Kom med!
Etusivu > Medlemskap > Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1 % av bruttoinkomsten

Din medlemsavgift ger dig tillgång till SPECIAs och Akavas Specialorganisationers service samt möjlighet till inkomstrelaterat utkomstskydd vid arbetslöshet.

Du kommer väl ihåg att du får dra av medlemsavgiften i beskattningen!

Medlemsavgiften för speciamedlemmar är 1 % och betalas på den förskottsinnehållningspliktiga inkomsten av huvudsyssla, t.ex. bruttolönen, semesterersättningar, semesterpenning, s.k. stödpaket och naturaförmåner (bl.a. lunch-, bil- och telefonförmåner) samt på de förmåner som Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko betalar ut (bl.a. inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och utbildningsstöd).

Medlemsavgift betalas inte på optioner, dagtraktamenten, kilometerersättningar och FPAs dagpenning.

Om du har flera arbetsgivare, t.ex. två deltidsanställningar, betalas medlemsavgift på bägge löneinkomsterna.

Om du får en ekonomisk förmån när ditt anställningsförhållande upphör, ett s.k. stödpaket, på grund av ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, ska normal medlemsavgift betalas även på denna inkomst.

Hur betalar jag medlemsavgiften, själv eller med fullmakt

Du kan använda nätbanksförbindelsen i den elektroniska tjänsten för att betala medlemsavgiften.

Uppdatera dina ändrade medlemsuppgifter

Akavas Specialorganisationers medlemssekreterare står till din tjänst

Ta kontakt med medlemssekreterarna om du har frågor om medlemskapet eller medlemsavgifterna:
Tfn 0800 135 370, telefonjour:  9-15
E-post: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi