Jäsenmaksumme muuttuu 1.1.2022 alkaen

Specian syyskokous päätti 20.11.2021 jäsenmaksujen muuttamisesta kiinteäksi euromääräiseksi summaksi. Jäsenmaksu-uudistus astuu voimaan 1.1.2022. Jäsenmaksujen muuttaminen on ollut Specian strateginen tavoite vuodesta 2017 lähtien. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää jäsenmaksua, jotta se olisi mahdollisimman helppo maksaa. Muutokset palkassa eivät enää vaikuta jäsenmaksun suuruuteen, eikä jäsenmaksua makseta enää esimerkiksi lomarahoista ylityökorvauksista tai luontoiseduista. Muutoksista huolimatta jäsenmaksu on edelleen verovähennyskelpoinen ja työnantajaperinnän mahdollisuus säilyy.  

Muutokset maksuissa eivät vaikuta toimintaamme vaan tulet jatkossakin saamaan meiltä laadukasta edunvalvontaa sekä parhaat palvelut moniosaajien tarpeisiin. Osaamisen kehittämisen ja urasuunnittelun palvelumme pysyvät monipuolisina ja ajankohtaisina.  

Valtaosalla akavalaisista liitoista on jo käytössä kiinteä jäsenmaksu ja haluamme tehdä muutokset siten, että säilyisimme vastedes kilpailukykyisenä vaihtoehtona moniosaajajäsenillemme.  

Katso usein kysytyt kysymykset jäsenmaksumuutokseen liittyen! 

Information on the change in membership fees in English

Information om medlemsavgiftsreformen på svenska

Jäsenmaksut 1.1.2022 alkaen 

Palkansaajajäsen: 29€/kk 

Jos olet palkkatyössä, maksat kiinteän jäsenmaksun riippumatta palkkasi suuruudesta sekä vuoden aikana saamistasi lomarahoista, ylityökorvauksista ja luontoiseduista. Maksu maksetaan myös ns. tukipaketista irtisanomistilanteessa.

Alennettu jäsenmaksu: jos työskentelet osa-aikaisesti (60% tai alle), voit hakea jäsenmaksulle alennusta. Alennettu jäsenmaksu on 16€/kk. Jäsenen pitää hakea alennusta itse ja toimittaa todistukseksi työsopimus, josta osa-aikaisuus ilmenee. Alennus myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien. 

Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy kuukausimaksuun. 

Työttömyyskassan ansiosidonnaisella päivärahalla oleva jäsen: 23€/kk.
Jos sinulla ei ole palkkatuloja vaan saat työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jäsenmaksun suuruus on sama riippumatta työttömyyspäivärahan suuruudesta. Jos olet kassan etuudella, maksat jäsenmaksun jatkossa itse. Muutos ei vaikuta kassan etuuksien maksuun. Kassa maksaa etuutesi kuten aiemminkin. 

Minimijäsenmaksu 8€/kk. 
Maksat minimijäsenmaksua, jos et ole palkkatyössä tai Erko-kassan/muun työttömyyskassan etuudella.

Minimijäsenmaksu koskee esim. seuraavia tilanteita:

  • olet perhevapaalla (Huom! Jos työnantajasi maksaa kolmen ensimmäisen äitiysvapaakuukauden palkan, niiltä kuukausilta maksetaan normaali jäsenmaksu.)
  • saat apurahaa
  • saat aikuiskoulutustukea
  • olet palkattomalla sairaslomalla
  • saat kuntoutustukea
  • saat omaishoidontukea
  • olet työtön tai lomautettu ja saat Kelan etuutta
  • työskentelet ulkomailla (ei lähetetty).

Freelancer työsuhteessa: 8 €/kk

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät 10€/kk.  

Eläkeläinen 8€/kk.  

Opiskelija: 6€/kk
Opiskelijan jäsenmaksuun ovat oikeutettuja läsnäolevaksi ilmoittautuneet päätoimisesti opiskelevat tutkinto-opiskelijat. Opiskelijat maksavat samaa summaa kuukausittain riippumatta opintojen ohessa tehdyn työn määrästä tai siitä, työskenteleekö palkkatyössä opintojen ohella.

Kunniajäsen sekä varusmies- tai siviilipalveluksessa oleva jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 

Jäsenmaksun maksaminen 

Maksat 1.1.2022 alkaen jäsenmaksua kuukausittain saman suuruisen summan. Voit maksaa jäsenmaksun entiseen tapaan Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa tai saamiesi maksutietojen perusteella omassa pankissasi. Voit edelleen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi.  Jos käytät jo työnantajaperintää jäsenmaksun maksamiseen, ei sinun tarvitse ilmoittaa työnantajalle uudesta maksusta vaan teemme sen puolestasi. On kuitenkin hyvä varmistaa vielä vuoden ensimmäisestä palkkaerittelystä, että jäsenmaksusi on suoritettu oikein. 

Huom! Jos olet esim. opiskelija, harjoittelija tms. tilapäinen työntekijä tai työskentelet osa-aikaisena työntekijänä (60 % tai alle kokoaikatyöstä), työnantajaperintäsi päättyy 31.12.2021. Saat meiltä alkuvuodesta jäsenmaksulaskun vuodelle 2022. Työnantajaperinnän jatkamisesta saat neuvoja  Akavan Erityisalojen jäsenpalvelusta.

Kehitämme jäsenmaksun maksamisen tapoja aktiivisesti ja työskentelemme ahkerasti sen eteen, että saisimme e-laskun käyttöön vuoden 2022 aikana.