Jäsenmaksulaskut vuodelle 2023 lähetetään 10.1.

Vuoden 2023 jäsenmaksutiedot ja lisätietoa jäsenmaksun maksamisesta löydät Akavan Erityisalojen verkkosivuilta.

Jäsenet, jotka maksavat jäsenmaksunsa itse saavat vuoden 2023 maksuviitteet 10.1. alkaen. Tarkkailethan siis postiasi.

Työnantajaperinnässä olevat: Vuoden 2023 jäsenmaksutiedot on toimitettu työnantajille 19.12.2022 jäsenmaksun työnantajaperintää varten. Tämä ei vaadi toimia jäseneltä, jolla on työnantajaperintä voimassa.

Tiedustelut jäsenmaksun maksamisen käytännön asioista:

Akavan Erityisalojen jäsensihteerit

0800 135 370 (numero on maksuton)
Puhelinaika ma-pe klo 9-16

jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi
Muistathan mainita viestissä koko nimesi ja jäsennumerosi tai syntymäaikasi.