Speciassa vaihtuu vetovastuu, kun Simon Huldén siirtyy toiseen liittoon ja toiminnanjohtajana aloittaa vuoden 2017 alusta Saara Paavola. Akavan Erityisalat on hänelle entuudestaan tuttu työvuosista Kumulassa.

Saara Paavola, 32, ja Simon Huldén, 41, ovat molemmat uuden edessä. Suuren muutoksen kynnyksellä he istahtivat pohtimaan työtään ja ay-toiminnan tulevaisuutta.

Aiemmasta työurasta Ay-työhän voi ponnistaa varsin erilaisista lähtökohdista. Ennen pestiään Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:ssä Saara Paavola oli hanketehtävissä Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen yksikössä sekä Tapahtumatoimistossa. Hän on työskennellyt myös valtion palveluksessa Rajavartiolaitoksella sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. Kumulassa Saara aloitti työnsä neljä vuotta sitten.

– Olen työskennellyt Kumulan kehittämisasiantuntijana vastaten yhdistyksen pitkäjänteisestä kehittämisestä viestinnän, jäsenpalveluiden ja työelämäkysymysten saralla. Myös sidosryhmäyhteistyö on ollut tärkeä osa työtäni. Lisäksi olen hoitanut taloushallintoa, vastannut tapahtumien ja koulutusten järjestämisestä ja toiminut tarvittaessa toiminnanjohtajan sijaisena. Jäsenlehti Kuminan toimitussihteerinä olen vastannut sen toimituksellisen prosessin läpiviemisestä. Kumulan toiminta-alue, kuntasektori, kiinnostaa minua niin paikallisdemokratian kuin hallinnon näkökulmasta.

On ollut upeaa kuulla, että neuvoistani on ollut hyötyä.
Saara Paavola

Simon Huldén puolestaan tuli Speciaan akateemisesta maailmasta: hän oli kaksi vuotta amanuenssina Helsingin yliopiston etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksessa CERENissä. Speciassa Simon ehti työskennellä yli kymmenen vuotta tehden omien sanojensa mukaan kaikkea, mitä liitossa voi tehdä. Sekä Simonin työssä Speciassa että Saaran työssä Kumulassa on ollut merkittävä osuus liittojen opiskelijatoiminnalla ja yhteyksillä korkeakouluihin.

– Opiskelijoiden kanssa työskentely on ollut aina todella hauskaa, Simon kertoo. Saara on pitänyt Kumulassa cv-klinikoita ja auttanut jäseniä näiden työhakemusten ja ansioluetteloiden hiomisessa. – On ollut upeaa kuulla, että neuvoistani on ollut hyötyä, ja jäsenemme ovat päässeet työhaastatteluihin parantuneilla hakupapereillaan. Jäsenten auttaminen työelämän ongelmatilanteissa onkin ollut työni rikkaus.

Ay-toiminnan iloista ja suruista

Kun Simon aloitti työnsä Speciassa, oli liitolla 30 % vähemmän jäseniä kuin nyt.

– Specia oli siis paljon pienempi, ja työntekijöitä oli ennen tuloani vain yksi, Markku Saarinen. Tänään tarjoamme jäsenille paljon tuolloista enemmän tilaisuuksia, tapahtumia ja palveluja. Tämän kehityksen on mahdollistanut erinomainen henki työpaikalla, loistavat kollegat sekä ennakkoluuloton hallitus, Simon kiittelee. Haastavaa on kuitenkin ollut se, että kasvavaa järjestöä on pitänyt pyörittää vain muutaman hengen voimin. – Viime vuosina on mennyt enemmän aikaa hallintoon kuin jäsenten kanssa. Asian kuuluisi olla toisin päin, Simon pahoittelee.

Myös Kumulaa on pyöritetty kahden hengen toimistolla.

– Vastuualueeni on ollut laaja ja tehtävien kirjo monipuolinen. Tämä on ollut rikkaus, mutta samalla haaste. Toisaalta omat ideat on ollut helppo viedä läpi ja toteuttaa niitä, mutta täyttynyt kalenteri ja oman työn johtaminen ovat välillä tuottaneet harmaita hiuksia. Vaikuttamistyössä hitaus tuntuu Saarasta haasteelliselta. – Edunvalvonnassa kaaret ovat pitkiä. Erityisesti KV-TES eli kunnallinen virka- ja työehtosopimus on sellainen järkäle, jossa uudistusta ja kehitystä tapahtuu hyvin hitaasti. Välillä tämän unohtaa, ja sinisilmäisesti uskoo siihen, että voimme saada näkyviä muutoksia aikaisesti nopealla tahdilla. Pienistäkin voitoista pitää kuitenkin iloita!

Uusiin tehtäviin

Simon Huldén siirtyy joulukuussa 15 000 jäsenen Journalistiliittoon palvelujohtajaksi vetämään liiton järjestötoimintaa ja uusien jäsenpalvelujen kehittämistä. Kannukset valintaan olivat kertyneet siitä kasvusta, palvelutarjonnasta ja opiskelijatoiminnasta, mitä Speciassa oli saatu aikaan. – Minua kiinnostaa juuri näiden palvelujen kehittäminen, ja niihin pääsen nyt keskittymään. Se on hienoa, Simon iloitsee. Myös Saara miettii tyytyväisenä uutta pestiään Specian toiminnanjohtajana.

– Specia on kiinnostava, kehittyvä ja kasvava ammattijärjestö, jonka ohjaksiin on upeaa siirtyä! Jäsenistö edustaa laajasti eri sektoreita, ja se tekee toiminnanjohtajan työstä mielenkiintoista.

Saara tulee vastaamaan Specian toimiston arjen pyörittämisestä tiimin esimiehenä.

– Aloitamme Specian uuden strategian työstämisen hallituksen kanssa, ja toki liiton syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma antaa konkreettisia askelia, joita on mielenkiintoista lähteä toteuttamaan. Tarkoitus on esimerkiksi kehittää eri jäsenryhmiä koskevaa viestintää, parantaa jäsenten verkostoitumismahdollisuuksia ja vahvistaa specialaista identiteettiä.

– Pyrimme myös arvojemme mukaisesti edistämään tasa-arvoa eri näkökulmista, esimerkiksi herättämällä keskustelua palkkauksen epäkohdista ja levittämällä hyviä käytäntöjä työpaikkakulttuurien muuttamiseksi, Saara kertoo suunnitelmista. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja työelämän kehittäminen ovat lähellä Saaran sydäntä.

– Olisi tärkeää herättää julkista keskustelua Specian edustamilta aloilta ja saada läpimenoja valtakunnan medioissa. Tässä on paljon tekemistä ja haasteita, samoin kuin edunvalvonnan näkyväksi tekemisessä. Hallintotieteilijänä minua kiinnostaa myös liiton hallinnollisten prosessien kehittäminen, Saara sanoo.

Henkisestä perinnöstä

Mikä sitten on tehtävistään siirtyvien Saaran perintö Kumulalle ja Simonin perintö Specialle?

– Erityisen ylpeä olen ollut Kumulan viestinnän kehittymisestä. Olemme uudistaneet jäsenlehteä ja tiivistäneet vastuualueellani ollutta jäsenviestintää. Uskon, että myös jäsenten kynnys kysyä neuvoja on laskenut. Lisäksi olen saanut luotua hyvät verkostot ja tiivistyneen yhteistyön korkeakouluihin, Saara summaa.

– Olen onnellinen ja ylpeä siitä, että olen saanut melko vapaasti kehittää ja rakentaa kivojen ihmisten kanssa järjestöä, joka on kasvanut koko ajan. Se kertoo hyvästä jäsentyytyväisyydestä. Kasvava ammattiyhdistys alkaa olla valitettavasti harvinaisuus nykymaailmassa, Simon sanoo. Simonilla on seuraajalleen Saaralle tärkeä neuvo.

– Priorisoi jäsenille näkyvät asiat! Kannattaa muistaa, että tässä työssä voi laittaa kaiken ajan siihen, että tekee toimiston ja hallinnon sisäisiä asioita, mutta niiden pitää aina olla toissijaisia. Mitä Simon sitten jää kaipaamaan Speciasta?

– Varmasti montaa asiaa, mutta luultavasti Journalistiliiton Speciaa isommassa organisaatiossa tulen kaipaamaan sitä tietynlaista vapautta, mikä työssäni on ollut.

Akavalaiset ammattiyhdistykset tekevät kaikkensa ollakseen jäsentensä näköisiä.
Simon Huldén

Myös Saaralla on edessään työpaikan konkreettinen muutto. Kumulan toimisto on nimittäin sijainnut Helsingin Länsi-Pasilassa Akavan Erityisalojen toimitiloissa.

– Ihania kollegoita niin AE:stä kuin muista jäsenyhdistyksistä tulee ikävä, mutta toki yhteistyö heidän kanssaan pysyy tiiviinä edelleen. Ja onneksi Specian toimistossa ja hallituksessa on uusia mahtavia tyyppejä!

Ay-toiminnan tulevaisuudesta

Millaisena työnsä aloittava Saara Paavola haluaa kuvitella tulevaisuuden Specian?

– Kymmenen vuoden kuluttua Specia on yhä kasvava järjestö, joka on löytänyt roolinsa työelämän kehittäjänä. Tuotamme palveluja, joita ilman jäsenemme eivät pärjää työelämän muutoksen keskellä. Uskon nimittäin, että muutostahti tulee vain kiihtymään entisestään. Rakennamme aktiivisesti verkostoja ja solmimme kumppanuuksia jäsentemme kannalta tärkeiden tahojen kanssa. Keskustelemme aktiivisesti edustamiemme alojen tulevaisuudesta ja herätämme keskustelua itse. Olemme mukana tuomassa uusia työtapoja ja annamme esimerkkiä omalla toiminnallamme. Specia on ketterä ammattijärjestö, joka analysoi jatkuvasti toimintaympäristöään ja tunnistaa sen muutokset nopeasti. Tunnistamme myös jäsenten muuttuvia tarpeita ja kehitämme jäsenpalvelujamme sen mukaisesti, Saara listaa.

Specia on ketterä ammattijärjestö, joka analysoi jatkuvasti toimintaympäristöään ja tunnistaa sen muutokset nopeasti.
Simon Huldén

Media maalaa mielellään ay-toiminnan nyky-Suomessa synkin värein. Kokeneen toimijan näkemys on toinen.

– Tulevaisuus on erittäin valoisa, kunhan pystymme tarjoamaan jäsenille vastinetta jäsenmaksuille. Se on itse asiassa aika yksinkertaista: jäsentä kiinnostaa aiempaa enemmän juuri se, mikä auttaa häntä hänen omassa työelämässään. Kärjistäen voi sanoa, että ihmiset eivät enää liity ammattijärjestöön ideologisesta syystä. Mutta toisaalta ay-liikettä haukutaan ideologisista syistä. Tämän toivoisin loppuvan. Asiaan perustuvaa kritiikkiä pitää aina olla, se on kaiken kehityksen lähde. Mutta osa kritiikistä tuntuu unohtavan, että jäsenyys on täysin vapaaehtoista ja, että akavalaiset ammattiyhdistykset tekevät kaikkensa ollakseen jäsentensä näköisiä, Simon vakuuttaa.

Myös Saara uskoo, että ammattijärjestöjä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. – Siitä kertoo lähes 50 000:n korkeasti koulutetun työttömän työnhakijan määräkin. Mutta maailma muuttuu, ja ammattijärjestöjen on pysyttävä muutoksessa mukana ja oltava jopa kaksi askelta edellä työelämän kehittämisessä. Koen, että juuri työelämän aktiivisen kehittäjän rooli on se, joka meidän pitää löytää. Sen etsimisessä ja löytämisessä haluan itse olla mukana!


Saara Paavola

Saara Paavola on Specia ry:n uusi toiminnanjohtaja.

Mikä on koulutuksesi? Olen valmistunut Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta hallintotieteiden maisteriksi. Sivuaineena olen opiskellut muun muassa henkilöstöjohtamista.

Mikä sinusta piti tulla isona? Lapsena toiveammattini oli valtakunnansovittelija. Ajatus saattoi lähteä siitä, että pyrin koulunpihalla olemaan sovittelija ja pysymään rauhallisena riitatilanteissa.

Missä asut? Millainen on perheesi? Olen kotoisin Nokialta ja asun vielä tällä hetkellä Tampereella puolisoni työn vuoksi. Toivottavasti saan pian jättää pendelöinnin ja pääsemme muuttamaan Helsinkiin.

Mitä harrastat? Rentoudun joogan ja lukemisen parissa. Toimin myös Eurooppalaisen Suomen alueyhdistyksen puheenjohtajana.

Kenen kanssa haluaisit ottaa ja julkaista itsestäsi selfien? Linda Liukkaan! Lastenkirjailija ja ohjelmoija Liukas on huikean inspiroiva persoona! Mistä sosiaalisen median välineistä sinut löytää? Twitteristä, Facebookista, Instagramista ja LinkedInistä.


Simon Huldén

Simon Huldén siirtyy Speciasta Journalistiliiton palvelujohtajaksi.

Mikä on koulutuksesi? Olen valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi pääaineena sosiologia

Missä asut? Millainen on perheesi? Rivitalossa Helsingin Haagassa vaimon sekä yhdeksän- ja kuusivuotiaan pojan kanssa.

Mitä harrastat? Kaikkea urheilua, mutta liikkuminen on viime aikoina jäänyt kahden polvileikkauksen vuoksi vähemmälle.

Kenen kanssa haluaisit ottaa ja julkaista itsestäsi selfien? Modern Talkingin Dieter Bohlenin. Hän on edelläkävijä, näytti hallitsevan oikean selfieposeerauksen jo 1980-luvulla.

Mikä on paras luonteenpiirteesi? Entä pahin? Olen aika sosiaalinen, sekä hyvässä että pahassa.

Millainen on kahvimukisi työpaikalla? Ne ovat vaihdelleet, eikä minulla ole nimikkomukia. Olen yrittänyt välttää Specia-mukeja, joista irtosi pohja.

Mitä viet vanhalta työpöydältäsi uudelle? Mikki Hiiri -kynätelineen. Se annettiin minulle ensimmäisenä päivänä, kun tulin Speciaan. Tai ehkä jätän sen sittenkin seuraajalleni.

Mistä sosiaalisen median välineistä sinut löytää? Facebookista ja LinkedInistä. Twitterissä olen tehnyt yhden päivityksen. Olen enemmän seuraaja kuin päivittäjä.