Järjestöt: Hallituksen vietävä palkka-avoimuusesitys maaliin

Tiedote 19.10.2022

Naisjärjestöjen Keskusliitto, palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK, ammattijärjestö Specia ja Mothers in Business (MiB) vaativat hallitusta osoittamaan johtajuutta ja varmistamaan sovun palkka-avoimuuden edistämisessä.

Järjestöt vetoavat yhdessä hallitukseen, jotta valmistelua palkka-avoimuuden lisäämiseksi jatketaan ja suunniteltu lakiesitys viedään eduskuntaan ennen hallituskauden loppua.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi elokuussa, että palkka-avoimuusesityksen valmistelu keskeytettiin hallituspuolueiden erimielisyyden takia. Neuvotteluja on kuitenkin sittemmin jatkettu.

Palkkasyrjintä työelämässä on huomattava ongelma. Sukupuolten välinen palkkaero on 16 prosenttia ja sen kaventuminen on ollut erittäin hidasta. Palkka-avoimuuden edistäminen on keskeinen keino sukupuolten välisen selittämättömän palkkaeron kaventamiseksi. 

– Palkka-avoimuutta on valmisteltu kolmikantaisesti jo kaksi hallituskautta. Nyt on viimein päästävä maaliin. Vaadimme hallitukselta johtajuutta, jotta asiassa löydetään ratkaisu hallitusohjelman mukaisesti.

Ehdotetut lakimuutokset parantaisivat työntekijöiden mahdollisuutta tunnistaa mahdollisia perusteettomia palkkaeroja ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi työpaikalla. Se ei kuitenkaan tarkoittaisi palkkojen julkisuutta. Lakimuutokset eivät tekisi palkkatietoja julkisiksi millään tavoin, ei yksilön eikä yhteisön osalta.

– Palkkauksen läpinäkyvyys, palkka-avoimuus ja työntekijöiden palkkaosaaminen ovat tärkeitä keinoja lisätä sukupuolten tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta työpaikoilla. Palkka-avoimuuslainsäädäntö edistäisi näitä kaikkia, järjestöt toteavat.

Suomi on saanut huomautuksia palkkaerojen hitaasta kapenemisesta kansainvälisiltä ihmisoikeustoimielimiltä. Hallituksella on kansainvälisiin sopimuksiin ja perustuslakiin pohjaava velvollisuus palkkaerojen kaventamiseen.

Järjestöt vaativat hallitusta pitämään kiinni omasta hallitusohjelmakirjauksestaan eli palkka-avoimuuden lisäämisestä lainsäädännöllä.

Saara-Sofia Sirén, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
Pekka Piispanen, johtaja, Akava
Antti Palola, puheenjohtaja, STTK
Saara Paavola, toiminnanjohtaja, Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry
Annica Moore, toiminnanjohtaja, Mothers in Business MiB ry

Lisätietoja:

Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 0405305544

Merja Kähkönen, vaikuttamisen ja kansainvälisten asioiden asiantuntija, Naisjärjestöjen Keskusliitto, merja.kahkonen@naisjarjestot.fi, puh. 0505466688