Kengät lähietäisyydeltä pitkospuilla

Hyvän työkulttuurin avulla paluu kotitoimistoilta uudenlaiseen arkeen onnistuu kivuttomasti

Osaamme elävästi kuvitella sen päivän, kun pakkaamme läppärimme ja kaiken työpaikalta kulkeutuneen sälän ja suuntaamme pysyvästi toimiston hellään huomaan. Vai suuntaammeko sittenkään? Kysyimme nimittäin moniosaajilta, kuinka he ovat kokeneet työnteon etänä, sekä mitä ajatuksia ja huolia heillä herää pandemian jälkeisen ajan työhön paluun suhteen.

Kyselymme vastauksissa selvää oli, että etätyötä sekä toimistolla tehtävää työtä halutaan selkeästi jatkaa jonkinlaisena hybridiratkaisuna. Lähes kaikki (89 %) vastaajista haluavat säilyttää mahdollisuuden tehdä töitä etänä, mutta valtaosa (65 %) kuitenkin kaipaa lounas- ja kahvipöytäkeskusteluja sekä kollegoiden kanssa kasvokkain työskentelyä. Siitä, millainen olisi ideaali ajankäytön jako näiden työmuotojen välillä oli kuitenkin melkein yhtä monta mielipidettä kuin oli vastaajaa.

Vastauksissa tuli esiin pelko siitä, että on jatkossa pakotettu jompaankumpaan ääripäähän: kokonaan etätöihin tai kokonaan toimistolle. Sama ratkaisu ei sovi kaikille, sillä työntekijöillä voi olla hyvinkin erilaiset elämäntilanteet. Lisäksi autonomian puute voi heikentää vahvasti motivaatiota. Asiantuntijatehtävissä toimivien kohdalla on siis äärettömän tärkeää, että heillä säilyy edelleen mahdollisuus päättää työnteon paikasta ja ajasta itse etenkin, kun on yhteisesti huomattu töiden edistyvän tehokkaasti myös täysin etänä toteutettuna.

Kaikki meistä haluavat tulla kuulluiksi, etenkin kun tehdään omaa työtä koskevia päätöksiä

Miten sitten huomioida ja sovittaa yhteen kaikkien erilaiset tarpeet, kun suunnitellaan tulevia työn tapoja ja paikkoja? Avainasemassa lienee tässäkin avoin ja luottamuksellinen organisaatiokulttuuri sekä hyvä johtaminen. Kun jokainen voi työpaikallaan avoimesti puhua omista toiveistaan, kokemuksistaan sekä huolenaiheistaan, löytyy varmasti jokaiselle tiimille sopiva hybridimalli.

Muutos tarjoaa aina hyvän sauman tarkastella olemassa olevia toimintatapoja, ja tässä tapauksessa erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, miten organisaatiossa tehdään päätöksiä. Kyselylomakkeet ovat monessa tilanteessa tehokas tapa kerätä vastauksia, mutta nyt jos koskaan suosittelemme varaamaan aikaa ihmisten henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Ajatuksia etätyöstä ja lähityöstä on yhtä monta kuin on ihmistäkin.

Kun sopivaan ratkaisuun on päädytty, on tärkeää huomioida arjen sujuvuus pidemmällä aikavälillä. Muutokseen tottuminen voi viedä aikaa, joten tässäkin suhteessa kannattaa olla itselleen ja kollegoilleen armollinen. Etätyö opetti meille paljon siitä, kuinka merkityksellistä arkinen vuorovaikutus on. Hyvän organisaatiokulttuurin ja yhteisöllisyyden vaaliminen työntekijöiden sijainnista riippumatta onkin ensiarvoisen tärkeää – nyt ja tulevaisuudessa.

(Kyselyyn vastasi 317 moniosaajaa.)