Kom med!
Etusivu > Medlemskap > Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Utkomstskydd för arbetslösa

När du blir medlem i Specia ansluter du dig också till De specialutbildades arbetslöshetskassa (ERKO).  Som medlem i arbetslöshetskassan har du möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Rikligt med information om arbetslöshetkassornas tjänster och förmåner (bl.a. om alterneringsledighet) hittas på Arbetslöshetskassornas samorganisations hemsida.

Akava Åland rf

Ifall du arbetar på Åland kan du även kontakta AKAVA-Åland rf, som betjänar våra åländska medlemmar i lokala frågor.
Storgatan 14, 22100 MARIEHAMN
Tfn 018 16 348


Inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd

När du blir medlem i Akavas Specialorganisationer kan du också ansluta dig till Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko. Medlemsavgiften till kassan ingår i förbundets medlemsavgift.

Läs vidare

Takaisin ylös

Lönerådgivning

Lönerådgivningen hjälper dig när du söker jobb eller förbereder dig för att förhandla om löneförhöjning. Tillsammans med medlemsföreningarna utför förbundet löneundersökningar som berör medlemmarna och ger de branscher som förbundet representerar rekommendationer om löner och anställningsförhållanden.

Läs vidare

Takaisin ylös

Juristtjänster

Läs mera på Akavas Specialorganisationernas webbsida.

Läs vidare

Takaisin ylös

Utbildningsstöd

SPECIAs medlemmar kan anhålla om utbildningsstöd för vidareutbildning vid sommaruniversitet och öppna universitet, fortbildningscentraler och yrkeshögskolornas öppna kurser. Vi betalar av kostnaderna för utbildningen och max. 300 euro/medlem  per år. Utbildningsstödet betalas så länge pengarna som budgeterats för ändamålet räcker till.

Läs vidare

Takaisin ylös

Karriär- och jobbsökarservice

Akavas Specialorganisationer erbjuder medlemsföreningarnas medlemmar stöd i frågor gällande karriärplanering, jobbsökning och arbetslivsutveckling.

Läs vidare

Takaisin ylös

Resenär- och olycksfallsförsäkring

Akavas Specialorganisationer erbjuder sina medlemmar tre försäkringar.

Läs vidare

Takaisin ylös

Familje- och arvsrättslig rådgivning

Jurist Tuire Torvela ger medlemmarna familje- och arvsrättslig rådgivning och konsultation.

Läs vidare

Takaisin ylös

Ansvars- och rättskyddsförsäkring

Akavas Specialorganisationer erbjuder sina medlemmar tre försäkringar.

Läs vidare

Takaisin ylös

Semesterstuga i Levi

SPECIA har en semesteraktie i Hirvasporo Oy i Levi som medlemmarna kan utnyttja. Hirvasporo Oy består av tre parhus med totalt sex lägenheter.

Läs vidare

Takaisin ylös

Gradubank för studerande

Gradubanken är en service för SPECIAs studerande medlemmar. Vi behöver arbetslivsorienterat forskningsmaterial om vår egen verksamhet och vår medlemskår. Gradubankens grundläggande idé är att ge dig en möjlighet att undersöka hurdana krav och problem som vår multiprofessionella medlemskår möter i arbetslivet, och alla obesvarade frågor kring arbetskulturen.

Läs färdiga pro gradu -avhandlingar här.

Takaisin ylös

Rabatter upp till 50 % på If-försäkringar

Läs vidare (if.fi)

Takaisin ylös

Medlemstidning (4 nummer i året)

Asiantuntija-tidningen på finska.

Takaisin ylös

Omfattande förmåner via Jäsenedut.fi (endast på finska)

Läs vidare

Takaisin ylös

Intressebevakning och rådgivning i anställningsfrågor

Takaisin ylös