Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår alla våra tjänster och medlemsförmåner är lika för alla våra medlemmar. Se till att dina medlemsuppgifter är aktuella, så att vi kan betjäna dig på bästa möjliga sätt.

Betalning av medlemsavgiften

Som medlem i Specia betalar du samma fasta månatliga medlemsavgift efter din egen arbets- och livssituation.
Att betala den fasta medlemsavgiften är enkelt! Förändringar i din lön påverkar inte medlemsavgiften och du behöver inte betala medlemsavgift för semesterpenning, övertidsersättningar eller naturaförmåner.

Om du önskar kan du även få inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa från arbetslöshetskassan ERKO genom oss. Medlemskap i kassan kostar inte separat utan ingår i medlemsavgiften. Medlemsavgiften till fackorganisation är avdragsgill i beskattningen. Du kan betala medlemsavgiften behändigt i medlemmens elektroniska ärendehantering eller i din bank med den betalningsinformationen du fått. Du kan också bevilja din arbetsgivare fullmakt till att direkt dra av medlemsavgiften från din lön.

Medlemsavgifter

Vad är din arbets- och livssituation just nu? Kontrollera vilken medlemsavgiftskategori du tillhör.

Medlemsavgift 29 €/mån

När du är heltidsanställd betalar du en fast medlemsavgift oavsett storleken på din lön och den semesterersättning, övertidsersättning och förmåner du får under året. Avgiften betalas även i s.k från stödpaketet vid uppsägning.

Sänkt medlemsavgift 17€/mån

Om du arbetar deltid (60 % eller mindre) i ett anställningsförhållande kan du ansöka om rabatt på din medlemsavgift. Du kan ansöka om sänkt medlemsavgift genom att skicka in en ansökan och med den ett anställningsavtal som anger deltidsmedlemskap. Rabatten beviljas från början av den månad då ansökan mottogs.

Ansöka sänkt medlemsavgift

Medlemsavgift med arbetslöshetskassans inkomstrelaterade dagpenning 17 €/mån

Om du inte har någon löneinkomst utan får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från arbetslöshetskassan. Medlemsavgiften är densamma oavsett arbetslöshetsdagpenningens storlek. Om du får kassans förmån betalar du själv medlemsavgiften i framtiden.

Medlemsavgift för studerande 6 €/mån

Studentmedlemskap för heltidsstuderande. Utan medlemskap i arbetslöshetskassan är medlemsavgiften 3 €/mån.

Minimimedlemsavgift 8 €/mån

Du betalar en minimiavgift om du inte är anställd eller får förmån av Erko eller en annan arbetslöshetskassa.

Minimiavgiften för medlemskap gäller i till exempel följande situationer:
– du är familjeledig (OBS! Om din arbetsgivare betalar lön för moderskapsledighetens tre första månader, betalas den normala medlemsavgiften för dessa månader.)
– du får ett stipendium
– du får vuxenutbildningsstöd
– du är på oavlönad sjukledighet
– du får rehabiliteringsstöd
– du får stöd för närståendevård
– du är arbetslös eller uppsagd och får FPA-förmåner
– du arbetar utomlands (ej utstationerad arbetstagare)

Yrkesutövare eller företagare eller frilansare 13 €/mån

Pensionärer 10 €/mån.

Är du militär eller civiltjänst eller hedersmedlem är du befriad från medlemsavgiften.