Korkeakoulusektorilla muutosneuvotteluja Turussa ja Tampereella

Korkeakoulusektorilla on käynnissä yt-neuvotteluita sekä Turussa että Tampereella. Turun yliopistossa käynnissä olevissa muutosneuvotteluissa henkilöstön vähentämistarpeeksi on arvioitu jopa 250 henkilöä.

Turun yliopiston neuvottelujen säästökeinot huolestuttavia

Neuvottelujärjestömme JUKO järjestää 26.1. jäsentilaisuuden Turun muutosneuvotteluita koskien. Muutosneuvottelut aloitettiin jo marraskuussa ja niillä tähdätään talouden tasapainottamiseen. Tasapainoinen talous on edellytys yliopiston toiminnalle, mutta neuvotteluissa käsiteltävät keinot säästöjen toteuttamiseen ovat huolestuttavia. Turun yliopiston rehtori Jukka Kola on kertonut, että lyhyellä aikavälillä saavutettavat säästöt tulevat luultavimmin kohdistumaan ensisijaisesti yliopiston henkilökuntaan.

Pelkäämme Speciassa, että Turun tapauksessa käy kuten Tampereen yliopistolla on käynyt henkilöstövähennysten jälkeen. Jäljelle jäävä henkilökunta joutuu venymään hyvinvointinsa kustannuksella.  Luottamusmiehet toimivat Turun yliopistolla jäsentemme tukena neuvottelujen edetessä.  

Muutosneuvottelut Tampereen ammattikorkeakoulussa koskevat tukipalveluita ja yliopettajuuksia

Tampereen ammattikorkeakoulussa aloitettiin yt-neuvottelut 19.1. Neuvottelut koskevat tukipalveluissa työskenteleviä henkilöitä sekä yliopettajuuksia. Vähentämistarpeeksi on ilmoitettu 30 henkilöä ja tavoitteena on 2,5 miljoonan euron säästöt. Muutosneuvottelujen aloittamista perustellaan tuotannollistaloudellisilla syillä sekä työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyillä.

Leikkaukset tukipalveluissa näkyvät yleensä opettajien työssä, sillä hallinnollinen työ ei katoa olemasta, vaikka henkilöstä vähennetään. Olemme olleet yhteydessä pääluottamusmieheen, jotta jäsenemme saavat neuvotteluissa kaiken tarvitsemansa tuen.