Viime keväänä kirjoitimme Specian edunvalvonnan tavoitteista ja hallitusohjelman sisällöstä. Nyt on aika päästää Specian hallituksen opiskelijajäsen Kaisa-Leena Rahikka kertomaan siitä, millaisia opiskelijaedunvalvonnan tavoitteita Specialla on.

Specian hallitus valmisteli talven ja kevään aikana opiskelijoiden edunvalvontatyön tavoitteita. Meillä opiskelijajäsenet edustavat hyvin laaja-alaista osaamista ja tulevaisuuden toiveita. Sen vuoksi opiskelijoiden edunvalvonnassa on otettu huomioon työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen tukeminen ja jaksamisesta huolehtiminen. Specia on opiskelijan asialla ja tukee edunvalvonnassaan opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimisen mahdollisuuksia!

Opiskelijoiden mielenterveys ja jaksaminen ovat nousseet monesti esiin opiskelijajärjestöjen kannanotoissa. Sen vuoksi opiskelijoiden edunvalvonnan keskiöön nostettiin opiskelijoiden hyvinvointi. Yhä useampi opiskelija uupuu yhdistäessään opinnot, alkavan työuran ja perhe-elämän. Mielenterveyspalveluille ja korkeakoulujen ohjaavalle toiminnalle on saatava lisää resursseja ja näiden palveluiden saatavuus on turvattava kaikille opiskelijoille.

Työelämätaidot on edunvalvontatavoitteen mukaan otettava osaksi yliopistodiskurssia eli yliopistojen on huomioitava opiskelijoiden työelämävalmiudet opintosuunnitelmissa ja työelämäopinnoissa. Laadukkaat työelämäopinnot ja opiskelijoiden mahdollisuus kehittää työelämäsuhteitaan työnantajien sekä yritysten kanssa jo opintojen aikana, tukevat tarvittavia valmiuksia siirtyä opinnoista työelämään.

Opintojen aikana opiskelijoiden kannattaa suunnata katsettaan myös tulevaisuuteen. Specian edunvalvonnan kolme tärkeintä tavoitetta koskettavat myös opiskelijoita – meitä tulevaisuuden moniosaajia. Työelämän kehittämisen tavoitteena on palkkatasa-arvon edistäminen, tasapuolisen kohtelun saavuttaminen erilaisissa työsuhteiden muodoissa ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien turvaaminen osaamistilin avulla.

Suosittelen kaikkia opiskelijajäseniä osallistumaan rohkeasti Specian ja Akavan Erityisalojen järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Into oppimiseen ja halu oman osaamisen kehittämiseen ovat valttikortteja opiskelujen aikaisessa työnhaussa.

Kaisa-Leena Rahikka Specian hallituksen opiskelijajäsen