Neljä kättä koskettaa toisiaan

Tekoäly ei korvaa ihmisyyttä – Specian moniosaajat menestyvät algoritmien maailmassa!

Specia on ensimmäinen ammattiyhdistys, jonka jäsenprofiili on ominaisuusperusteinen. Syyskokouksessa hyväksyimme strategian, jossa tämä specialainen moniosaajuus määritetään laaja-alaisena asiantuntijuutena, intohimona kehittyä ja haluna laittaa itsensä likoon osana yhteisöä. Vielä yksi hyvä uutinen: moniosaajuus tulee olemaan tekoälyn maailmassa valttikortti!

Moniosaajuus Specian strategiassa:

”Speciassa moniosaajuus tarkoittaa monialaista asiantuntijuutta, halua oppia uutta ja luoda vuoropuhelua. Moniosaajan uteliaisuus, innovatiivisuus ja halu kehittyä ovat kilpailuetu. Moniosaaja haastaa jäykkyyden, kokoaa osaamisen ratkaisuiksi sekä rohkaisee oppimaan yhdessä. Esihenkilöasemassa moniosaaja asettaa tavoitteet ja innostaa yhteisön saavuttamaan ne.”

Laaja-alainen asiantuntijuus

Generalismi ei vieläkään nauti ansaitsemaansa suosiota. Aloitettuani opintoni Sheffieldin yliopistossa 2000-luvun alussa brittikaverini ihmettelivät, kun kerroin ettei Suomessa arvosteta historian ja kansainvälisen politiikan tutkintoamme. Suomessa humanismi ja valtio-oppi rinnastettiin haahuilevaan generalismiin. Nousukauden Suomessa niiden tuottavuutta ei voitu mitata rahassa tai nokioissa toisin kuin insinööri- tai kauppatieteiden. Briteille ihmistieteet olivat yleissivistävä perusta, joka takasi pääsyn korkeimpiin valtion virkoihin tai erikoistumaan finanssi- tai lakimaailmaan.

Näkemys yhteiskunnallisista syy-seuraussuhteista, historiallisten jatkumoiden hahmottaminen, kyky suodattaa tietoa sekä yksilön ja yhteisön toimijuuden ymmärtäminen ovat hyödyllisiä moniosaajan taitoja tässä tietoverkkojen systeemisessä maailmassa.

Intohimo kehittyä toimijana

Jatkuva uteliaisuus maailmaa kohtaan johdattaa uusien innovaatioiden ääreen. Automatisaation myötä robotit ja algoritmit tulevat korvaamaan rutiini-manuaaliset (kuten ajoneuvon kuljettaminen) ja rutiini-kognitiiviset (kuten hakemuskäsittelijät) ammatit. Sen sijaan syvää, luovaa asiantuntijuutta ja monimutkaista viestintää sekä yhteistyötä vaativien ammattien suhteellinen merkitys kasvaa.

Työn luonteen lisäksi työmarkkinat muuttuvat. Alustatalous kehittyy ja sirpaleiset työsuhteet saattavat yleistyä nopeastikin foodoroista ja wolteista myös asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin. Uteliaisuus, positiivinen halu oppia uutta ja haastaa omia käsityksiään ovat pohja menestyä uusissa tehtävissä ja ympäristöissä.

Sen sijaan syvää, luovaa asiantuntijuutta ja monimutkaista viestintää sekä yhteistyötä vaativien ammattien suhteellinen merkitys kasvaa.

Halu laittaa itsensä likoon osana yhteisöä

Työtehtävissä syväasiantuntijuuden lisäksi tulevat painottumaan yhteistyökyky ja vuorovaikutteisuus. Specian arvo- ja asennetutkimuksen mukaan valtaosa meistä haluaa omalla työllään ja arjen valinnoillaan rakentaa oikeudenmukaisempaa, ilmastoystävällisempää ja tasa-arvoisempaa maailmaa. Esihenkilönä tai tiimin jäsenenä moniosaaja valjastaakin laaja-alaisen asiantuntijuutensa ja uteliaisuutensa yhteisönsä hyväksi.

Ihmisyyden asiantuntijuus menestyy tekoälyn maailmassa

Teknologinen kehitys ja rinnakkaiselomme tietoverkoissa luovat kuvaa kiihtyvästä muutoksesta. Stressaavassa muutoksessa eläminen vaatiikin resilienssiä. Utelias moniosaaja näkee muutoksen mahdollisuuksina ja laittaa itsensä likoon vaikuttaakseen muutoksen suuntaan. Myöskään ihmisyys ei tule katoamaan algoritmien maailmassa. Päinvastoin Specian ihmistieteiden moniosaajat tulevat olemaan kovaa valuuttaa tulevaisuuden työmarkkinoilla!

 

Pasi Hario on Specian hallituksen puheenjohtaja, joka TKI-projektipäällikkönä ja luennoitsijana inspiroituu työn tulevaisuuden pohdinnoista.