Nainen muodostaa käsillään kehyksen kohti taivaanrantaa

Moniosaaja on laaja-alainen rajoja ylittävä ammattilainen

Renessanssiaikana arvostettiin monen alan asiantuntemuksen yhdistämistä. Moniosaaja oli renessanssiajan ihanne, ja sellaisia tarvitsemme tulevaisuudessakin. Suurin osa ihmisistä on jollain tapaa moniosaajia, sillä vain harvassa työssä voi keskittyä hyvin kapeaan asiantuntemukseen. Moniosaajan vahvuus onkin laaja osaamispohja, josta hyötyy myös työnantaja. Työelämässä tarvitaan laaja-alaisia ja rajoja ylittäviä osaamisen yhdistelijöitä.

Syvällistä asiantuntemusta ja keskittymistä yhteen aiheeseen kerrallaan on työelämässä perinteisesti pidetty kunniassa, mutta ennusteiden mukaan tulevaisuudessa ansaitsemme elantomme monin eri tavoin.  Ei ole enää vain yhtä uraa, työpaikkaa, ammattia tai koulutusta. Ura rakentuu yhä useammin monen osaamisen, työn muodon, tulovirran ja työn ulkopuolisen tekemisen yhdistelmistä. Tulevaisuus on moniosaajalle otollinen.

Tee osaamisesi näkyväksi

Osaaminen kertyy ajan myötä monin eri tavoin. Kaikkea varten ei täydy mennä koulun penkille, vaan oppimista tapahtuu kaikessa mitä teemme. Osaamista kannattaakin tunnistaa laajalla perspektiivillä: koulutus, työkokemukset, vapaaehtoistyö- ja luottamustehtävät, harrastukset, unelmat sekä erityistaidot. Vahvaa osaamispohjaa voi rakentaa monin tavoin yhdistelemällä eri alueita keskenään ja etsiä sitä kautta mahdollisuuksia viedä osaamistaan uusille alueille ja aloille. Moniosaajat ovat tottuneita liikkumaan eri alueiden välillä, siirtymään uuteen ja hyödyntämään osaamistaan eri yhteyksissä. He ovat muuntautumiskykyisiä. Kaikkea tätä tarvitaan muuttuvassa työelämässä.

Tunnistamisen ohella oman osaamisen sanoitus on edellytys sen hyödyntämiselle. Pelkillä generalistin taidoilla on vaikea pärjätä ja moniosaajallakin pitää olla yksi tai useampi osaamisen ydin, jonka ympärille rakentaa monimuotoista osaamista. Uraa on helpompi hahmottaa, jos siinä on jonkinlainen punainen lanka, joka sitoo osia yhteen. Itsetuntemus on kaiken lähtökohta ja itsellä on tärkeää olla visio siitä, kuka haluaa olla ja millaisia asioita tehdä. Ytimen ja punaisen langan avulla moniosaamistaan voi tehdä näkyväksi ja sanoittaa sitä CV:ssä ja työhakemuksessa kuhunkin tehtävään sopivaksi.

Rohkeasti omannäköiselle uralle

Ura ei ole putki tai kapea polku, vaan uramaisema, jossa voi yhdistää erilaista osaamista, innostuksen kohteita tai vaikkapa liittää työsuhteeseen yrittäjyyttä. Harrastuksesta voi tulla työtä tai eläkkeellä aloittaa vielä bonusuran. Ihmisen ei tarvitse tyytyä yhteen uraan, vaan elämään mahtuu monta työpaikkaa, ammattia sekä uudistavaa oppimista. Uramaisemassa poimitaan asioita uralle ja rikastetaan osaamista. Kehitymme ja muutumme, joten miksei työmme ja urammekin voisi muuttua. Kutsumus ei aina säily samana läpi elämän, ja on luonnollista, että mielenkiinto ja suunta muuttuvat.

Olemassa olevien raamien ei kannata antaa liikaa rajoittaa itseään. Ihminen voi toteuttaa paloaan ja osaamistaan laajasti ilman että menettää ammatillista uskottavuuttaan. Uralla voi tehdä suunnanmuutoksia ja kehittää itseään rohkeasti kohti sitä, mitä haluaa ja voi olla.

Moniosaajia kohtaan saattaa yhä kohdistua näkemyksiä päättämättömyydestä tai poukkoilusta, joten moniosaamisen ja moniosaajien vahvuuksia niin omalle uralle kuin työnantajillekin on tärkeää tuoda näkyviin ja näin kasvattaa moniosaajien arvostusta työelämässä.

Moniosaajana et ole yksin. Moni pohtii, miten voisi käyttää koko osaamistaan hyväksi ja tehdä työstään omannäköisempää ja monimuotoisempaa. Etsi ympärillesi yhteisöjä, joissa voit kehittyä ja saada tukea moniosaajuuteesi. Yksi tällainen yhteisö on Specia.

Haluaisitko kehittyä moniosaajaksi vai oletko kenties jo sellainen?

Työelämän murrokseen ja moniosaajuuteen voi perehtyä syvällisemmin kirjassa Moniosaamisen renessanssi. Opas työelämän edelläkävijöille”, joka on käytännönläheinen opas monipuolista uramaisemaa rakentaville ja monesta asiasta innostuville ihmisille. Kirja kertoo miten voit hyödyntää osaamistasi laaja-alaisesti ja tehdä uusia innostavia suunnitelmia urallesi. On ihan sallittua innostua monesta, haluta tehdä montaa eri asiaa ja valita monta uraa. Voit vaihtaa suuntaa, siirtyä poluilta, kääntyä takaisin tai rakentaa uraasi projekteista ja portfolioista. On myös ihan normaalia, ettet tiedä mitä haluat tehdä viiden vuoden päästä. Kirja tuo äänen moniosaajille ja auttaa tunnistamaan omaa moniosaajuuttaan.

Elän itsekin niin kuin opetan. Olen kokenut työelämän asiantuntija, joka on vaihtanut suuntaa rohkeasti. Olen ollut johtaja, kehittäjä ja tutkija ja toiminut niin yritys-, yliopisto- ja järjestömaailmassakin. Olen työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri ja sertifioitu business coach. Tällä hetkellä toimin valmentajana ja asiantuntijana erilaisille organisaatioille.

Kirjani avulla haluan kannustaa lukijaa rakentamaan itsensä näköisen uran riippumatta siitä, miksi hän on alun perin kouluttautunut, millaisia töitä tehnyt tai mihin lokeroon ympäristö haluaa hänet asettaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä eikä koskaan liian vanha tai nuori löytämään omaa polkuaan.

Voisiko oma uramaisemasi sisältää enemmän sitä, mihin tunnet erityistä paloa?

Specian vieraskynän varressa on tällä kertaa coach, työpsykologiasta väitellyt tohtori & yrittäjä sekä Moniosaamisen renessanssi -kirjan kirjoittaja Inkeri Ruuska.