Akavan Erityisalat: Järjestöt ansaitsevat vakaamman rahoituksen

Poukkoileva ja vähenevä rahoitus vaarantaa tuottavan järjestötyön. Järjestöt joutuvat leikkaamaan koko yhteiskuntaa hyödyttäviä palvelujaan ja kärsijöinä on suuri joukko kansalaisia. Myös järjestöalan työttömyys lisääntyy, muistuttaa kattojärjestömme Akavan Erityisalat.

– Järjestöjen rahoitus poukkoilee sietämättömästi poliittisten suhdanteiden mukaan. Poukkoilu estää järjestöjen pitkäjänteisen työn ja tekee niistä huonoja työnantajia – eikä se ole järjestöjen omasta tahdosta kiinni, sanoo Akavan Erityisalojen neuvottelupäällikkö Amalia Poutanen.

Kehysriihessä maan hallitus linjasi leikkaavansa esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia entisestään, minkä lisäksi leikkauksia yllättäen aikaistettiin merkittävästi. Tulevina vuosina sote-järjestöiltä leikataan porrastetusti kolmannes rahoituksesta, 130 miljoonaa euroa.

– Miten edes projektityöhön tottunut organisaatio voi tehdä pitkäjänteistä työtä ja henkilöstöpolitiikkaa, jos rahoitus on näin poukkoilevaa, Poutanen kysyy.

Järjestöalan rahoitusleikkaukset osuvat asiakkaiden lisäksi järjestötyön asiantuntijoihin

Järjestöalan leikkausten myötä järjestöt joutuvat lakkauttamaan toimintojaan, mikä näkyy suoraan järjestöjen asiakaskunnalle.

– Julkisissa palveluissa on ruuhkaa, joten monet kääntyvät järjestöjen tarjoamien palvelujen puoleen. Järjestöjen tuottamat matalan kynnyksen palvelut tavoittavat kansalaisia hyvin. Kun resursseista leikataan, yhä useampi jää ilman tarvitsemaansa tukea, Poutanen muistuttaa.

Järjestösektoriin kohdistuvat leikkaukset merkitsevät taas lisää työttömiä, kun järjestöt joutuvat sopeuttamaan toimintaansa. Työpaikkojen menetykset kohdistuvat pääasiassa korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin. Rahoitusleikkaukset näkyvät myös henkilöstön työhyvinvoinnissa. Järjestöalalla on jo nyt työhyvinvointiin liittyviä haasteita eivätkä pienenevät resurssit helpota tilannetta.

Järjestöjen tekemä työ on ainutlaatuista asiantuntijatyötä

Järjestöissä tehdään valtavasti korkeaa koulutusta ja moniosaajuutta vaativaa asiantuntijatyötä. Tämä mahdollistaa järjestöjen yhteiskunnallisen hyödyn tuottamisen. Esimerkiksi jo vapaaehtoistoiminnan organisoiminen, vapaaehtoisten kouluttaminen ja heidän työnsä tukeminen vaatii koulutettuja henkilöresursseja. Myös hyvä hallinto on tärkeässä roolissa järjestöissä. Osaava hallintohenkilöstö mahdollistaa järjestöjen tuottavan varainhankinnan ja rahoituspohjan laajentamisen.

Akavan Erityisalat muistuttaa, että järjestötyön tuottavuudesta hyötyy koko yhteiskunta.

– Järjestöt pitäisi nähdä julkisen sektorin kumppanina. Niiden tuottamat palvelut hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen vastaavat ihmisten perustarpeisiin, jotka eivät tule katoamaan mihinkään, muistuttaa Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n toiminnanjohtaja Saara Paavola.

Järjestöjen toiminta on ainutlaatuista ja ne tarjoavat sekä palveluja että osaamista, jota julkinen tai yksityinen sektori eivät pysty korvaamaan.

Specian jäseniä työskentelee mm. järjestöjen johtotehtävissä sekä hanke- ja projektiasiantuntijoina.