTE sopimukseen sovittiin syksyllä erillinen palkkaohjelma. SOTE-sopimuksen palkkaohjelma kohdennetaan palkkojen yhteensovittamiseen, palkkauksen kehittämiseen sekä palkkausjärjestelmien käyttöönottoon.

Palkkaohjelma sovittiin nyt myös hyvinvointialueitten yleisen sopimuksen HYVTES ja Lääkärien sopimuksen piiriin.

JUKO ja JAU tyytyväisiä: Palkankorotuksista syntyi sopu – Poikkeuksellisen laaja ratkaisu koskee lukuisia ammattialoja

JUKO: Yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES voimaan takautuvasti maaliskuun alusta