Me Speciassa haluamme nostaa keskusteluun esimies-termin laajamittaisen käytön osaksi vallalla ollutta keskustelua työelämän epätasa-arvosta. Sukupuolittuneita valtarakenteita saattaa ylläpitää huomaamattaankin. Kun huomion omaan puhetapaan on kerran kiinnittänyt, on myös helpompi ottaa ensimmäinen askel kohti muutosta.

Esimies-termi on syntynyt Suomessa, kun kyseisessä positiossa toimineet olivat lähes pelkästään miehiä. Silloin tuntui varmasti absurdilta kuvitella, että asiat voisivat joskus olla toisinkin. Ajat muuttuvat ­– ja hyvä niin, joten miksi puhumme edelleen esimiestyöstä tämän päivän Suomessa?

Sukupuolittuneet termit vahvistavat ja ylläpitävät epätasa-arvoisia käytänteitä. Kuitenkin moni joka haluaa edistää palkkatasa-arvoa ja toivoo enemmän naisia johtopaikoille, puhuu edelleen esimiehistä. Ymmärrän, että muutos voi tuntua haastavalta, mutta aika sukupuolittuneen terminologian hylkäämiselle on nyt. Jokainen askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa on tärkeä.

Muutos voi syntyä hetkessä

Me Speciassa päätimme siirtyä käyttämään esimies-termin sijaan sukupuolineutraalia esihenkilö-sanaa. Jäsenistämme huomattava enemmistö on asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä työskenteleviä naisia, joten sukupuolittunut terminologia tuntui kummalliselta ja vanhanaikaiselta.

Alkuun uusi termi tuntui oudolta ja lipsahduksia vanhaan tapahtui useasti. Parin kuukauden käytön jälkeen olen kuitenkin huomannut asioiden kääntyneen päälaelleen. Nykyään huomioni kiinnittyy negatiivisesti juuri esimies-sanan käyttöön ja löydän itseni toistuvasti korjailemasta termiä muiden puheissa. Nyt esihenkilötyö soljuu toimistomme väen puheessa jo täysin luontevasti.

Uuden termin omaksuminen kävi yllättävän nopeasti ja helposti, joten haluamme kannustaa muitakin rohkeasti uudistamaan työelämää tasa-arvoisempaan suuntaan, askel kerrallaan.

Hanna-Mari Koski Palvelupäällikkö