Järjestöt: Kasvatuspsykologit paikkaamaan koulujen psykologipulaa

Kasvatuspsykologit voisivat helpottaa huutavaa pulaa koulupsykologeista ja -kuraattoreista, jos työskentely mahdollistettaisiin, sanovat Suomen kasvatuspsykologit, Specia ja Akavan Erityisalat. Järjestöt esittävät, että kasvatuspsykologeille avataan kouluihin oma tehtävänsä.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntyessä hälyttävästi kouluissa kärsitään valtavasta kuraattori- ja koulupsykologipulasta.

Kasvatuspsykologiasta kasvatustieteen maisterintutkinnon (KM) suorittaneet ovat vastaus resurssipulaan, mutta työnteon esteenä nykyisessä koulujärjestelmässä on soveltuvan tehtävänimikkeen puuttuminen.   

Oulun yliopiston yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmassa voi opiskella pääaineena kasvatuspsykologiaa. Maisterin tutkinto kasvatuspsykologiasta kattaa muun muassa kehityspsykologian ja ohjauksen psykologian osa-alueet.

– Kasvatuspsykologian pääaineesta valmistuneiden asiantuntijuus soveltuu erityisen hyvin kouluun sekä kasvatus- ja perheohjauksen ympäristöihin. Opinnot tuottavat  ymmärrystä ajankohtaisiin vuorovaikutuksen, sosiaalisen ja psyykkisen kasvun, kehityksen ja oppimisen kysymyksiin, sanoo Suomen kasvatuspsykologit ry:n puheenjohtaja Pinja Valo.

Tällä hetkellä koulujärjestelmässä ei ole soveltuvaa tehtävänimikettä kasvatuspsykologian asiantuntijoille. Heidän ei ole mahdollisuutta työskennellä koulupsykologeina, sillä siihen vaaditaan laillistetun psykologin pätevyys. Vuoden 2014 lakimuutoksen jälkeen koulukuraattorina toimiminen taas vaatisi sosiaalihuollon ammatillista kelpoisuutta.

Kansainvälisesti kasvatuspsykologialla (Educational Psychology) on merkittävä ja tunnettu asema ja siinä kouluttautuneet ovat kelpoisia työskentelyyn koulussa ja opiskeluhuollossa monissa Euroopan maissa.

– Suomalaisessa koulujärjestelmässä kasvatuspsykologia on hyödyntämätön voimavara lasten, nuorten, perheiden ja koulutusyhteisöjen hyvinvoinnin turvaamisessa. Tämä on epäkohta, joka tulee korjata mahdollistamalla kasvatuspsykologien työskentely kouluissa psykologien ja kuraattoreiden rinnalla, sanoa Specian toiminnanjohtaja Saara Paavola.

Suomen kasvatuspsykologit, ammattijärjestö Specia sekä sen kattojärjestö Akavan Erityisalat esittävät ratkaisuksi kouluihin avattavaa omaa tehtävää kasvatuspsykologeille.

– Osana moniammatillista oppilashuollon ryhmää kasvatuspsykologian asiantuntijat toisivat kaivattua apua lasten ja nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseen, järjestöt painottavat.

Lisätietoja:

Pinja Valo, puheenjohtaja
Suomen kasvatuspsykologit ry
kasvatuspsykologit@gmail.com


Saara Paavola, toiminnanjohtaja
Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry
saara.paavola@specia.fi
p. 0503297534

Hanna Koskenheimo, tiedontuotannon ja koulutuspolitiikan asiantuntija
Akavan Erityisalat AE ry
hanna.koskenheimo@akavanerityisalat.fi
p. 0201 235 368


Specia Asiantuntijat ja esihenkilöt ry on asiantuntijatehtävissä työskentelevien kasvatustieteilijöiden ja työelämän moniosaajien oma ammattijärjestö ja osa ammattiliitto Akavan Erityisaloja.  

Suomen kasvatuspsykologit ry on yliopistossa kasvatustieteellisen tutkinnon kasvatuspsykologia pääaineenaan suorittaneiden yhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä kasvatuspsykologista osaamista ja asiantuntemusta tunnetuksi sekä vahvistaa kasvatuspsykologia pääaineenaan valmistuneiden ammatillista identiteettiä ja keskinäistä yhteistyötä.