Tulossa: Jäsentilaisuuksia työllisyyspalveluissa työskenteleville jäsenille

Uutista päivitetty 17.4.2023

Maaliskuun alussa saimme pelättyjä uutisia: eduskunta hyväksyi työllisyyspalvelujen siirron kuntiin 2025, eli TE24-lakikokonaisuuden. Me henkilöstöjärjestöt teimme pitkällisen vaikuttamistyön, jotta lakiin olisi kirjattu siirtyvää henkilöstöä turvaavia tekijöitä, kuten 3 vuoden siirtosuoja palvelussuhteen jatkumisesta tai irtisanomissuoja. Henkilöstön huolta ei haluttu kuulla poliittisten päättäjien keskuudessa. Historiallisen isoon muutokseen käytiin eduskunnassa hyvin vähän keskustelua.  

Päätös on nyt tehty ja epävarmuus siitä tuleeko uudistusta vai ei, on ohi. Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella uuden työnantajan palvelukseen 1.1.2025. Uuden työnantajan palvelukseen siirrytään vanhoina työntekijöinä ja luovutus hetkellä noudatetaan voimassa olevaa työ- virkaehtosopimusta. Valtion virkaehtosopimus päättyy kuitenkin jo helmikuun lopussa 2025.  

Työllisyysalueiden rakentaminen 

Seuraava huolenaiheemme on työllisyysalueiden muodostamisessa. Työllisyyspalvelujen kokonaisuus on hyvin laaja ja pelkona onkin, onko kuntapäättäjillä tarpeeksi tietoa mitä työllisyyspalvelujen tuottaminen tarkoittaa. Minkä suuruisia työllisyysalueita kannattaa rakentaa ja mitä ovat lainmukaiset tehtävät, jotka kuntiin siirtyvät. Kokonaiskuvaa kuntapäättäjillä ei tällä hetkellä tunnu olevan. Ensiarvoisen tärkeää olisikin, että henkilöstön edustajat olisivat mukana alueellisissa ohjausryhmissä. Vain siten varmistumme siitä, että tietotaito palvelukokonaisuudesta siirtyy alueille. Työllisyysalueet pitää muodostaa lokakuun loppuun mennessä ja marraskuussa käynnistyvät virastokohtaiset yhteistoimintaneuvottelut, joissa päätetään henkilöstön siirroista.  

Vankka osaaminen jäsentemme turvana 

Syksyllä aloitetaan neuvottelut kuntatyönantajan kanssa siitä, miten siirtymä valtion virkaehtosopimuksesta kunnan työ- ja virkaehtosopimuksen piiriin tullaan toteuttamaan. Meidän jäsentemme kannalta on erittäin merkittävää, että neuvottelujärjestöllämme Jukolla on todella vankka osaaminen sekä valtion että kunnan virka- ja työehtosopimusten pienimmistäkin yksityiskohdista. Vahva osaaminen liikkeen luovutuksista sekä esimerkiksi tietotaito molempien sektoreiden palkkausrakenteesta ovat jäsentemme turvana.  

Järjestämme jäsentilaisuuksia alkukesästä

Järjestämme jäsentilaisuuksia työllisyyspalvelujen parissa työskenteleville jäsenillemme alkukesästä, kun uusi hallitus on muodostettu ja hallitusohjelma julkaistu. Nämä tilaisuudet korvaavat alunperin huhti-toukokuussa suunnittelut tapaamiset, joista tiedotimme 27.3.2023. Lähetämme kutsut tilaisuuksista työllisyyspalveluissa työskenteleville jäsenillemme henkilökohtaisesti.