Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen saattaa joskus olla kivikkoinen tie, ja usko omaan tekemiseen voi välillä olla koetuksella. Valmis gradu merkitsee opiskelijalle itsensä ylittämistä ja ison projektin loppuun saattamista. Tätä itsensä ylittämisen fiilistä haluamme Specialla korostaa entisestään tarjoamalla mahdollisuuden rahalliseen tunnustukseen hyvin tehdystä työstä ja uuden oppimisesta. Samalla haluamme tarjota muillekin jäsenillemme tuoretta tutkittua tietoa työelämästä gradupankkimme kautta.

Specia palkitsee asiantuntijatyöhön tai yleisesti työelämään liittyviä pro gradu -tutkielmia kaksi kertaa vuodessa. 500 euron arvoisia stipendejä myönnetään yhteensä neljälle specialaiselle, kaksi stipendiä keväällä ja kaksi syksyllä. Gradustipendin saaneet työt julkaistaan Specian gradupankissa ja niitä nostetaan myös Specian viestinnässä. Stipendien saajat valitsee Specian kahdesta hallituksen jäsenestä ja Specian toimihenkilöstä muodostuva valintaraati.

Milloin?

Hakuaika syksyn stipendeille on 22.10.-19.11.2018.

Stipendien saajat valitaan joulukuun alussa.

Stipendien saajat julkistetaan Specian hallituksen kokouksessa 13.12.2018 , jolloin esitellään stipendin saajien nimet ja gradujen aiheet.

Miten voi hakea?

Stipendiä voivat hakea kaikki Specian jäsenet valmiilla tai viimeistelyä vailla olevalla gradulla ja hakemuksella. Hakemus voi olla joko yhden sivun mittainen vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tai korkeintaan 3 minuutin mittainen video.

Esittele hakemuksessa lyhyesti työsi aihe, tutkimusmenetelmä, tutkimustulokset ja miten gradusi edistää asiantuntijatyön kehittämistä tai mitä uusia näkökulmia se tuo työelämään. Gradua hakiessa henkilö sitoutuu luovuttamaan tutkielman tiedot Specian käyttöön sekä kirjoittamaan tutkielmasta blogikirjoituksen Specian verkkosivuille.

Lähetä gradu ja hakemus (pdf tai linkki videoon) sähköpostilla alli.alho@specia.fi.