”Mietinkin aina, keitä nämä ylemmät toimihenkilöt ovat ennen kuin työantajani kertoi minun esihenkilönä kuuluvan heihin.”

Ystäväni ei ollut ensimmäinen, joka oli kysellyt Specia – asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n nimestä. Asiantuntijuus oli selkeä määre, mutta ylempi toimihenkilö koettiin kovaksi työmarkkinaslangiksi. Virallisestihan ylemmiksi toimihenkilöiksi on luettu muun muassa asiantuntija-, esihenkilö-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä työskentelevät. Specia yritti siis kertoa olevansa asiantuntijoiden ja esihenkilöiden tai johtajien ammattiyhdistys, mutta moni jäi ihmettelemään ylemmän toimihenkilön käsitettä.

Ajatus nimenmuutoksesta heräsi

Specian hallitus päätti viime vuonna ehdottaa yksimielisesti yhdistyksen syyskokoukselle nimen muuttamista asiantuntijoiksi ja esihenkilöiksi. Ytimekäs nimi avasi paremmin jäsenkuntaamme. Esihenkilö-termiin päädyttiin esimiehen sijaan perustuen sukupuolineutraalien ja -sensitiivisten ammattinimikkeiden ympärillä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arvotoimijana Specia haluaa olla rakentamassa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla. Käytetty kieli on yksi tasa-arvoon vaikuttava tekijä, mihin voimme vaikuttaa.

Specian syyskokouksessa käyty keskustelu nimenmuutoksesta osoitti, että aihe on latautunut. Pienen osan mielestä sukupuolineutraaleille termeille ei nähty tarvetta. Specia – asiantuntijat ja esimiehet ry olisi kelvannut vähemmistölle paremmin. Lopulta kuitenkin yhdistyksen kokous päätti hyväksyä uuden nimen varsin selkeällä enemmistöllä.

Sukupuolineutraalit termit työelämässä

Sukupuolineutraali terminologia on näkynyt muuallakin ammattijärjestökentässä. Moni kollega-ammattiyhdistyksemme on ottanut myös käyttöön esihenkilö-termin. Uskon, että joidenkin vuosien kuluttua tämä termi tulee työelämässä olemaan normi ihmisten johtamisessa.

Tällä hetkellä liitossamme Akavan Erityisaloissa käsitellään Specian hallitusedustajilta kummunnutta ehdotusta ottaa sukupuolineutraalit ammattinimikkeet käyttöön halki linjan koko organisaatiossa. Käsittely muodostunee värikkääksi ja polveilevaksi, mikä vain osoittaa, että keskustelu sukupuolineutraaleista nimikkeistä on aiheellista osana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä työmarkkinoilla.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti juuri helmikuun alussa, että haluavat poistaa mies-päätteiset nimikkeet työelämässä. Mies-päätteisiä ammattinimikkeitä löytyykin tällä hetkellä yli 600, joten vielä on jonkin verran töitä tehtävänä. Esihenkilöistä on hyvä lähteä!

Pasi Hario Specian puheenjohtaja