Nuori nainen katsoo suomalaista järvimaisemaa selin kuvaajaan

Viisi myyttiä korkeakouluharjoitteluista  

Toteutimme opiskelijoille suunnatun kyselyn korkeakouluharjoitteluista ja niiden käytänteistä. Nyt vastaamme työelämän myytinmurtajina viiteen myyttiin, joita harjoitteluja kohtaan esiintyy!  

”Harjoittelun voi saada vain suhteilla”

Väärin. Specian harjoittelukyselyssä vain 16 prosenttia ilmoitti löytäneensä harjoittelupaikan verkostojen avulla.

Merkittävä osa harjoitteluista välitetään akateemisen rekrytointisivuston Aarresaaren kautta, mutta yhä useampi löytää harjoittelupaikan myös oman aktiivisuuden kautta. Tällöin omat verkostot voivat olla tärkeässä roolissa, mutta oma-aloitteinen yhteydenotto itseä kiinnostavaan organisaatioon voi myös toimia reittinä harjoittelupaikkaan. Kun lähestyy organisaatiota, kannattaa olla ajoissa yhteydessä. Harjoittelijan ottaminen vaatii organisaatiolta budjetointia, työtehtävien suunnittelua sekä aikaresurssien varaamista ohjaukselle. Kannattaa panostaa harjoittelupaikan hakemisessakin enemmän laatuun kuin määrään, sillä kilpailu paikoista on kovaa.    

”Palkallista harjoittelua ei voi saada ilman yliopiston harjoittelutukea”

Väärin. Harjoittelukyselyn vastaajista vain 19 prosenttia kertoi, että organisaatio edellytti harjoittelutukea ja lisäksi 23 prosentilla tuki oli katsottu rekrytoinnissa eduksi. Suurimmalla osalla harjoittelutukea ei vaadittu lainkaan.  

Specian kanta on, että harjoittelusta tulee aina saada palkkaa. Työsuhteessa maksettavan palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 236 euroa (vuonna 2020) kuukaudessa. Työehtosopimuksessa voi olla myös erillisiä määräyksiä koskien harjoittelijan palkkaa. Vain palkallisessa harjoittelussa muodostuu aito työsuhde ja olet työlainsäädännön sekä työehtosopimusten suojan piirissä. Voit käyttää näitä myös perusteluina palkkakeskustelussa. Korkeakouluharjoittelu ei ole konsepti ilmaistyölle, vaan harjoittelusta tulee saada aina palkkaa, oli harjoittelutuki käytettävissä tai ei.

”Harjoittelun ohjaaja on pelkästään byrokratian hoitamista varten”

Väärin. Harjoittelukyselyssä 77 prosenttia kertoi, että ohjaaja oli nimetty harjoittelun ajaksi, mutta harmillisesti vain 45 prosenttia oli asettanut ohjaajan kanssa yhteisesti tavoitteita harjoittelun ajalle. Tässä löytyy petraamisen varaa!

Ohjaajan tulisi olla tiiviisti harjoittelijan tukena läpi harjoittelun työtehtävien suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta aina reflektointiin asti. Harjoittelun osapuolet saavat molemmat työsuhteesta enemmän irti, kun ennen harjoittelun alkua listataan tavoitteet ja vuoropuhelua käydään säännöllisesti harjoittelun aikana. Harjoittelijan henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen lisäksi myös organisaation tulisi asettaa tavoitteita harjoittelulle, jotta harjoittelija tietää, mitä häneltä odotetaan.   

”Harjoittelussa suoritetaan vain tylsiä toimistotehtäviä, joita kukaan muu ei ole halunnut” 

Väärin (toivottavasti aina)Specian harjoittelukyselyssä 62 prosenttia vastasi päässeensä vaikuttamaan harjoittelunsa sisältöön paljon tai aika paljon. 

Harjoittelun tehtävien tulee olla harjoittelijan koulutukseen sopivia ja riittävän vaativia. Kun harjoittelija pääsee vaikuttamaan itse harjoittelun sisältöön ja työtehtävät räätälöidään hänen vahvuuksiensa mukaan, on sekä harjoittelijan että organisaation saama hyöty suurempi.   

”Harjoittelu on ajanhukkaa, eikä siitä ole konkreettista hyötyä” 

Väärin. Specian harjoittelukyselyssä 92 prosenttia vastasi kokevansa harjoittelun tärkeäksi työllistymisen kannalta ja 29 vastaajaa oli työllistynyt harjoittelupaikkaan suoraan harjoittelun jälkeen.  

Oman alan töiden etsimisessä haasteena tyypillisesti on työkokemuksen puute – harjoittelu on hyvä mahdollisuus saada ensimmäisiä oman alan työkokemuksia. Työkokemuksen lisäksi voi työllistyä suoraan harjoittelupaikkaan tai harjoittelussa solmitut verkostot voivat olla myöhemmin avainasemassa työllistymisen kannalta. Voi myös olla mahdollista tehdä gradu toimeksiantona harjoittelupaikkaan ja näin saada projekti- ja työkokemusta.   

Onko harjoittelupaikka kiikarissa? Pysy kuulolla, sillä julkaisemme pian työharjoitteluoppaan, josta löydät vinkkejä harjoittelupaikan etsimiseen sekä harjoittelun aikana huomioitaviin asioihin!