Kunta-alan uudessa työehtosopimuksessa tavoiteltu palkkaohjelma ja perhevapaat

Kunta-alalle allekirjoitettiin 8.6. kolmivuotiset työ- ja virkaehtosopimukset sekä viiden vuoden palkkaohjelma. Sote ry (Tehy ja Super) ei ole mukana sopimuksessa. Saavutetun sopimusratkaisun myötä JUKOn kunta-alalle julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy keskiviikkona 8. kesäkuuta klo 24.00.

Sopimuksissa ovat mukana Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty).

Akavan Erityisalojen hallitus hyväksyi maanantaina jo 6.6. neuvottelutuloksen kunta-alan palkkaratkaisusta. Ensimmäinen vaikutus neuvottelutuloksesta näkyy jo nyt kesäkuussa, kun palkkoja korotetaan takautuen 1.6. alkaen 2 prosentin yleiskorotuksella. Palkankorotusten lisäksi merkittävää on, että perhevapaista saatiin hyvätasoiset sopimusmääräykset.

Tätä tulosta ei olisi saavutettu ilman historian tiukimpia kunta-alan panostustoimia, joissa kaikissa jäsenemme olivat mukana. Painostustoimet toteutettiin poikkeuksellisen hyvällä yhteishengellä järjestö- ja keskusjärjestörajat ylittäen.

Kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

Tarkemmat tiedot palkkaohjelmasta ja sopimuksesta löydät kattojärjestömme Akavan Erityisalojen sivuilta.