Järjestöjen tekemää työtä ei voida muilla sektoreilla paikata

Kansalaisjärjestöistä uhkaa tulla julkisten palveluiden ohella kuluvan hallituskauden häviäjiä, mikäli ennakkotiedot leikkauksista toteutuvat. Tilanne on kohtuuton sekä palveluja tarvitsevien että aloilla työskentelevän henkilöstön kannalta, sanoo Akavan Erityisalat.

Järjestöiltä aiotaan leikata ennakkotietojen mukaan tällä hallituskaudella rahoitusta yli 200 miljoonalla eurolla. Näillä näkymin valtionavustusten leikkaukset osuvat kovaa ainakin  liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja sotejärjestöihin, jotka jälleen kerran varautuvat supistamaan palveluitaan ja irtisanomaan henkilöstöään. Lisäleikkauksiakin väläytellään.

– Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa haastetaan nyt leikkaamalla julkisen sektorin lisäksi järjestöiltä. Kolmas sektori on julkisten alojen rinnalla aivan keskeinen osa suomalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Monet tehtävät on aikanaan siirretty julkiselta puolelta järjestöjen hoidettavaksi, muistuttaa toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista, jonka jäsenistöstä 14 % työskentelee järjestöissä.

– Valtionavustusten leikkaus vaikuttaa väistäättä järjestöjen toimintaa: uusia hankkeita ei aloiteta ja olemassa olevaa toimintaa joudutaan supistamaan. 

Sopeuttaminen merkitsee työttömiä moniosaajia

Järjestöjen työ on viime vuosikymmeninä ammattimaistunut ja ne ovat nykyisin tärkeitä työllistäjiä. Suomalaisissa järjestöissä tehdään noin 70 000 henkilötyövuoden edestä palkkatyötä vuodessa. Järjestöjen tekemää työtä leimaavat luovuus, vapaus ja kyky sopetua nopeasti kansalaisten tarpeisiin.

– Järjestösektoriin kohdistuvat leikkaukset merkitsisivät nopealla tahdilla lisää työttömiä, kun järjestöt joutuisivat sopeuttamaan toimintaansa. Työpaikkojen menetykset kohdistuisivat pääasiassa korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin ja samalla menetettäisiin valtavasti moniosaajuutta, Luomanmäki sanoo. 

– Järjestöt pitäisi nähdä julkisen sektorin kumppanina. Niiden tuottamat palvelut hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen vastaavat ihmisten perustarpeisiin, jotka eivät tule katoamaan mihinkään, muistuttaa Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n toiminnanjohtaja Saara Paavola

– Järjestöjen toiminta on ainutlaatuista ja ne tarjoavat sekä palveluja että osaamista, jota julkinen tai yksityinen sektori eivät pysty korvaamaan.

Specian jäseniä työskentelee mm. järjestöjen johtotehtävissä sekä hanke- ja projektiasiantuntijoina. 

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:  

Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat, 
puh. 040 700 7800

Saara Paavola, toiminnanjohtaja, Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt, 
puh. 050 329 7524