Ammattikorkeakouluille neuvotellaan oma työehtosopimus

Neuvottelut ammattikorkeakouluissa työskenteleviä jäseniä koskevasta työehtosopimuksesta alkavat 1.11.2023. Sopimus koskee ammattikorkeakouluissa opettajina, asiantuntijoina ja esihenkilöinä työskenteleviä jäseniä, joita neuvotteluissa edustaa neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Specialaisia työskentelee ammattikorkeakouluissa laajasti niin hallinnon, suunnittelun kuin TKI-hankkeiden parissa asiantuntijoina ja esihenkilöinä.

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kuuluu tällä hetkellä yksityisen opetusalan sopimuksen piiriin, mutta jäsenillämme ei ole aikaisemmin ollut edustusta neuvottelupöydässä. Työnantajaa edustava Sivista aloittaa neuvottelut Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa, joiden katsotaan edustavan kattavasti ammattikorkeakoulujen henkilöstöä.

– Sopimuksen myötä ammattikorkeakouluissa voidaan valita työehtosopimuksen nojalla oma luottamusmies toimimaan neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä, kertoo kattojärjestömme Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Anna Zibellini, joka toimii YTN:n neuvotteluryhmän jäsenenä.

Neuvottelut uudesta sopimuksesta alkavat 1. marraskuuta 2023. Nykyinen yksityisen opetusalan työehtosopimus päättyy maaliskuussa 2024. Siihen mennessä ammattikorkeakoulujen henkilöstöllä on tarkoitus olla oma sopimuksensa.


Lue lisää aiheesta
ytn.fi
sivista.fi