Hallituksen työelämää koskevat uudistukset eivät tue monimuotoisia urapolkuja

Monen specialaisen moniosaajan työura on polku, joka kulkee erilaisten työtehtävien, työpaikkojen, lyhyempien tai pidempien työ- sekä koulutusjaksojen läpi. Tällä polulla työttömyysjaksot eivät välttämättä ole harvinaisuus. Maan hallitusohjelman työelämää koskevat muutokset heikentävät moniosaajien mahdollisuuksia kulkea turvallisesti urapolullaan.

Aikuiskoulutustukea ja vuorotteluvapaata ei tule lakkauttaa

Osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen ovat specialaisen moniosaajuuden punaista lankaa. Aikuiskoulutustuki on tukenut moniosaajia uusien uramahdollisuuksien löytämisessä ja uudelleenkouluttautumisessa. Se on ollut monelle välttämättömyys työelämän jatkumisen kannalta. Nyt hallitus on lakkauttamassa aikuiskoulutustuen ja luo samalla esteitä osaamisen uudistamiselle.

Aikuiskoulutustuen lisäksi myös vuorotteluvapaa on tukenut moniosaajan työssä jaksamista. Vuorotteluvapaa on mahdollistanut monen jo pidempään työssä olleen kohdalla työuran jatkumisen ja tarjonnut vastaavasti organisaatioille uusia osaajia ja näkökulmia työttömän työnhakijan palkkaamisen kautta. Nyt hallituksen päätöksen mukaisesti vuorotteluvapaa lakkautetaan. Nämä muutokset tulevat heikentämään tavoitetta työurien pidentämistä.

Määräaikaisuus ei voi olla este ansaitulle työttömyysturvalle

Monimuotoiseen urapolkuun kuuluvat usein myös määräaikaiset työsuhteet. Hallituksen esityksen mukaisesti jatkossa vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ei vaadita enää erityisiä perusteita. Tämä tulee entisestään lisäämään määräaikaisten työsuhteiden määrää. Samalla hallitus aikoo pidentää ansiosidonnaiseen päivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa 6 kuukaudesta 12 kuukauteen.

Kun työttömyyskausia tulee moniosaajalle eteen, on uuden työpaikan löytäminen yleensä ensimmäisenä mielessä. Uusi työ ei usein kuitenkaan löydy sormia napsauttamalla, vaan työnhaku voi olla pitkä prosessi. Hallituksen esitys leikata ansiosidonnaista työttömyysturvaa kahden kuukauden jälkeen 20 prosenttia tuo monelle ison loven toimeentuloon. Samalla hallitus nostaa työttömyysturvan omavastuupäivät 5 päivästä 7 päivään. Tänä aikana ei makseta työttömyysturvaa lainkaan.

Kaikenlaiset työurat ovat tärkeitä

Tämän hallituksen päätösten myötä poistuu ajatus, että kaikki työ on arvokasta ja kaikenlaiset työurat ovat tärkeitä. Meille Speciassa nämä jäsentemme omannäköiset urapolut nähdään arvokkaana voimavarana ja tulevaisuuden suuntana työelämässä. Haluamme vaalia ja turvata niitä jatkossakin. Siksi vastustamme hallituksen esittämiä heikennyksiä.


Lisätietoja:

Saara Paavola, toiminnanjohtaja
Specia Asiantuntijat ja esihenkilöt ry
p. 050 329 7524
saara.paavola@specia.fi