Specialaisilla vahva edustus Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja toimikunnissa

Specian kattojärjestön Akavan Erityisalojen uudet luottamustoimiset ja jäsenyhdistysten sekä toimiston väki kokoontuivat 4.2. Helsinkiin perehtymispäivään. Sen yhteydessä pidettiin myös liiton uuden hallituksen kokous, joka nimitti alkaneelle kaksivuotiskaudelle puheenjohtajiston ja toimielimet.

Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Pasi Harion (Specia) johdolla toimivaan puheenjohtajistoon valittiin Niklas Honkalehto (1. varapuheenjohtaja, Suomen Restonomiliitto), Suvi Seikkula (2. varapuheenjohtaja, Kieliasiantuntijat) ja Kristiina Halme (3. varapuheenjohtaja, Skilla).

Neuvottelu- ja toimikunnissa specialaisia luottamushenkilöitä

Työmarkkinaedunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä vastaavat omilla sektoreillaan Akavan Erityisalojen hallituksen alaiset toimielimet. Jokaisessa toimielimessä on tulevalla kaksivuotiskaudella Specian jäseniä tuomassa moniosaajajäsentemme äänen kuuluviin yhteisessä edunvalvontatyössä.

Yksityissektorin neuvottelukunta 2023-2024

Puheenjohtajana Annukka Sakkinen. Varsinaisina jäseninä Eeva Viljanen & Veli-Pekka Kilpeläinen. Varajäsenenä Krista Marja Suomalainen.

Kunnan neuvottelukunta 2023-2024

Varsinaisina jäseninä Mika Ruuhiala & Olli Järvelä. Varajäsenenä Maija Nyman.

Valtion neuvottelukunta 2023-2024

Varsinaisina jäseninä Aino Harinen & Sanna Forsell. Varajäsenenä Ari Pakarinen.

Korkeakoulutoimikunta 2023-2024

Varsinaisina jäseninä Marianne Autero & Timo Kalliokoski. Varajäseninä Merja Lehtomäki, Maija Nyman & Saara Jopasin.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta 2023-2024

Varsinaisina jäseninä Tuomas Harju, Aino Harinen & Tuula-Maria Mattila.