Kuntasektorin lakonuhka – mitä se tarkoittaa specialaisille?

Olemme koonneet Specian kunta-alalla työskenteleville jäsenille tietoa kevään työehtosopimusneuvotteluihin liittyvistä työtaistelutoimista. Neuvotteluissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia, joten suosittelemme seuraamaan neuvottelujärjestömme JUKOn sekä Akavan Erityisalojen viestintää. Kattojärjestömme Akavan Erityisalat tiedottaa jäseniämme myös suoraan sähköpostitse.

Kuntasektorin lakonuhka – mitä se tarkoittaa specialaisille?

Tällä hetkellä käydään kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia koskevia neuvotteluja, jotka ovat luonteeltaan poikkeukselliset. Kunta-alan houkuttelevuus ja palkkakehitys ovat jääneet pahasti yksityisen sektorin jälkeen.

Haluamme, että kunta-alalla työskentelee jatkossakin osaavaa henkilöstöä ja ala pysyy elinvoimaisena. Kunta-alalla työskentelevän Specian jäsenen näkökulmasta näissä neuvotteluissa sovitaan erittäin tärkeistä työehdoista, joiden haluamme kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

Olemme kunta-alan työntekijöiden näkökulmasta katsottuna historiallisen suurten asioiden äärellä rakentamassa kunta-alan tulevaisuutta. Haastavat neuvottelut työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken eivät ole edenneet eli osapuolet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen sopimusehdoista. Tästä syystä jäseniämme edustava Julkisalan neuvottelujärjestö JUKO on antanut lakkovaroituksen kuntasektorille. Lakkovaroituksen lisäksi on julistettu uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto ajalle 4.-10.4.2022, joka koskee koko maan kunta-alan jäseniämme, virkasuhteisia lukuun ottamatta.

Lakkovaroitus on annettu seuraaviin kaupunkeihin:

6.–7.4. Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi ja Turku

12.–13.4. Kuopio ja Tampere

19.–25.4. Pääkaupunkiseudulla lakkoon osallistuminen riippuu siitä, minkä työehtosopimuksen piirissä olet. Lue lisää.

Miksi työtaistelutoimia?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakko ovat työtaistelutoimia, joiden avulla pyritään saamaan solmittua oikeudenmukaiset sopimukset kunta-alalla työskenteleville. Kunta-alan työsopimukset päättyivät helmikuun lopussa, jonka jälkeen alkoi sopimukseton aika. Sopimuksettomalla ajalla erilaiset työtaistelutoimet ovat laillisia. Ensisijaisesti tavoite on aina päästä työnantajan kanssa sopimukseen neuvottelemalla.

Neuvotteluja työnantajaa edustavan KT Kuntatyönantajat kanssa on käyty pitkään. Neuvottelut ovat kuitenkin jumiutuneet vaikeaan tilanteeseen ja tästä syystä neuvottelujärjestömme JUKO on päättänyt ottaa käyttöön työtaistelutoimia. Tähän mennessä neuvottelut eivät ole edenneet, joten työntekijäpuolella ei ole tilanteessa enää muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa lakko. Lakon lisäksi on päätetty jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työntekijät tekivät vain normaalia työaikaa ja kieltäytyivät työnantajan ehdottamiin lisä- tai ylitöistä tai vaihtamaan työvuoroa. Lakossa lopetetaan töiden tekeminen määrätyksi ajaksi.

Akavan Erityisalojen ja Specian jäsenistä lakossa ovat 6.-7.4. Jyväskylän, Oulun, Rovaniemen ja Turun kaupunkien palveluksessa työskentelevät ja 12.-13.4. Kuopion ja Tampereen kaupungeilla työskentelevät jäsenet. Pääkaupunkiseudun 19.-25.4. lakkoon osallistuminen riippuu siitä, minkä työehtosopimuksen piirissä työskentelet. Tarkista asia tästä.

Mitä kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa tavoitellaan?

Vuosien varrella kunta-alan työntekijöiden palkat ovat jääneet jälkeen esimerkiksi yksityisen sektorin työntekijöiden palkoista. Tärkeänä tavoitteena kunta-alan sopimusneuvotteluissa on saada monivuotinen palkkaohjelma nostamaan kunta-alalla työskentelevien palkkatasoa. Ansiokehitys on turvattava, mutta samalla on huolehdittava alan vetovoimasta. Kannamme todellista huolta osaavan henkilöstön saamisesta kuntasektorille myös tulevaisuudessa.

Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa 2022 ja nyt neuvoteltaviin sopimuksiin olisi saatava neuvoteltua sen mukanaan tuomat muutokset. Tavoitteena ovat myös ostovoiman turvaavat palkankorotukset sekä kaiken työajan lukeminen työajaksi.

Koskeeko lakko minua?

Neuvottelijamme käyvät keskusteluja valtakunnansovittelijan toimistossa tiiviisti ennen annettuja lakkopäiviä. Jos sopimukseen ei päästä ennen ilmoitettuja lakkopäiviä, lakot toteutuvat. Tällöin Specian jäsenet, jotka työskentelevät lakkokaupunkien palveluksessa, keskeyttävät työt lakon ajaksi. Työnantaja keskeyttää lakon ajaksi palkanmaksun.

Ammattijärjestön jäsenyys velvoittaa yksittäisiä jäseniä toimimaan liittonsa lakkopäätöksen mukaisesti. Kattojärjestömme Akavan Erityisalat maksaa lakossa olleille jäsenille lakkoavustusta. Avustus haetaan lakon päätyttyä Akavan Erityisalojen sivuilla julkaistavan linkin kautta. Akavan Erityisalojen hallitus päätti lakkoavustuksen määräksi 110 euroa päivässä.

Kunta-alan lakot koskevat työntekijöitä, jotka työskentelevät seuraavien virka- ja työehtosopimusten piirissä: kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus, sote-sopimus sekä opettajien, lääkäreiden ja tekniikan työehtosopimukset. Pääkaupunkiseudulla lakkoon osallistumista on rajattu, eli se ei koske kaikkia edellä mainittujen sopimusten piirissä työskenteleviä. Koko maassa lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Lakot eivät koske myöskään sairaanhoitopiireissä työskenteleviä.

Jos olen lakossa, onko siitä seuraamuksia?

Lakko on työtaistelutoimi, joka on perustuslaissa säädetty perusoikeus. Työnantaja ei saa kysyä lakkoaikeista, eikä työnantajalla ole oikeutta kerätä yksittäisten jäsenten ammattiliiton jäsenyystietoja mahdollisen lakon varalle. Tämä koskee kaikkia jäseniä, myös esihenkilöasemassa työskenteleviä.

Työnantaja ei saa kohdistaa työntekijään minkäänlaisia sanktioita, kun tämän ammattijärjestö on tehnyt työtaistelupäätöksen. Työnantajalla ei ole oikeutta vaatia, että työntekijän tulisi etukäteen ilmoittaa lakkoon osallistumisesta. Työtaistelupäätöksen tehnyt järjestö vastaa lakon seuraamuksista.

Ammattijärjestön päättämään lakkoon osallistuminen ei esimerkiksi ole lainmukainen peruste purkaa palvelussuhdetta.

Lue lisää usein kysyttyjä kysymyksiä kunta-alan lakoista Akavan Erityisalojen sivuilta. 

Lakkoon osallistuminen voi herättää monenlaisia ajatuksia ja hämmentääkin. Sinulla on kuitenkin oikeus vaatia parempia ehtoja työllesi osallistumalla lakkoon. Osallistumalla vaadit parempaa työelämää myös monille muille kunta-alalla työskenteleville ammattilaisille.

Mitä minun pitää tehdä?

  • Jos työskentelet lakkovaroituksen saaneen kaupungin palveluksessa, osallistut lakkoon eli keskeytät työsi lakon ajaksi.
  • Jos työskentelet kuntasektorilla, mutta et ole saanut lakkoja koskevaa viestintää, ilmoita siitä meille: saara.paavola@specia.fi
  • Jos sinulle herää kysymyksiä lakkoa koskien, ota yhteyttä Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaa.