Nainen katsoo kiikareiden läpi

Moniosaaja, opettele seuraavaksi tämä!

Huomaatko innostuvasi nopeasti uusista asioista? Koetko olosi merkitykselliseksi, kun pääset kehittämään, vaikuttamaan ja edistämään itsellesi tärkeitä arvoja? Kokoatko usein porukan yhteisen ratkaistavan ongelman äärelle? 

Hurraa! Voit ylpeästi kutsua itseäsi moniosaajaksi!

Tarjoamme sinulle heti hyviä uutisia. Kuten viime vuoden lopulla julkaistusta Työterveyslaitoksen Hyvinvointia työstä 2030 -raportista käy ilmi, verkostomainen ja luova ongelmaratkaisukyky sekä joustavuus uuden oppimiseen ovat valttikortteja tulevaisuuden asiantuntijatyössä. Moniosaajan iloksi tämä tarkoittaa sitä, että tietyn asiasisällön syväosaaminen ei yksinään riitä, vaan tarvitaan kykyä tarkastella ilmiöitä laajemmin sekä taitoa luoda vuoropuhelua.

Ota opeteltavien taitojen listalle uskallus pyytää apua – se kannattaa!

Specian viime vuonna toteutetusta arvotutkimuksesta käy ilmi, että moniosaajan elämää värittää jatkuva oppiminen. Ilmiöiden sekä syy-yhteyksien ymmärtämisen halu ajaa eteenpäin oppimaan uutta ja oma ura muovautuu eteen pulpahtelevien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ovet ovat avoinna ja osaaminen joustaa myös työelämän muuttuvien tarpeiden mukaan. Moniosaajuus tuo monille omaan elämään arvokasta sisältöä ja joidenkin kohdalla voidaan jopa puhua moni-intohimoisuudesta.

Laaja osaamispaletti ja uteliaisuus maailmaa kohtaan edellyttävät kuitenkin korkean tason itsensä johtamisen taitoja, kykyä oman osaamisen paketointiin ja oman uran navigointiin sekä huipputarkkaa herkkyyttä oman jaksamisen arviointiin. Arvotutkimuksemme mukaan nämä ovatkin niitä varjopuolia, joiden kanssa moniosaajat usein kamppailevat. Monet miettivät, tekevätkö varmasti oikeita asioita, mihin kiinnostuksen kohteeseen seuraavaksi tarttuisi tai riittääkö oma kapasiteetti kaiken tekemiseen.

Arvotutkimuksemme mukaan moniosaajat kokevat tämän kaiken lisäksi tärkeäksi merkityksen lähteeksi muiden ihmisten auttamisen. Seuraavaksi opeteltavaksi asiaksi suosittelen ottamaan avun pyytämisen itselleen. Se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.