Olemme Speciassa tehneet kuluneen talven ja kevään ajan tulevaisuustyötä. Tarkoituksena on ollut selvittää, millaista on edustamiemme alojen tulevaisuuden työelämä. Miltä näyttää Specia vuonna 2030 sekä millaisia palveluita voisimme tulevaisuudessa tarjota?

Aloitimme työn tammikuussa hallituksen ja aktiiviemme kesken. Maalis–huhtikuussa avasimme tulevaisuuskyselyn jäsenillemme ja kyselyn pohjalta järjestimme jäsenillemme suunnatun tulevaisuustyöpajan huhtikuun viimeisenä lauantaina. Jäsenkyselyymme saimme mukavasti vastauksia ja upean määrän erilaisia ideoita palveluidemme kehittämiseen.

Ammattijärjestön tulevaisuuden tärkeimpinä tehtävinä korostuivat osaamisen kehittäjä ja kohtaamisten mahdollistaja, palkkatasa-arvon edistäjä sekä vahva ammatillinen edunvalvoja ja työelämän turva.

Ammattijärjestön tulevaisuuden tärkeimpinä tehtävinä korostuivat jäsenistömme vastausten perusteella seuraavat roolit: osaamisen kehittäjä ja kohtaamisten mahdollistaja, palkkatasa-arvon edistäjä sekä vahva ammatillinen edunvalvoja ja työelämän turva. Nämä roolit eivät sulje toisiaan pois, vaan pikemminkin avaavat uusia ovia ja antavat meille mahdollisuuksia muokata järjestöämme jäsenistömme toiveiden näköiseksi.

Toiveita tuli esimerkiksi etätyötilan tarjoamiselle, sekin saattaa hyvinkin olla todellisuutta jo lähiaikoina. Kiinnostavaa olisi tarjota jäsenistölle alustoja kohtaamiselle ja sitä kautta tukea niin verkostojen syntymistä monialaisen jäsenistömme keskuudessa.  Edunvalvojan roolissa meitä tukee kattojärjestömme Akavan Erityisalat, jonka osaavat asiamiehet ovat erinomainen vaikuttamiskanava sekä neuvottelujärjestöjen että Akavankin pöytiin.

Palkkatasa-arvon teemat nousivat erityisesti esille kysyttäessä työelämän suuria haasteita tai epäkohtia.

Palkkatasa-arvon teemat nousivat erityisesti esille kysyttäessä työelämän suuria haasteita tai epäkohtia. Tähän teemaan tulemme jatkossa pureutumaan entistä voimakkaammin!

Olin tyytyväinen, että monia ideoita olemme jo osittain ottaneetkin käyttöön, eli esimerkiksi kaikki koulutuksemme toteutetaan nykyään myös webinaareina, jos sisältö sen vain sallii, ja niistä tehdään tallenteet myöhemmin katsottaviksi. (Specian koulutusten tallenteet löytyvät täältä.) Paljon toiveita tuli myös viestintämme puolelle Instagramin käyttöönotosta, se on nyt käytössämme. Käykäähän seuraamassa@speciary!

Kysyimme kyselyssä erilaisten tulevaisuuskuvien todennäköisyyttä ja toivottavuutta. Näihin vastauksiin sekä tulevaisuustyöpajamme antiin pureudumme yhdessä työtämme vetäneen ajatushautomo Demos Helsingin kanssa. Tulevaisuustyön perusteella lähdemme seuraavaksi tekemään Specialle strategiaa seuraaville vuosille. On upeaa, että voimme nyt heti lähteä hyödyntämään jäsenistöltä saatuja kehittämisideoita ja toiveita. Perästä kuuluu!

Teksti: Saara Paavola, Specian toiminnanjohtaja
saara.paavola@specia.fi