Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen luo esteitä osaamisen uudistamiselle

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt JAU, SOTE ry sekä Specian julkisella sektorilla työskenteleviä jäseniä edustava JUKO vastustavat aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Myös Specian keskusjärjestö AKAVA on nostanut esille huolensa tuen lakkauttamisesta, sillä osaamisen uudistamiselle on sen mukaan kova tarve. Järjestöt näkevät aikuiskoulutustuen välttämättömänä työelämässä.

Tuen lakkauttaminen vaikuttaisi myös työllisyyteen, sillä monet suunnittelevat hyödyntävänsä tukea ennen sen ehdotettua lakkauttamispäivämäärää. Kunta- ja hyvinvointialalla on kasvava osaajapula, ja aikuiskoulutustuki on auttanut työvoiman siirtymistä ylitarjonta-aloilta aloille, joilla pula on suurin.

Aikuiskoulutustuelle on paikka työelämässä

Aikuiskoulutus tukee koulutustason nostoa ja työllistymisen esteiden purkamista. Hallitus on sitoutunut parantamaan sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta ja laatua. Aikuiskoulutustuki on ollut yksi keinoista edistää näitä tavoitteita.

Työllisyysrahasto on arvioinut, että aikuiskoulutustuen hakemusmäärät tulevat kasvamaan jopa kaksinkertaisiksi lakkauttamispäivämäärän lähestyessä. Tuki on toiminut tavoitteensa mukaisesti erinomaisesti. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt korostavat, että toimivaa järjestelmää ei tule lakkauttaa, vaan sitä tulee ensisijaisesti kehittää kolmikantaisessa yhteistyössä.

Lakkauttamisella jopa kriittisiä vaikutuksia

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen vaikeuttaisi osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista työuran aikana. Lisäksi tuen hyödyt ovat suuremmat kuin sen kustannukset, ja se on tärkeä työllisyyttä edistävä toimenpide.

Specia haluaa edistää jäsentensä monimuotoisia urapolkuja. Aikuiskoulutustuki on ollut myös monelle Specian jäsenelle väylä monialaisen osaamisen edistämiselle sekä tukenut työssä jaksamista. Kunta- ja hyvinvointialan työmarkkinaosapuolet esittävät huolensa tuen lakkauttamisen seurauksista. Heidän mukaansa aikuiskoulutustuen lakkautus on ristiriidassa hallitusohjelman työllisyyttä parantavien kirjausten kanssa. Sen lakkauttamisella olisi monia negatiivisia, jopa kriittisiä vaikutuksia.

Lähteet:
akava.fi
Juko.fi